www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat cierpliwości?

Odpowiedź:
Jeśli wszystko idzie po naszej myśli, cierpliwość przychodzi nam łatwo. Prawdziwy sprawdzian naszej cierpliwości przechodzimy wtedy, gdy nasze prawa zostają w jakiś sposób naruszone- gdy ktoś wetnie się nam w korku ulicznym; gdy ktoś potraktuje nas niesprawiedliwie; gdy nasz kolega z pracy znowu wystawi naszą wiarę na próbę. Niektórzy ludzie uważają, że mają prawo wybuchnąć gdy doświadczają jakiś przeciwności. Niecierpliwość wydaje się świętym gniewem. Biblia jednak pochwala cierpliwość jako owoc Ducha świętego (Galacjan 5.22), która powinna być obecna u wszystkich naśladowców Chrystusa (1 Tesaloniczan 5.14). Cierpliwość wskazuje na naszą ufność do Boga, jego wszechmocy i miłości.

Mimo, iż większość ludzi traktuje cierpliwość jako pasywne czekanie lub tolerancję, większość greckich słów tłumaczonych jako „cierpliwość” w Nowym Testamencie związanych jest z czymś aktywnym. Rozważ np. fragment z Hebrajczyków 12.1: „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami.” Czy ktoś uczestniczy w wyścigu pasywnie czekając na lekkie szturchnięcia na zachętę lub łagodnie tolerując oszukujących? Absolutnie nie! Wyraz „cierpliwość” w tym wersecie oznacza „wytrwałość.” Chrześcijanin uczestniczy w biegu doświadczając różnych trudności. W Biblii cierpliwość jest docieraniem do celu, wytrzymując przeciwności, oczekując na wypełnienie się obietnicy.

Cierpliwości nie zdobywa się w jedną noc. Moc Boża i jego dobroć są niezbędne w osiąganiu cierpliwości. W Kolosan 1.11 czytamy, że wzmocnieni jesteśmy jego „wszelką wytrwałością i cierpliwością,” a z kolei w liście św. Jakuba 1.3-4 jesteśmy zachęcani tym, że przechodzenie trudności jest Bożym sposobem doskonalenia naszej cierpliwości. Nasza cierpliwość jest dalej rozwijana i wzmacniana gdy pokładamy ufność w doskonały plan Boży, jego odpowiedniego na wszystko czasie, nawet gdy stykamy się z ludźmi, którzy „knują złe zamiary” (Psalm 37.7). Nasza cierpliwość jest nagradzana „bo przyjście Pana jest bliskie” (Jakuba 5.8). „Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka” (Treny 3.25).

W Biblii znajdujemy wiele przykładów tych ludzi, których cierpliwość była cechą charakterystyczną w ich relacji z Bogiem. Jakub wskazuje na proroków jako „przykład cierpienia i cierpliwości [...[ którzy przemawiali w imieniu Pańskim” (Jakuba 5.10). Odnosi się również do Joba, którego wytrwałość została nagrodzona w tym co w końcu „zgotował Pan” (Jakuba 5.11). Abraham również czekał cierpliwie i „otrzymał to, co było obiecane” (Hebrajczyków 6.15). Jezus jest dla nas przykładem we wszystkim, przedstawiał cierpliwą wytrwałość: „Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego” (Hebrajczyków 12.2).

W jaki sposób okazujemy cierpliwość, która charakteryzowała Chrystusa? Po pierwsze, dziękujemy Bogu. Pierwszą reakcją człowieka zazwyczaj jest pytanie: „Dlaczego ja?”, lecz Biblia mówi aby radować się z woli Bożej (Filipian 4.4; 1 Piotra 1.6). Po drugie, poszukujemy jego celowości. Czasem Bóg stawia nas w trudnych okolicznościach, po to abyśmy byli świadkami. Innym razem, doświadczamy różnych trudności po to, aby uświęcić nasz charakter. Pamiętajmy, że jego celem jest nasz wzrost w wierze, a jego chwała pomoże nam w przechodzeniu trudności. Po trzecie, pamiętamy o obietnicach z Rzymian 8.28, która mówi nam że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Wyrażenie „we wszystkim” dotyczy wszystkich doświadczeń, które wzmacniają naszą cierpliwość.

Jak zareagujesz następnym razem, gdy „utkniesz” w korku ulicznym, gdy zrani cię przyjaciel lub gdy ktoś zakpi z twojego świadectwa? Naturalną reakcją jest niecierpliwość, która prowadzi do stresu, złości i frustracji. Chwalmy Boga za to, że chrześcijanie nie są skrępowani „naturalną reakcją”, ponieważ jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Koryntian 5.17). Zamiast tego, posiadamy siłę Pana do zareagowania z cierpliwością i w całkowitym zaufaniu do mocy Ojca. „Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny” (Rzymian 2.7).

© Copyright Got Questions Ministries