www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia o telepatii lub psychokinezie?

Odpowiedź:
Telepatia (zdolność do czytania w myślach innych osób) i telekineza (zdolność do poruszania przedmiotami za pomocą umysłu) to nieodłączne atrybuty superbohaterów. Od Gwiezdnych Wojen po X-Men, moce psychiczne wydają się być wszechobecne. Ale co Biblia mówi o takich "supermocach"?

Biblia ma całkiem sporo do powiedzenia na temat poznawania myśli innych ludzi. 1 Ks. Mojżeszowa 6.5 mówi: "… Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe". W 1 Ks. Kronik 28.9 Dawid mówi swojemu synowi Salomonowi: "Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły.". Psalm 94.11 mówi: "Pan zna myśli człowieka". Jezus znał myśli uczonych w Piśmie w Ew. Mateusza 9.4. Nie możemy jednak znać myśli innych. W 1 Koryntian 2.11 czytamy: "Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest?". Bóg nie stworzył ludzi, aby byli w stanie komunikować się jedynie za pomocą myśli. Zamiast tego dał nam formy komunikacji, które wymagają znacznie więcej pracy i pokory, formy, które tworzą wspólnotę zamiast prostego, szybkiego przekazywania informacji.

Są tacy, którzy wydają się mieć zdolności przypominające telepatię. Matki są w tym szczególnie dobre. Nie jest to jednak nic tajemniczego. Chodzi po prostu o to, by znać innych na tyle dobrze i na tyle dobrze znać ich sytuację, by móc trafnie odgadnąć ich motywy. Job jest tego przykładem w Ks. Joba 21.27, kiedy mówi jednemu ze swoich "pocieszycieli": "Ja dobrze znam wasze myśli i intrygi, które przeciwko mnie knujecie". Dobrze zna swojego przyjaciela i wysłuchał wystarczającej liczby wykładów, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi Zofar. To nie telepatia. To po prostu zwracanie uwagi.

Biblia wspomina również o przypadkach przemieszczania się lub zmiany obiektów w coś innego. W 1 Ks. Mojżeszowej 5.24 "Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg". W 1 Ks. Królewskiej 17.15 mąka i oliwa wdowy w cudowny sposób nadal zapewniały pożywienie podczas długiej suszy. W następnym rozdziale ogień spada z nieba, by pochłonąć ofiarę nasyconą wodą. W Ew. Jana w rozdz. 2, woda zamienia się w wino. Jednak we wszystkich tych przypadkach celem transformacji lub ruchu materiałów było uwielbienie Boga i uwierzytelnienie Jego posłańca. W żadnym momencie te działania nie były wykorzystywane jedynie dla wygody lub w błahych celach.

Możliwe jest jednak, że wróg użyje podobnych znaków, aby zwrócić na siebie uwagę. Mojżesz miał z tym do czynienia, gdy magowie faraona zamienili swoje laski w węże (2 Ks. Mojżeszowa 7.12) i przywołali żaby (2 Ks. Mojżeszowa 8.7). Nawet teraz ludzie mogą sprawiać, że dzieją się dziwne rzeczy. Musimy jednak zbadać, co dokładnie się dzieje. Ludzie nie mogą używać swoich umysłów do poruszania lub tworzenia przedmiotów. Natomiast istoty duchowe mogą to robić. Tak więc każde tajemnicze zdarzenie musi być napędzane albo przez Boga, albo przez wroga. Jeśli Bóg jest uwielbiony przez to wydarzenie, jeśli spowodował to wydarzenie, aby potwierdzić swojego proroka, możemy wywnioskować, że wydarzenie to dokonało się za Jego sprawą. Jeśli jednak wydarzenie było niepoważne i nie miało nic wspólnego z chwałą Bożą, musiało pochodzić z innego źródła. Biblia wyraźnie mówi, że czarów i magii należy unikać za wszelką cenę.

Bóg stworzył ludzi do interakcji w określony sposób, który wspiera społeczność i oddaje Mu chwałę. Niektórzy ludzie mogą być obdarzeni przenikliwym wglądem, ale to nie znaczy, że mają zdolności telepatyczne. Dawni prorocy mieli zdolność proszenia Boga, by działał w ich imieniu w cudowny sposób, ale nie mieli mocy psychokinezy. Naszej siły mamy szukać w Duchu Świętym. Próby czytania w cudzych myślach, przesuwania przedmiotów po pokoju lub tworzenia kuli energii pochłaniają czas i wysiłek, odciągając nas od kochania Boga i innych, i otwierają niebezpieczne drzwi do świata okultyzmu.

© Copyright Got Questions Ministries