www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o polowaniu na duchy?

Odpowiedź:
Polowanie na duchy to praktyka udawania się do rzekomo nawiedzonych miejsc w celu zbadania obecności duchów. Samozwańczy łowcy duchów są obecnie na fali popularności, mają własne programy typu "reality" i wykorzystują społeczne pragnienie dreszczyku emocji. Zwykle ci łowcy duchów używają sprzętu elektronicznego, takiego jak mierniki EMF (pola elektromagnetycznego), kamery na podczerwień i sprzętu do nagrywania dźwięków. Szukają zimnych punktów w powietrzu, głosów lub świateł - wszystko to ma wskazywać na obecność duchów. Polowanie na duchy zostało nazwane "pseudonauką" i "techno-mistycyzmem" i było szeroko krytykowane za wyciąganie nienaukowych wniosków z zebranych danych. Biblia nie ma nic konkretnego do powiedzenia na temat praktyki polowania na duchy, ale ma kilka rzeczy do powiedzenia na temat duchów i okultyzmu.

W czasach Starego Testamentu zasięganie rady lub nawiązywanie kontaktu ze zmarłymi było praktyką pogańskich sąsiadów Izraela. Prawo Boże surowo zabraniało kontaktowania się ze zmarłymi; praktyka poszukiwania zmarłych była "obrzydliwością" (5 Ks. Mojżeszowa 18.11-12). W kilku miejscach Prawo ostrzegało przed zwracaniem się do mediów i nekromantów (3 Ks. Mojżeszowa 19.31; 20.6, 27).

Konsekwentnie w całej Biblii komunikacja ze zmarłymi jest kojarzona ze złem. Dobry król Jozjasz był znany z tego, że podczas swoich rządów wyeliminował tego typu praktyki (2 Ks. Królewska 23.24). Co ciekawe, król Saul również pozbył się medium i spirytystów podczas swoich rządów, ale potem, gdy Bóg odwrócił się od niego, przebrał się i odwiedził medium, tak zwaną czarownicę z Endor. W jednym z najbardziej enigmatycznych fragmentów Pisma Świętego, medium wywołuje ducha Samuela, a zmarły prorok przekazuje Saulowi tę samą wiadomość, którą otrzymał już od Boga - mianowicie, że królestwo Saula zostanie mu odebrane (1 Ks. Samuela 28.1-25).

Polowanie na duchy nie jest dokładnie tym samym, co robią osoby zajmujące się mediumizmem, ale nadal wchodzi w zakres kontaktowania się ze zmarłymi. Ci, którzy badają aktywność paranormalną, często zwracają się do duchów i proszą je o nawiązanie kontaktu - jest to wyraźne naruszenie biblijnego nakazu. Łowcy duchów twierdzą, że polują z powodów naukowych, aby naprawdę wiedzieć, co tam jest i czy istnieje jakiekolwiek uzasadnienie dla wiary w zjawiska nadprzyrodzone. Jednak organizacje polujące na duchy nie stosują metody naukowej. Zamiast tego polegają na subiektywnych, emocjonalnych reakcjach łowców duchów i używają "historii lokalizacji", a nawet tablic Ouija jako ważnych technik gromadzenia danych. Można bezpiecznie założyć, że istnieje coś więcej niż naukowy motyw polowania na duchy. Polowanie na duchy jest po prostu sposobem na przepakowanie starej, grzesznej fascynacji okultyzmem do epoki technologicznej.

Według Biblii jedynym prawdziwym przypadkiem nawiedzenia byłaby obecność demonów. Jeśli ci łowcy duchów kiedykolwiek natkną się na prawdziwą obecność sił demonicznych, prawdopodobnie spotka ich ten sam los, co siedmiu synów Scewy (Dz. Apostolskie 19.14-16), a nawet gorzej.