www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o nudzie?

Odpowiedź:
Nuda to stan emocjonalny lub fizyczny, którego doświadczamy z powodu braku stymulacji umysłowej, zajęć do wykonania lub zainteresowania otoczeniem. Życie nie jest filmem akcji, dlatego wszyscy doświadczamy okresów apatii i nudy. Ks. Przyp. Salomona 19.15 mówi o tym, jak "lenistwo" może prowadzić do nieprzyjemnych okoliczności. Doświadczanie nudy nie jest grzechem, ale postawy i wybory, które do niej prowadzą lub z niej wynikają, mogą być szkodliwe dla wiary chrześcijanina.

Chrześcijanie muszą zabiegać o to, aby żyć z pasją - a nie apatią - i przezwyciężać nudę pozytywną aktywnością. Jeśli nudzimy się, ponieważ jesteśmy leniwi, to mamy problem. Ks. Przyp. Salomona 6.6-11 zawiera ostre napomnienie przeciwko lenistwu: "Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny" (tłum. Biblia Warszawska).

Szatan uwielbia bezczynne ręce, ponieważ lenistwo prowadzi do braku motywacji, co uniemożliwia chrześcijanom podążanie za wolą Bożą. 1 Tymoteusza 5.13 mówi o tym, że bezczynność może również prowadzić do grzesznych działań. Bez wyraźnego celu w upadłym świecie, rozrywkowa deprawacja staje się kuszącą alternatywą dla nudy. Jednak 2 Koryntian 5.17 mówi nam, że "jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe". Chrześcijanie mogą zdecydować się nie grzeszyć i żyć w sposób szanujący Boga. Nuda i obojętność nie muszą kierować naszą przyszłością.

W Kolosan 3.23-24 czytamy: "Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie" (tłum. Biblia Warszawska). Wierzący oddają chwałę Bogu, żyjąc pełnią życia, okazując "ciche" świadectwo, żyjąc tak, jak Chrystus (Ew. Mateusza 5.16). Apostoł Paweł zwalczał nudę ciężką pracą, aby pomagać słabszym i zaspokajać potrzeby związane ze swoją służbą (Dz. Apostolskie 20.34-35). W Atenach, gdy Paweł miał trochę "wolnego czasu", czekając na Tymoteusza i Sylasa, nigdy się nie nudził - głosił każdemu, kto chciał słuchać (Dz. Apostolskie 17.16-17).

Walka z nudą może być czasami wyzwaniem, choć przy niewielkim wysiłku prawdopodobnie pojawi się lista bardziej produktywnych zajęć: sprzątanie mieszkania, czytanie książki, spędzanie czasu z przyjacielem lub członkiem rodziny, zapamiętywanie Pisma Świętego, modlitwa. Jeśli nie masz nic do zrobienia, naśladuj przykład Jezusa, szukając sposobów służenia innym. "Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu" (Ew. Marka 10.45). Nawet przerwa na kawę lub herbatę z przyjacielem może być zachęcającym darem miłości.

Wykorzystaj jak najlepiej swój czas na ziemi, bo życie jest tylko chwilą (Jakuba 4.14). Wykorzystaj ten czas (Efezjan 5.16). Nie pozwól, by wróg zdobył przyczółek poprzez nudę. "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć" (1 Piotra 5.8). Możemy zdecydować się mądrze wykorzystać nasz czas dla Boga i nie pozwolić, by nuda lub grzech stłumiły naszą zdolność do podążania za wolą Bożą (Rzymian 12.2).