www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o nadziei?

Odpowiedź:
Biblia ma wiele do powiedzenia o nadziei. Podstawą biblijnej nadziei jest wiara w Boga. W Starym Testamencie hebrajskie słowo batah i jego odpowiedniki mają znaczenie pewności, bezpieczeństwa i braku trosk; dlatego pojęcie wątpliwości nie jest częścią tego słowa. Znajdujemy to znaczenie w Ks. Joba 6.20; Psalmie 16.9; Psalmie 22.9 i Ks. Kazn. Salomona 9.4. W większości przypadków w Nowym Testamencie słowo nadzieja to greckie elpis/elpizo. Ponownie, słowo to nie zawiera w sobie żadnych wątpliwości. Dlatego biblijna nadzieja jest pewnym oczekiwaniem lub zapewnieniem opartym na pewnym fundamencie, na który czekamy z radością i pełnym zaufaniem. Innymi słowy, "nie ma co do tego wątpliwości!".

Jednym z wersetów, w którym znajdujemy słowo nadzieja, jest Hebrajczyków 11.1. "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy." Werset ten, znajdujący się na początku rozdziału poświęconego wierze (Hebrajczyków 11), niesie ze sobą całą pewność, która wynika z tego, że wiemy na pewno, bez żadnych wątpliwości, co zostało nam obiecane przez Boga w Jego Słowie. Nasza wiara jest ufnym przekonaniem, ponieważ opiera się na Skale naszego zbawienia, Panu Jezusie Chrystusie. Wszystkie czyny bohaterów wiary opisane w Hebrajczyków 11 były możliwe, ponieważ mieli oni wiarę opartą na ufnej pewności lub nadziei w Bogu. Jako wierzący jesteśmy również wezwani do udzielenia wszystkim, którzy o to pytają, wyjaśnień dotyczących nadziei, która jest w nas (1 Piotra 3.15).

Dlatego biblijna nadzieja jest rzeczywistością, a nie uczuciem. Biblijna nadzieja nie niesie ze sobą żadnych wątpliwości. Biblijna nadzieja jest pewnym fundamentem, na którym opieramy nasze życie, wierząc, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Nadzieję lub pewność możemy mieć wtedy, gdy ufamy słowom: "kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny" (Ew. Jana 6.47). Przyjęcie tego daru życia wiecznego oznacza, że nasza nadzieja nie jest już wypełniona wątpliwościami, ale opiera się na całym Słowie Bożym, całym Bożym charakterze i skończonym dziele dokonanym przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.