www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Biblia jest dziś aktualna?

Odpowiedź:
List do Hebrajczyków 4:12: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Podczas gdy Biblia została napisana przez więcej niż czterdziestu autorów podczas okresu dłuższego niż 1500 lat, jej dokładność i aktualność do dzisiaj pozostają niezmienne. Biblia jest jedynym obiektywnym źródłem całego Bożego objawienia, które Bóg ma dla nas na temat siebie i na temat Jego planu dla ludzkości.

Biblia posiada wiele informacji na temat naturalnego świata, co zostało potwierdzone przez naukowe obserwacje i badania. Oto niektóre z miejsc, które o nim mówią: 5 Księga Mojżeszowa 17:11, Księga Kaznodziei Salomona 1:6-7, Księga Hioba 36:27-29, Psalm 102:25-27 i List św. Pawła do Kolosan 1:16-17. W trakcie gdy Bóg ukazuje nam obraz Swojego odkupienia dla ludzkości, wiele innych Jego cech jest nam również objawionych. Dzięki temu Biblia dostarcza nam wiele informacji na temat ludzkiego zachowania i naszych tendencji. Nasze własne doświadczenie życiowe z dnia na dzień jest dowodem na to, że Biblia jest bardziej aktualna i lepiej opisuje ludzkie życie niż jakikolwiek tekst psychologiczny. Wiele faktów historycznych zapisanych w Biblii zostało potwierdzonych w źródłach pozabiblijnych mówiących o tych samych wydarzeniach. Często historyczne badania dowodzą, że biblijne i pozabiblijne źródła tych samych wydarzeń zgadzają się ze sobą. W wielu chwilach Biblia jest uznawana nawet za wierniejsze źródło.

Jednak Biblia nie jest ani książką historyczną, ani tekstem psychologicznym, ani czasopismem naukowym. Biblia jest źródłem danym nam przez Boga mówiącym o Nim samym, i o tym, czego chce i co zaplanował dla ludzkości. Najbardziej znacząca część objawienia to prawda o naszym oddzieleniu od Boga przez nasz grzech, o Bożym wyciągnięciu ręki, gdy On sam przywraca nam społeczność przez ofiarę Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na krzyżu. Nasza potrzeba odkupienia nie zmienia się. Nie zmienia się też Boże pragnienie, by pojednać nas z Sobą Samym.

Biblia zawiera wiele aktualnych i dokładnych informacji. Jej najważniejsze przesłanie: odkupienie, jest uniwersalne, stosuje się do całej ludzkości. Słowo Boże nigdy się będzie przestarzałe, zastąpione, lub do poprawienia. Zmieniają się kultury, prawa, pokolenia następują po sobie, ale Słowo Boże jest dziś tak aktualne jak wtedy, gdy zostało napisane. Nie wszystkie wersety mają zastosowanie dosłownie do naszego dziś życia, ale całe Pismo Święte mówi o prawdzie, którą możemy i powinniśmy, zastosować dziś w naszym życiu.

© Copyright Got Questions Ministries