www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim był Adam w Biblii?

Odpowiedź:
Adam był pierwszym mężczyzną, który kiedykolwiek istniał (1 Ks. Mojżeszowa 1.27; 1 Koryntian 15.45). Został stworzony przez Boga jako pierwszy człowiek i umieszczony w Ogrodzie Eden zaprojektowanym dla niego (1 Ks. Mojżeszowa 2.8, 10). Adam jest ojcem całej ludzkości; każda istota ludzka, jaka kiedykolwiek istniała, jest potomkiem Adama i to przez Adama każda istota ludzka odziedziczyła grzeszną naturę (Rzymian 5.12).

Bóg powołał do istnienia cały wszechświat mocą swojego słowa (1 Ks. Mojżeszowa 1). Ale szóstego dnia Bóg uczynił coś odmiennego. Sam bezpośrednio uformował Adama z gliny (imię Adam odnosi się do adamah, hebrajskiego słowa "ziemia" lub "gleba"). Bóg wówczas tchnął w jego nozdrza dech życia, a "wtedy stał się człowiek istotą żywą" (1 Ks. Mojżeszowa 2.7). Dech Boga jest tym, co oddziela istotę ludzką od królestwa zwierząt (1 Ks. Mojżeszowa 1.26-27). Począwszy od Adama, każdy człowiek zrodzony po nim ma nieśmiertelnego ducha tak jak Bóg. Bóg stworzył byt podobny do Niego, aby człowiek mógł rozumować, zastanawiać się, działać zgodnie z intuicją i wybierać własne ścieżki.

Pierwsza kobieta, Ewa została stworzona z jednego z żeber Adama (1 Ks. Mojżeszowa 2.21-22). Bóg umieścił ich w swoim doskonałym świecie z jednym ograniczeniem: nie mogli jeść z drzewa poznania dobra i zła (1 Ks. Mojżeszowa 2.16-17). Musiała istnieć możliwość nieposłuszeństwa Adama, ponieważ bez możliwości podjęcia wyboru ludzie nie byliby całkowicie wolni. Bóg stworzył Adama i Ewę jako prawdziwie wolne istoty i pozwolił im dokonać całkowicie wolnego wyboru.

1 Ks. Mojżeszowa rozdział 3 podaje szczegóły związane z wyborem grzechu przez Adama. Adam i Ewa nie byli posłuszni Bożemu nakazowi i zjedli z drzewa, z którego Pan im zabronił (werset 6). W tym jednym akcie nieposłuszeństwa sprowadzili grzech wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami do doskonałego świata, stworzonego przez Boga. Poprzez Adama, grzech wstąpił na świat, a wraz z grzechem nastała śmierć (1 Ks. Mojżeszowa 3.19, 21; Rzymian 5.12).

Wiemy, że Adam był prawdziwą osobą, a nie alegorią, ponieważ w całej Biblii mówi się o nim jak o rzeczywistej osobie (1 Ks. Mojżeszowa 5.1; Rzymian 5.12- 17). Łukasz, wielki historyk, śledzi linię genealogiczną Jezusa aż do Adama (Ew. Łukasza 3.38). Oprócz tego, że jest prawdziwą osobą, Adam jest także prototypem wszystkich przyszłych istot ludzkich. Prorocy, kapłani oraz królowie, zrodzeni z grzeszną naturą, byli wszyscy dziećmi pierwszego Adama. Jezus, bezgrzeszny i zrodzony z dziewicy jest "drugim Adamem" (1 Koryntian 15.47). Pierwszy Adam sprowadził grzech na świat; drugi przyniósł życie (Ew. Jana 1.4). Jezus, nasz drugi Adam, oferuje odrodzenie (Ew. Jana 3.3) z nową naturą i nowym życiem dla każdego kto wierzy (2 Koryntian 5.17; Ew. Jana 3.16-18). Adam utracił raj; Jezus go odzyska.

© Copyright Got Questions Ministries