www.gotquestions.org/PolskiKim był Abel w Biblii?

Odpowiedź:
Abel był drugim synem Adama i Ewy (1 Ks. Mojżeszowa 4.2). Znaczenie jego imienia jest niepewne; niektórzy uważają, że Abel oznacza "oddech" lub "próżność", a inni uważają, że jest to forma słowa "pasterz". Abel był sprawiedliwym człowiekiem, który podobał się Bogu.

Abel był pasterzem i jest znany z tego, że przyniósł Bogu przyjemną ofiarę - z pierworodnych ze swojej trzody. Kain, starszy brat Abla, pracował na roli i nie przynosił Bogu przyjemnych ofiar. Kain rozgniewał się na niezadowolenie Boga i zamordował Abla. W uderzającym obrazie konieczności sprawiedliwości, Bóg powiedział, że krew Abla wołała do Niego z ziemi (1 Ks. Mojżeszowa 4.10). W ramach Bożej kary nałożonej na Kaina, ziemia nie będzie już dłużej wydawać mu swojego plonu, a on sam stanie się tułaczem i uciekinierem (wersety 11-12).

Kiedy Adam i Ewa mieli kolejnego syna, nazwali go Set - imię to brzmi jak hebrajskie słowo oznaczające "wyznaczony" - ponieważ Ewa powiedziała, że Bóg wyznaczył jej kolejnego potomka, który zastąpi Abla (1 Ks. Mojżeszowa 4.25). Potomstwo Seta było uważane za sprawiedliwą linię; to właśnie z linii Seta pochodzili Enoch i Noe, a ostatecznie cała ludzkość. 1 Ks. Mojżeszowa 4.26 mówi, że Set miał syna, Enosza, i to właśnie w tych dniach "ludzie zaczęli wzywać imienia Pana". Abel czcił Boga we właściwy sposób, a teraz rodzina Seta robiła to samo.

Jezus uznał Abla za pierwszego męczennika (Ew. Mateusza 23.35). Hebrajczyków rozdz. 11 chwali Abla za jego wiarę: "Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia" (werset 4; tłum. Biblia Warszawska). Abel "przemawia", ponieważ okazał prawdziwe uwielbienie Bogu, a jego czyny pozostają przykładem wiary i sprawiedliwości.

Krew Abla jest również wspomniana w Hebrajczyków 12.24, gdzie porównuje się ją do pokropionej krwi Jezusa, innego sprawiedliwego, który został zamordowany przez złoczyńców. Krew Jezusa "przemawia lepiej niż krew Abla". Krew Abla wołała o zemstę na mordercy; krew Jezusa woła o przebaczenie mordercom (zob. Ew. Łukasza 23.34).

Abel był sprawiedliwy, ale jego śmierć tylko pokazała grzeszność ludzkości i podkreśliła skutki Upadku. Abel został zamordowany, a Kain ukarany. Krew Abla wołała do Boga, aby to naprawił. Jezus był sprawiedliwy - absolutnie sprawiedliwy - a Jego zamordowanie doprowadziło do możliwości uzyskania życia. Śmierć Jezusa uwydatniła ludzką grzeszność, ale pokonał On grzech i śmierć w swoim zmartwychwstaniu. Krew Jezusa jest kluczowa dla naszego zbawienia. Jego krew wypowiada dobre słowo - słowo zadośćuczynienia i nadziei.

Krwawa ofiara, taka jak przyniesiona Bogu przez Abla w 1 Ks. Mojżeszowej rozdz. 4, zawsze była konieczna do zadośćuczynienia za grzech (Hebrajczyków 9.22). Pierwszą krwawą ofiarę obserwujemy w 1 Ks. Mojżeszowej rozdz. 3, kiedy Bóg odziewa Adama i Ewę w skóry. Widzimy to ponownie w ofierze Abla w 1 Ks. Mojżeszowej rozdz. 4. Prawo Mojżeszowe sformalizowało system ofiarny, poprzez który Bóg chciał, aby Jego wybrany lud zbliżał się do Niego. List do Hebrajczyków szczegółowo opisuje, że ofiara Jezusa jest lepsza niż system ofiarniczy Starego Testamentu. Jezus złożył swoją ofiarę raz na zawsze. Poprzednie ofiary były tymczasowe, były obrazem tego, co ostatecznie uczyni Jezus. Krew Jezusa jest trwałym zadośćuczynieniem. Krew ofiary Abla była jej cieniem.

Biblia nie podaje zbyt wielu informacji o Ablu, ale możemy nauczyć się kilku rzeczy z tego, co nam mówi. Abel zademonstrował prawdziwe uwielbienie poprzez swoją wiarę i czyny. Wiemy, że nie możemy podobać się Bogu bez wiary (Hebrajczyków 11.6). Jesteśmy wezwani do oddawania czci Panu w duchu i w prawdzie (Ew. Jana 4.24). Abel był prześladowany za swoją wiarę; my również będziemy (Ew. Jana 15.20; 2 Tymoteusza 3.12). Bóg usłyszał wołanie krwi Abla i zareagował; Bóg uważnie przygląda się naszemu życiu i naszym potrzebom.

W historii Abla widzimy również, że Boży plan nie został udaremniony. Kain został wygnany, ale Adam i Ewa otrzymali Seta, przez którego ostatecznie przyszedł Mesjasz. Nawet gdy Bóg ogłosił przekleństwo grzechu w 1 Ks. Mojżeszowej rozdz. 3, obiecał również Zbawiciela (1 Ks. Mojżeszowa 3.15). Abel był ofiarą ludzkiej grzeszności, ale obiecany Zbawiciel, Jezus, przyszedł, a Jego krew przemawia do nas jeszcze dobitniej.