www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie proroctwa biblijne zostały spełnione w 70 r. po Chr.?

Odpowiedź:
Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w Izraelu w 70 r. po Chr., a wielu łączy wydarzenia z tamtych czasów z proroctwami biblijnymi. Studiując ten temat, dobrze jest pamiętać, że proroctwo nie opisuje przyszłości w taki sam sposób jak historia opisuje przeszłość. Z tego powodu istnieją różne interpretacje proroctw biblijnych. Przepowiednie dotyczące czasów ostatecznych, kategorii zwanej eschatologią, są szczególnie interesujące dla wielu ludzi. W ramach współczesnego chrześcijaństwa, większość z tych dyskusji mniej dotyczy tego jakie wydarzenia są przepowiedziane aniżeli kiedy te wydarzenia miały miejsce. Najbardziej popularnym punktem odniesienia dla tych opinii jest znaczenie roku 70-tego, gdy Rzymianie zniszczyli świątynię żydowską.

Praktycznie wszystkie chrześcijańskie interpretacje proroctw biblijnych zgadzają się, że kilka proroctw spełniło się w 70 r. po Chr. lub wcześniej. Jezus przepowiedział zniszczenie świątyni (Ew. Łukasza 21.6; Ew. Mateusza 24.2), i jak niektórzy twierdzą, ludobójstwo Żydów z rąk Rzymu (Ew. Łukasza 23.27-31). W sensie historycznym, te wydarzenia bardzo dobrze zgadzają się z wypowiedziami Jezusa. W większości chrześcijańskich interpretacji istnieje szeroka zgoda, że te proroctwa wypełniły się dosłownie w 70 r. po Chr.

Istnieje debata odnośnie tego czy dodatkowe proroctwa, takie jak te z 9 rozdziału Ks. Daniela, 24 i 25 rozdziału Ew. Mateusza oraz w rozdziałach 6-18 z Ks. Objawienia były również spełnione w 70 r. po Chr. czy nadal będą spełnione w przyszłości. Częściowy i pełny preteryzm utrzymuje, że większość, jeśli nie wszystkie prorocze wydarzenia w Biblii, zostały spełnione do końca pierwszego wieku, głównie przed 70 r. po Chr. Dyspensacjonalizm utrzymuje, że tylko zniszczenie świątyni i prawdopodobnie ludobójstwo, spełniły się w 70 r. po Chr. i że pozostałe proroctwa spełnią się w przyszłości podczas ucisku.

Jeśli chodzi o dowody historyczne, niewiele jest do rozstrzygnięcia w taki czy inny sposób. Wydarzenia z 70 r. po Chr. można dopasować do pewnych proroczych twierdzeń, w zależności od czyjejś perspektywy. Oczywiście, jeśli ktoś chce zastosować odpowiednio wysoki stopień interpretacji symbolicznej, każde proroctwo może być dostosowane do niemal każdego wydarzenia. Należy jednak zauważyć, że większość interpretacji spoza dyspensacjonalizmu wymaga, by Ks. Objawienia została napisana przed 70 r. po Chr., czego nie popierają ogólne badania naukowe.

Najbardziej poważne trudności w twierdzeniu, że wszystkie proroctwa zostały spełnione w 70 r. po Chr. to aspekty teologiczne. W szczególności preteryzm wymaga interpretowania fragmentów Pisma Świętego z chaotyczną mieszanką niezwykle dosłownego i niezwykle przenośnego języka. Dana osoba musiałby interpretować słowa, wersety i wyrażenia, które pojawiają się w tej samej rozmowie czy nawet w tym samym akapicie, z tym dwóch, różnych dosłowno- przenośnych założeniach.

Najbardziej rozsądną interpretacją jest to, że ludobójstwo i zniszczenie świątyni było wypełnieniem proroctw w 70 r. po Chr., a inne wydarzenia opisane w Ks. Daniela, Ew. Mateusza czy Ks. Objawienia mają jeszcze się wypełnić. To naprawdę przepowiednie czasów ostatecznych.

© Copyright Got Questions Ministries