settings icon
share icon
Pytanie

Jak pojednam się z Bogiem?

Odpowiedź


Aby pojednać się z Bogiem, musimy najpierw zrozumieć, co jest nie tak. To, co nie jest w porządku, to grzech. „Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego” (Psalm 14:3). Zbuntowaliśmy się przeciwko przykazaniom Bożym; „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce” (Księga Izajasza 53:6).

Złą wiadomością jest to, że karą za grzech jest śmierć. „Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła” (Księga Ezechiela 18:4). Dobra wiadomość jest taka, że kochający Ojciec szuka nas, chce nam dać zbawienie. Jezus mówi, że Jego cel to: „szukać i zbawić to, co zginęło (Ewangelia wg św. Łukasza 19:10). On też uznał, że cel ten wypełnił się, kiedy zmarł na krzyżu ze słowami: „Wykonało się!” (Ewangelia wg św. Jana 19:30).

Właściwa relacja z Bogiem zaczyna się, gdy przyznajemy się do swojej grzeszności. Następnie wyznajemy Bogu nasz grzech (Księga Izajasza 57:15) i chcemy przestać grzeszyć, pokutujemy. „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (List św. Pawła do Rzymian 10:10).

Pokuta ta musi iść w parze z wiarą, a szczególnie z wiarą w to, że śmierć Jezusa była ofiarą, a Jego zmartwychwstanie czyni z Jezusa naszego Zbawiciela. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (List św Pawła do Rzymian 10:9). Wiele innych fragmentów mówi o potrzebie wiary, na przykład Ewangelia wg św. Jana 20:27; Dzieje Apostolskie 16:31; List św. Pawła do Galacjan 2:16; 3:11, 26 i jego List do Efezjan 2:8.

Pojednanie z Bogiem dotyczy Twojej reakcji na to, co Bóg zrobił za Ciebie. On posłał Zbawiciela, On zapewnił ofiarę złożoną po to, by mógł nam przebaczyć (Ewangelia wg św. Jana 1:29). On też obiecuje nam: „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Dzieje Apostolskie 2:21).

Piękną ilustracją pokuty i przebaczenia jest przypowieść o synu marnotrawnym (Ewangelia wg św. Łukasza 15:11-32). Syn ten zmarnotrawił dar swojego ojca w grzeszny sposób (werset 13). Kiedy zrozumiał, że robił źle, postanowił wrócić do domu (werset 18). Sądził, że ojciec nigdy już nie uzna go za swojego syna (werset 19). Ale pomylił się. Ojciec kochał swojego zbuntowanego syna tak samo jak zawsze (werset 20). Wszystkie grzechy zostały mu przebaczone, i urządzono z okazji jego powrotu przyjęcie (werset 24).

Bóg jest dobry i dotrzymuje obietnic, włącznie z obietnicą o przebaczeniu. „Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu” (Psalm 34:19).

Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie zaufanie Jezusowi Chrystusowi może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi tylko sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za troskę o Twoje zbawienie. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus Chrystus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak pojednam się z Bogiem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries