settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica pomiędzy ‘Pochwyceniem’ a ‘Powtórnym Przyjściem’ Jezusa?

Odpowiedź


‘Pochwycenie’ i ‘Powtórne Przyjście’ Jezusa są często mylone. Czasami trudno jest rozróżnić czy fragmenty Pisma Świętego odwołują się do ‘Pochwycenia’ czy do ‘Powtórnego Przyjścia’. Aczkolwiek studiowanie biblijnych proroctw końca wieków wymusza rozróżnienie tych dwóch wydarzeń.

‘Pochwycenie’ dokona się wtedy, gdy Jezus Chrystus powróci aby zabrać kościół (wszystkich wierzących w Chrystusa) z ziemi. To pochwycenie jest opisane w 1 Tesaloniczan 4.13-18 oraz 1 Koryntian 15.50-54. Wierzący, którzy wcześniej umarli zmartwychwstaną i tak jak inni wierzący spotkają się z Panem w powietrzu. Wydarzy się to w mgnieniu oka. ‘Powtórne Przyjście’ Jezusa wydarzy się wtedy, gdy Jezus pokona antychrysta, przezwycięży zło, i ustanowi Swoje Tysiącletnie Królestwo. ‘Powtórne przyjście’ opisane jest w Księdze Objawienia 19.11-16.

Różnice pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami- ‘Pochwyceniem’ a ‘Powtórnym Przyjściem’ są następujące:

1) Podczas ‘Pochwycenia’ wierzący spotkają się z Panem w powietrzu (1 Tesaloniczan 4.17). Natomiast przy ‘Powtórnym Przyjściu’ wierzący powrócą z Panem na ziemię. (Księga Objawienia 19.14).

2) ‘Powtórne przyjście’ nastąpi po wielkim i strasznym prześladowaniu- ucisku (Księga Objawienia rozdziały 6-19). ‘Pochwycenie’ nastąpi przed uciskiem (1 Tesaloniczan 5.9; Księga Objawienia 3.10).

3) ‘Pochwycenie’ jest porwaniem wierzących w obłokach, z ziemi w powietrze (1 Tesaloniczan 4.13-17, 5.9). ‘Powtórne Przyjście’ dotyczy sądu nad niewierzącymi (Ew. Mateusza 24.40-41).

4) ‘Pochwycenie’ będzie ukryte i natychmiastowe (1 Koryntian 15.50-54). ‘Powtórne Przyjście’ będzie widoczne dla wszystkich (Księga Objawienia 1.7; Ew. Mateusza 24.29-30).

5) ‘Powtórne Przyjście’ Chrystusa nie nastąpi dopóki nie spełni się kilka wydarzeń świadczących o końcu wieków (2 Tesaloniczan 2.4; Ew. Mateusza 24.15-30; Księga Objawienia rozdziały 6-18). ‘Pochwycenie’ jest bliskie; może się wydarzyć w każdej chwili (Tytusa 2.13; 1 Tesaloniczan 4.13-18; 1 Koryntian 15.50-54).

Dlaczego powinniśmy rozróżniać te dwa wydarzenia?

1) Jeśli ‘Pochwycenie’ i ‘Powtórne Przyjście’ są tymi samymi wydarzeniami, to wówczas wierzący musieliby przechodzić Wielki Ucisk (1 Tesaloniczan 5.9; Księga Objawienia 3.10).

2) Jeśli ‘Pochwycenie’ i ‘Powtórne Przyjście’ są tymi samymi wydarzeniami, to powrót Chrystusa nie jest bliski- gdyż jeszcze wiele rzeczy musi się wydarzyć, zanim On powróci (Ew. Mateusza 24.4-30).

3) W opisie Wielkiego Ucisku, Księga Objawienia w rozdziałach 6-19 nigdzie nie mówi o kościele. Podczas Wielkiego Ucisku nazwanego również „czasem utrapienia dla Jakuba” (Księga Jeremiasza 30.7)- Bóg ponownie zwróci Swój wzrok na Izrael (Rzymian 11.17-31).

‘Pochwycenie’ i ‘Powtórne Przyjście’ są podobne, lecz dotyczą różnych wydarzeń. Oba związane są z przyjściem Jezusa. Oba wydarzą się w końcu wieków. Aczkolwiek, jest to szalenie ważne, aby dostrzegać różnice. Podsumowanie. ‘Pochwycenie’ jest powrotem Chrystusa w obłoku, aby zabrać wszystkich wierzących z ziemi przed wylaniem się Bożego gniewu. ‘Powtórne Przyjście’ jest powrotem Chrystusa na ziemię, aby zakończyć Wielki Ucisk, pokonać antychrysta i jego światowe królestwo.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica pomiędzy ‘Pochwyceniem’ a ‘Powtórnym Przyjściem’ Jezusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries