settings icon
share icon
Pytanie

Czym była herezja Pneumatomachia / Macedonianizm?

Odpowiedź


Macedonianizm był herezją z IV wieku, która zaprzeczała pełnej boskości lub osobowości Ducha Świętego. Idea ta została spopularyzowana przez byłego biskupa Konstantynopola, pół-Arianina o imieniu Macedoniusz, który stał się imiennikiem tego przekonania. Ci, którzy zaprzeczali bóstwu lub osobowości Ducha Świętego, byli nazywani pneumatomachami, co oznacza "przeciwnicy Ducha".

Według Pneumatomachów (Macedonianistów) Duch Święty był istotą stworzoną, podległą Ojcu i Synowi, pełniącą rolę służebną. Błąd ten został obalony na Soborze Konstantynopolitańskim w 381 roku. W reakcji na rosnącą herezję macedonianizmu, przywódcy kościoła na tym soborze przegłosowali rozszerzenie Credo Nicejskiego, aby dokładniej bronić Ducha Świętego jako w pełni Boga i godnego czci. Wraz z tym dodatkiem, wyznanie brzmi teraz: "Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Dawcę życia, który pochodzi od Ojca, który z Ojcem i Synem razem jest czczony i uwielbiony, który przemawiał przez proroków". Sobór Konstantynopolitański starał się wyjaśnić, że Duch Święty jest współistotny (homoousousious) z Ojcem i Synem.

Wiemy, że macedonianizm był w błędzie z powodu ostrzeżenia Jezusa w Ewangelii Mateusza 12:31-32 o działaniu często określanym jako "niewybaczalny grzech". Jezus stwierdził, że bluźnierstwo przeciwko Osobie Trójcy Świętej nie zostanie wybaczone. Bluźnierstwo jest wyzywającym brakiem szacunku wobec Boga w formie ustnej lub pisemnej, więc z definicji bluźnierstwo może być skierowane tylko przeciwko bóstwu. Gdyby Duch Święty nie był w pełni Bogiem, nikt nie mógłby Mu bluźnić, więc Jezus potwierdził boskość Ducha Świętego tym ostrzeżeniem.

Jezus utożsamia również Ducha Świętego z Bogiem w Ewangelii Mateusza 28:19 w swoim przemówieniu znanym jako Wielkie Polecenie. Jezus nakazał nowym uczniom, aby byli chrzczeni w imię wszystkich trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syn nie wymieniłby Ducha wraz ze sobą i Ojcem, chyba że Duch Święty byłby im równy.

Inny biblijny przykład odrębnej, ale równej osobowości Ducha Świętego znajduje się w Ewangelii Łukasza 4:1-14 i Mateusza 4:1-11, kiedy Jezus został poprowadzony "przez Ducha" na pustynię, aby być kuszonym przez Szatana. Pokazuje to, że Duch Święty ma własną wolę, a Jezus podążał za Jego prowadzeniem w miejsce pokuszenia. Kiedy Jezus przeszedł wszystkie próby, "powrócił do Galilei w mocy Ducha" (Łk 4:14). Jezus polegał na mocy Ducha jako swojej sile. Tylko sam Bóg mógł wzmocnić Syna Bożego w walce z szatanem, a Duch Święty tego dokonał.

Na szczęście herezja Pneumatomachii (macedonianizm) została solidnie obalona pod koniec IV wieku. Obrońcy wiary, tacy jak Atanazy z Aleksandrii i Bazyli z Cezarei, stoczyli dobrą walkę i przeciwstawili się Pneumatomachom. Prawdziwi chrześcijanie uznają dziś Ducha Świętego za odrębną i wspaniałą Osobę Trójjedynego Boga. To dzięki mocy Ducha Świętego chrześcijanie otrzymują duchowe dary, które umożliwiają kościołowi rozwój i rozprzestrzenianie się (Łukasza 24:49; 1 Koryntian 12:1-11; Hebrajczyków 2:4; 1 Piotra 4:10). Duch Święty jest Bogiem, który mieszka w każdym, kto narodził się na nowo przez wiarę w Chrystusa (Jana 3:3; Dzieje Apostolskie 2:38; 1 Koryntian 6:19-20). Duch Święty jest Tym, który uczy nas Słowa, które sam natchnął (2 Piotra 1:21) i potwierdza nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rzymian 8:16; Hebrajczyków 10:15). Tylko Bóg może to wszystko uczynić.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym była herezja Pneumatomachia / Macedonianizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries