settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest owoc Ducha Świętego?

Odpowiedź


Galacjan 5.22-23 mówi nam: “Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.” Owoc Ducha Świętego jest wynikiem obecności Ducha Świętego w życiu Chrześcijanina. Biblia dość wyraźnie tłumaczy, że każdy otrzymuje Ducha Świętego w momencie gdy zawierzy Jezusowi Chrystusowi (Rzymian 8.9; 1 Koryntian 12.13; Efezjan 1.13-14). Jednym z podstawowych powodów, dla którego Duch Święty wkroczył w życie Chrześcijanina jest to, aby zmieniać jego życie. To działanie Ducha Świętego sprawia, że upodabniamy się na obraz Chrystusa, czyniąc nas bardziej podobnych do Niego.

Owoc Ducha Świętego jest dokładnym zaprzeczeniem czynów grzesznej natury, o czym jest mowa w Galacjan 5.19-21: “Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpustu, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo; zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo I tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.“ Ten fragment opisuje ludzi, nieznających Chrystusa, którzy w różnych sferach swojego życia nie podlegają działaniu Ducha Świętego. Nasza grzeszna natura przynosi konkretny rodzaj owocu, który ją odzwierciedla, a Duch Święty natomiast rodzi owoc, który jest odbiciem Jego natury.

Życie Chrześcijanina jest walką grzesznej cielesności z nową naturą nadaną przez Chrystusa (2 Koryntian 5.17). Jako upadły rodzaj ludzki, nadal jesteśmy uwięzieni w ciele, które pragnie grzesznych rzeczy (Rzymian 7.14-25). Jako Chrześcijanie posiadamy Ducha Świętego w sobie i Jego moc, która uzdalnia nas do przezwyciężania zachowań naszej grzesznej natury (2 Koryntian 5.17; Filipian 4.13). Chrześcijanin nigdy nie osiągnie całkowitego zwycięstwa w okazywaniu wszystkich owoców Ducha Świętego. Jest to główny cel życia chrześcijańskiego, aby pozwolić Duchowi Świętemu rozwijać więcej i więcej Jego owocu w naszym życiu, i pozwolić Duchowi Świętemu zwalczać przeciwne, grzeszne pragnienia. Owoc Ducha jest tym, co Bóg pragnie aby przejawiało się w naszym życiu, a z pomocą Ducha Świętego jest to możliwe!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest owoc Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries