settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ortodoksyjny judaizm?

Odpowiedź


Judaizm jest tradycyjną religią Żydów, ale może być również praktykowany przez nie-Żydów. Oczywiście nie wszyscy Żydzi praktykują judaizm; niektórzy odrzucają judaizm na rzecz innych religii lub nie wyznają żadnej religii. Judaizm jest religią, która kładzie większy nacisk na styl życia i wartości niż na przekonania, więc poprawna doktryna nie jest podkreślana tak bardzo, jak poprawne postępowanie. Wielu Żydów utrzymuje swój związek z synagogą i nadal przestrzega pewnych praktyk i tradycji, odrzucając jednocześnie wiele doktryn, które mogą być tam nauczane. Nie należy zakładać, że uczęszczanie do konkretnej synagogi oznacza akceptację wszystkiego, co jest tam nauczane. Oczywiście dotyczy to również uczęszczania do kościołów chrześcijańskich, ale wydaje się, że jest to jeszcze bardziej powszechne w judaizmie.

Kilka wieków temu judaizm ortodoksyjny był jedyną formą judaizmu. Obecnie judaizm składa się z trzech głównych "gałęzi": Ortodoksyjny (bardzo tradycyjny), Reformowany (znany również jako Liberalny lub Postępowy) i Konserwatywny, który wyznacza kurs pomiędzy dwoma pozostałymi. Oczywiście istnieją odgałęzienia, odmiany, a nawet hybrydy tych trzech. Większość synagog jest oznaczona nazwą gałęzi, podobną do nazwy wyznaniowej kościoła.

Wreszcie, istnieją świeccy lub niereligijni Żydzi (zwani także Żydami humanistycznymi lub nieteistycznymi), którzy utrzymują żydowską tożsamość etniczną poprzez przestrzeganie wielu żydowskich tradycji. Pierwotnie tradycje te miały cel religijny, ale dziś świeccy Żydzi nie przywiązują do nich absolutnie żadnego znaczenia religijnego. Świeccy Żydzi stanowią znaczną część populacji żydowskiej w Stanach Zjednoczonych.

To, co dziś nazywa się judaizmem ortodoksyjnym, przez większość historii było po prostu nazywane judaizmem. Termin ortodoksyjny, który dosłownie oznacza "słuszną opinię", zaczął być używany pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, aby odróżnić go od innych podejść do judaizmu, które zaczęły się rozwijać. Ortodoksja była początkowo używana jako termin pejoratywny przez bardziej postępowych Żydów, ale została przyjęta przez tradycyjnych wyznawców judaizmu.

Judaizm ortodoksyjny kładzie nacisk na życie zgodne z Prawem Mojżesza (Torą), tak jak zostało ono zinterpretowane przez autorytatywną tradycję rabiniczną. Według judaizmu ortodoksyjnego, oprócz spisanego Prawa, Mojżesz otrzymał również prawidłową interpretację Prawa, która została przekazana ustnie przez rabinów, aż w końcu została spisana w Misznie, pochodzącej z II wieku po Chr.

Od tego czasu Miszna była dalej rozwijana i interpretowana. Miszna i jej dodatkowe opracowania, komentarze i zastosowania są znane jako Talmud, którego istnieją dwie wersje: Talmud Jerozolimski i Talmud Babiloński. Judaizm ortodoksyjny uważa Talmud Babiloński za bardziej autorytatywny. Studiowanie Talmudu jest niezbędne dla ortodoksyjnego judaizmu, nawet ważniejsze niż studiowanie Tory.

Rabiniczne komentarze do Talmudu powstawały przez lata i stały się znane jako halacha. Halacha zapewnia ortodoksyjnym Żydom autorytatywne instrukcje dotyczące praktyk religijnych i świeckich oraz jest wiążąca dla jednostki i społeczności. Niektóre z charakterystycznych praktyk ortodoksyjnego judaizmu obejmują modlitwę z podziałem na płeć, odmowę podróżowania w szabat i ścisłe przestrzeganie koszerności.

Istnieją dwie odmiany judaizmu ortodoksyjnego. Współczesna ortodoksja zachowuje wszystkie odrębności ortodoksji, ale swobodnie wchodzi w interakcje z całym społeczeństwem i uważa świecką edukację za ważną. Ultraortodoksja (termin, który niektórzy uważają za obraźliwy) lub judaizm haredi ma tendencję do izolowania się od świeckiego społeczeństwa, koncentrowania się na edukacji religijnej, noszenia charakterystycznych ubrań (zwykle czarnych garniturów i białych koszul dla mężczyzn oraz starannie skromnego stroju dla kobiet) i przede wszystkim mówienia w języku jidysz. Podzbiorem judaizmu haredi jest judaizm chasydzki, który następnie dzieli się na różne sekty. Każda sekta w ramach judaizmu chasydzkiego jest prowadzona przez rebe, który, jak się uważa, ma bezpośredni dostęp do Boga. Kabała, która jest często określana jako "żydowski mistycyzm", jest również centralnym elementem judaizmu chasydzkiego.

Chociaż niniejszy artykuł zawiera podstawowy przegląd ortodoksyjnego judaizmu, ważne jest, aby nie przyjmować założeń dotyczących danej osoby z powodu etykiety lub postrzeganej kategorii. Chrześcijanin, który chce nawiązać kontakt z ortodoksyjnym Żydem, powinien najpierw zadawać pytania, aby poznać tę osobę jako jednostkę i poznać szczegóły jej przekonań i wartości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ortodoksyjny judaizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries