settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Ojcowie Apostolscy?

Odpowiedź


Ojcami Apostolskimi była grupa wczesnochrześcijańskich przywódców i autorów, którzy żyli krótko po apostołach. Ich pisma są zwykle datowane na lata 80-180 po Chr. Uważa się, że większość Ojców Apostolskich znała osobiście apostołów lub była z nimi w jakiś sposób związana. Polikarp jest tradycyjnie postrzegany jako uczeń apostoła Jana. Klemens był prawdopodobnie drugim, trzecim lub czwartym biskupem Rzymu i mógł znać niektórych apostołów. Hermas prawdopodobnie znał Klemensa, a więc był zaznajomiony z kościołem rzymskim.

W czasach Ojców Apostolskich głównymi herezjami nękającymi Kościół były gnostycyzm i doketyzm, dlatego przedstawianie prawdy w celu przeciwdziałania tym teologicznym odchyleniom jest głównym tematem pism Ojców Apostolskich. Pisma Ojców Apostolskich obejmują Pierwszy i Drugi list Klemensa, Listy Ignacego, List Polikarpa do Filipian, Męczeństwo Polikarpa, List Barnaby (anonimowy, mimo tytułu), Didache (Nauka dwunastu apostołów), List do Diogneta i Pasterz Hermasa. Niektórzy uczeni zaliczają do nich także fragmenty pisma Papiasza oraz fragmenty Apologii Kwadratusa, wczesnego przykładu apologetyki. Od początku wszystkie pisma Ojców Apostolskich były cenione przez Kościół jako ważne. Kilka ksiąg znalazło się nawet we wczesnych Bibliach: 1 i 2 list Klemensa, Pasterz Hermasa i List Barnaby.

Ojcowie Apostolscy pisali po grecku i używali Septuaginty, greckiego przekładu Starego Testamentu. Pisma Ojców Apostolskich zawierają literaturę mądrościową, hymny, proroctwa apokaliptyczne, nauki Jezusa, instrukcje dla wczesnochrześcijańskiego przywództwa, przypowieści, refleksje nad fragmentami biblijnymi itp. Niektóre z listów Ojców Apostolskich zwracają się do tych samych kościołów i obszarów, do których zwracali się sami apostołowie. Pierwszy List Klemensa jest listem do kościoła w Koryncie, napisanym w celu wykazania jego błędów i przekonania go do zmiany drogi. Siedem listów Ignacego jest napisanych do kościołów w Efezie, Magnezji, Tralles, Rzymie, Filadelfii i Smyrnie; cztery z tych miejsc i kościołów otrzymały również bezpośrednie przesłanie w Nowym Testamencie.

Pisma Ojców Apostolskich zawierają te same gatunki, co Nowy Testament. Pierwszy List Klemensa, Listy Ignacego i List Polikarpa do Filipian to listy do kościołów lub poszczególnych osób. List Barnaby jest przykładem listu ogólnego. Pasterz Hermasa jest napisany w stylu apokaliptycznym i zawiera również przypowieści. List do Diognetusa ma charakter apologetyczny. Drugi List Klemensa jest podobny do Listu do Hebrajczyków i jest najwcześniejszym przykładem chrześcijańskiej homilii poza Nowym Testamentem. Męczeństwo Polikarpa jest martyrologią i nie ma paraleli w Nowym Testamencie. Didache jest zwykle postrzegana jako wczesny podręcznik lub przewodnik dla wierzących; instruuje ich w zakresie podstaw wiary i przygotowuje do chrztu.

Termin Ojcowie Apostolscy pochodzi dopiero z drugiej połowy XVII wieku. Ich pisma pokazują znaczenie nauki o Trójcy Świętej w pierwszym i drugim wieku, szacunek, jakim wczesny kościół darzył apostołów, oraz gorącą miłość, jaką przywódcy kościoła darzyli swoje zgromadzenia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Ojcowie Apostolscy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries