settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat obrzezania? Jaki jest pogląd chrześcijański na temat obrzezania?

Odpowiedź


Obrzezanie to chirurgiczne usunięcie napletka męskiego. Słowo obrzezanie dosłownie oznacza "odcinać." Jako rytuał religijny, obrzezanie było wymagane wobec wszystkich potomków Abrahama jako znak przymierza jego z Bogiem (1 Ks. Mojżeszowa 17.9- 14; Dz. Apostolskie 7.8). Prawo Mojżeszowe powtarzało ten wymóg (3 Ks. Mojżeszowa 12.2-3), a Żydzi przez wieki trwali w praktyce obrzezania (Ks. Jozuego 5.2-3; Ew. Łukasza 1.59; Dz. Apostolskie 16.3; Filipian 3.5). Istnieją różne kwestie w odniesieniu do pytania czy powinno się dzisiaj obrzezać mężczyzn czy nie. Jedną kwestią jest nauczanie religijne: co mówi Biblia, Słowo Boże na ten temat? Inną kwestią jest sprawa zdrowotna, czy mężczyźni powinni być obrzezani? Chrześcijański pogląd na obrzezanie można prawdopodobnie najlepiej opisać jako połączenie tych dwóch.

W odniesieniu do pierwszej kwestii, chrześcijanie Nowego Testamentu nie są już pod prawem Starego Przymierza i obrzezanie nie jest już wymagane. To jest poruszane w wielu fragmentach Nowego Testamentu, a wśród nich są Dz. Apostolskie 15; Galacjan 2.1–3; 5.1–11; 6.11–16; 1 Koryntian 7.17–20; Kolosan 28–12; oraz Filipian 3.1–3. Jak podają te fragmenty, uwolnienie od naszych grzechów jest wynikiem wiary w Chrystusa; to ukończone dzieło Chrystusa na krzyżu zbawia, a nie przestrzeganie zewnętrznego obrzędu. Nawet Prawo uznaje, że samo obrzezanie jest niewystarczające, aby podobać się Bogu, który określił potrzebę "obrzezki serc" (5 Ks. Mojżeszowa 10.16; por. Rzymian 2.29). W kwestii zbawienia uczynki ciała nic nie dają (zob. Galacjan 2.16).

W Dz. Apostolskich 16.3 Paweł miał pomocnika misyjnego Tymoteusza, obrzezanego. Tymoteusz był w połowie Żydem, a Paweł obrzezał go, aby nie był przeszkodą, gdy starali się dotrzeć do niezbawionych Żydów. I chociaż Bóg nie wymagał od Tymoteusza, aby był obrzezany, to poddał się obrzezaniu ze względu na Żydów do których docierał z ewangelią. Jednak, jak jednoznacznie stwierdza Paweł w Liście do Galacjan, obrzezanie nie pomaga ani w zbawieniu, ani uświęceniu w Chrystusie. Oczywiście, incydent z Tymoteuszem nie ma zastosowania w dniu dzisiejszym, ponieważ chrześcijanie nie mają potrzeby obrzezania, aby docierać z ewangelią do niewierzących, czy to pochodzenia żydowskiego czy pogańskiego. I ponownie, zasada obrzezania serca jest kluczowa.

Istnieją także kwestie praktyczne związane z obrzezaniem. Niektórzy rodzice obrzezali swoich synów, aby wyglądali jak inni mężczyźni w ich kulturze. Niektórzy rodzice obawiają się, że ich syn pewnego dnia znajdzie się w szatni i będzie inny niż pozostali. W niektórych kulturach mężczyźni są powszechnie obrzezani. Istnieje też kwestia zdrowia. Lekarze debatują w kółko odnośnie tego czy istnieją jakieś zdrowotne korzyści obrzezania. Każdy rodzic mający takie rozterki powinien tą kwestię omówić z lekarzem.EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat obrzezania? Jaki jest pogląd chrześcijański na temat obrzezania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries