settings icon
share icon
Pytanie

Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?

Odpowiedź


Co oznacza być nowo narodzonym chrześcijaninem? Klasyczny werset biblijny, który odpowiada na to pytanie, znajduje się w Ewangelii wg św. Jana 3:1-21. Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nikodemem, znaczącym faryzeuszem i członkiem Rady Najwyższej (rządzącej w Izraelu). Nikodem przybył do Jezusa w nocy. Miał on parę pytań do Jezusa.

Kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, powiedział: „ ... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem spytał Go: „ Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się”? Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić...” (Ewangelia wg św. Jana 3:3-7).

Zwrot „narodzić się na nowo” dosłownie oznacza: „odrodzić się w Bogu”. Nikodem właśnie tego tak naprawdę potrzebował. Potrzebował przemiany serca, duchowej przemiany. Nowe narodzenie wynika z Bożego dotknięcia, po którym życie wieczne zostaje udzielone osobie, która uwierzyła (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17, List św. Pawła do Tytusa 3:5, 1 List św. Piotra 1:3,1 List św. Jana 2:29, 3:9, 4:7, 5:1-4, 18). Wersety Ewangelii wg św. Jana 1:12,13 zaznaczają, że „nowe narodzenie” oznacza także: „stać się dzieckiem Bożym” poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi.

Pytanie: „Czemu musimy narodzić się na nowo?”, jest logiczne. W Liście do Efezjan 2:1 św. Paweł mówi: „I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów...”. Apostoł napisał też do Rzymian w rozdziale 3:23: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Więc każdy potrzebuje narodzić się na nowo, aby jego grzechy zostały przebaczone, oraz by mógł żyć w Bożej obecności.

Jak do tego może dojść? List św. Pawła do Efezjan 2:8-9 mówi: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Kiedy ktoś jest „zbawiony”, rodzi się na nowo, zostaje duchowo odnowiony, i staje się dzieckiem Bożym, poprzez prawo nowych narodzin. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił za nasze grzechy, gdy umierał na krzyżu, to duchowe narodzenie na nowo. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem...” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17a).

Jeśli nigdy nie uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, usłysz szept Ducha Świętego w Twoim sercu... Musisz się narodzić na nowo. Czy chcesz dziś pomodlić się modlitwą pokutną i stać się nowym stworzeniem w Chrystusie? „Wszystkim tym jednak, którzy Je (Go) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (Ewangelia wg św. Jana 1:12-13).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i narodzić się na nowo, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Jezusa może uratować Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie Ci zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries