settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że niebo i ziemia przeminą?

Odpowiedź


Biblia stale ostrzega nas, że ten świat nie będzie trwał wiecznie. "Niebo i ziemia przeminą..." powiedział Jezus w Ew. Mateusza 24.35. Jego twierdzenie było wypowiedziane w kontekście proroctw czasów ostatecznych i wiecznej natury słów Jezusa: "ale słowa moje nie przeminą." To oznacza, że ufanie Jezusowi jest mądrzejsze niż ufanie czemukolwiek w tym świecie.

Jezus odnosi się również do przemijania nieba i ziemi w Ew. Mateusza 5.18. W Ks. Objawienia 21.1 Jan pisze o nowym niebie i nowej ziemi w stanie wiecznym, widząc, że „pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły” (por. Ks. Izajasza 65.17 i 2 Piotra 3.13). „Przeminąć” to zniknąć lub już nie być. Odnosi się to do fizycznego nieba i ziemi — materialnego świata i wszystkiego, co zawiera — ale nie do duchów/dusz mieszkańców tych miejsc. Pismo Święte jasno mówi, że ludzie przetrwają obecny wszechświat materialny, niektórzy w stanie wiecznej szczęśliwości, a niektórzy w stanie wiecznej nędzy, i że obecny wszechświat zostanie zastąpiony innym, który nigdy nie pozna skażenia grzechem.

Metoda zniszczenia tego świata jest ukazana w 2 Piotra 3.10-12 (tłum. Biblia Poznańska): "Dzień zaś Pana nadejdzie jak złodziej. Przeminą niebiosa, żywioły ogarnięte żarem rozpadną się [...] i przyspieszając przyjście dnia Pana, [dnia], w którym spłoną niebiosa rozżarzone ogniem i spalą się fundamenty świata!" W czasach Noego, świat został zniszczony wodą, ale Bóg obiecał, że nie ześle już nigdy więcej globalnej powodzi (1 Ks. Mojżeszowa 9.11). W Dniu Pańskim, wszechświat zostanie zniszczony przez ogień.

Prorok Izajasz również przepowiedział, że niebo i ziemia przeminą. "I wszystkie pagórki rozpłyną się. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego" (Ks. Izajasza 34.4). Pan zapewnia swój lud, że nawet gdy niebo i ziemia przeminą, Jego zbawienie jest bezpieczne: 'podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole!' Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie" (Ks. Izajasza 51.6).

Wiedząc o tym, że niebo i ziemia przeminą mamy określoną perspektywę w życiu. Ten świat nie jest naszym domem. "Lecz my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość, zgodnie z Jego obietnicą!" (2 Piotra 3.13). Jezus mówi o właściwych priorytetach: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi [...]ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną" (Ew. Mateusza 6.19-20). I Piotr, po przypomnieniu nam o tymczasowej naturze tego świata, mówi, "Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju" (2 Piotra 3.14).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że niebo i ziemia przeminą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries