settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest modlitwa zbawienia?

Odpowiedź


Wielu ludzi zadaje pytanie, „Czy jest jakaś modlitwa, którą mogę się modlić aby zagwarantować sobie zbawienie?”. Ważne jest, aby pamiętać, iż zbawienie nie jest osiągane poprzez recytowanie modlitwy lub wymawianie pewnych słów czy sformułowań. Biblia nigdzie nie upamiętnia osoby, która osiągnęła zbawienie właśnie poprzez modlitwę. Odmawianie jej nie jest w rzeczy samej biblijnym sposobem na uzyskanie zbawienia.

Jest nim natomiast wiara w Jezusa Chrystusa. Fragment z Ewangelii św. Jana 3,16 mówi nam: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Zbawienie jest zdobywane poprzez wiarę (Ef 2,8), przez przyjmowanie Jezusa jako Zbawiciela (J 1,12) i poprzez całkowite złożenie w Nim ufności (J 14,6; Dz 4,12), a nie poprzez recytowanie modlitwy.

Biblijne przesłanie o zbawieniu jest jasne, i proste, i niesamowite zarazem. Wszyscy popełniliśmy grzech przeciwko Bogu (Rz 3,23). Poza Jezusem Chrystusem, nie ma nikogo, kto by przeżył całe swoje życie nie grzesząc (Koh 7,20). Z powodu naszego grzechu, zasłużyliśmy na osądzenie przez Boga (Rz 6,23), który stanowi śmierć fizyczną, a po niej także i śmierć ducha. Z powodu naszego grzechu i jego zasłużonej kary, nie jesteśmy w stanie nic sami zrobić aby być w porządku wobec Boga. W wyniku Swojej miłości do nas, Bóg stał się istotą ludzką w Osobie Jezusa Chrystusa. Jezus wiódł doskonałe życie i zawsze nauczał prawdy, jednakże ludzkość odrzuciła Go skazując na śmierć przez ukrzyżowanie. Za pomocą tego straszliwego czynu, Jezus oddał życie za nas. Wziął On na siebie brzemię i sąd grzechu i umarł za nas (2 Kor 5,21). Po tym wydarzeniu, Jezus zmartwychwstał (1 Kor 15), dowodząc, iż Jego zapłata za grzech była wystarczająca, oraz że został on przez Niego pokonany, tak on jak i śmierć. W wyniku Jezusowej ofiary, Bóg obdarza nas darem zbawienia. Wzywa nas także do poglądu na temat Jezusa (Dz 17,30) i przyjęcia Go jako pełnej zapłaty za nasze grzechy (1 J 2,2). Zbawienie może być uzyskane przez przyjęcie daru, który oferuje nam Bóg, a nie przez modlitwę.

Oczywiście to nie znaczy, że modlitwa nie może mieć wpływu na uzyskanie zbawienia. Jeśli rozumiesz ewangelię, wierzysz w jej prawdziwość i zaakceptowałeś Jezusa jako Twego Zbawiciela, wyrażanie Bogu tej wiary w modlitwie jest jak najbardziej dobre i właściwe. Komunikowanie się z Bogiem przez modlitwę może być sposobem na umocnienie wiary – od zaakceptowania faktów dotyczących Jezusa do całkowitego Mu zaufania jako Zbawcy. Modlitwa może być włączona do aktu składania Twojej ufności w Jezusie dla zbawienia.

Wracając, jest niesamowicie ważne abyś nie uzależniał swojego zbawienia wyłącznie od modlitwy. Recytowanie jej Cię nie zbawi! Jeśli chcesz uzyskać zbawienie, które jest możliwe tylko przez Jezusa – złóż w Nim swoje zaufanie. W pełni zaufaj Jego śmierci jako wystarczającej ofierze za Twoje grzechy. Całkowicie polegaj na Nim jako na Twoim Zbawicielu. Taka jest biblijna metoda na uzyskanie zbawienia. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako Twojego Zbawiciela, jak najbardziej, zmów modlitwę do Boga. Powiedz Mu jak bardzo wdzięczny jesteś za Jezusa. Wychwal Go za Jego miłość i ofiarę. Podziękuj Jezusowi za to, że umarł za twoje grzechy i zapewnił Ci zbawienie. Takie właśnie jest biblijne powiązanie między zbawieniem i modlitwą.

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest modlitwa zbawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries