settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę być pewna/ pewien, że modlę się zgodnie z wolą Bożą?

Odpowiedź


Nadrzędnym celem życia człowieka powinno być uwielbienie Boga (1 Koryntian 10.31), co związane jest z modlitwą zgodną z jego wolą. Po pierwsze, powinniśmy prosić o mądrość. „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jakuba 1.5). Prosząc Boga o mądrość, musimy również zaufać, że Bóg jest łaskawy i pragnie odpowiedzieć na nasze modlitwy: „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania” (Jakuba 1.6; zobacz także Ew. Marka 11.24). Zatem modlitwa zgodna z wolą Bożą związana jest także z prośbą o mądrość (by znać wolę Boga) i prośbą o wiarę (by ufać woli Bożej).

Poniżej zamieszczamy siedem wskazówek, które poprowadzą wierzącego w kwestii modlitwy zgodnej z wolą Bożą:

1) Módl się o rzeczy, co do których Biblia nakazuje się modlić. Czytamy, że mamy się modlić o wrogów (Ew. Mateusza 5.44); by Bóg posłał misjonarzy (Ew. Łukasza 10.2); abyśmy stronili od pokus (Ew. Mateusza 26.41); za głosicieli Słowa (Kolosan 4.3; 2 Tesaloniczan 3.1); za ludzi rządzących (1 Tymoteusza 2.1-3); aby ulżyć ludziom w cierpieniu (Jakuba 5.13); oraz za uzdrowienie innych wierzących (Jakuba 5.16). Gdzie Bóg nakazuje modlitwę, to powinniśmy modlić się z przekonaniem w sercu, że modlimy się zgodnie z jego wolą.

2) Naśladuj przykłady ludzi bożych opisanych w Piśmie Świętym. Paweł modlił się o wybawienie Izraela (Rzymian 10.1). Dawid błagał o litość i przebaczenie, gdy zgrzeszył (Psalm 51.1-2). Pierwszy kościół modlił się o odwagę do głoszenia Słowa (Dzieje Apostolskie 4.29). Modlitwy te były zgodne z Bożą wolą, dlatego dzisiaj również w podobny sposób możemy się o to modlić. Podobnie jak Paweł i pierwszy kościół, my również powinniśmy modlić się o zbawienie innych. Dla siebie samych, powinniśmy zabiegać w modlitwie o to, o co Dawid się modlił, będąc zawsze świadomi grzechu i tego, że musimy go wyznać, aby nie stał na drodze do budowania naszej relacji z Bogiem i nie zakłócał naszych modlitw.

3) Módl się z właściwą motywacją. Egoistyczne pobudki nie będą przez Boga błogosławione. „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jakuba 4.3). Powinniśmy się także modlić, nie dla naszych wspaniałych słów, które mogą słyszeć inni a przez to postrzegać nas jako „duchowych”, ale przede wszystkim w ukryciu, na osobności, tak aby nasz Niebiański Ojciec słyszał twoją modlitwę i odpłacił tobie (Ew. Mateusza 6.5-6).

4) Módl się w duchu przebaczenia względem innych (Ew. Marka 11.25). Duch zgorzknienia, złości, zemsty czy nienawiści względem innych sprawi, że nie będziemy modlić się z całkowitym uniżeniem serca przed Bogiem. Podobnie jak jesteśmy pouczeni, abyśmy nie składali ofiary na ołtarzu, gdy mamy jakiś konflikt z innym wierzącym (Ew. Mateusza 5.23-23), tak też Bóg nie chce ofiary naszej modlitwy dopóki nie pojednamy się z siostrami i braćmi w Chrystusie.

5) Módl się z dziękczynieniem (Kolosan 4.2; Filipian 4.6-7). Zawsze możemy znaleźć powód do wdzięczności, bez względu na to jak bardzo czujemy się przytłoczeni tym czego pragniemy czy potrzebujemy. Nawet ktoś kto bardzo cierpi, lecz żyje w świetle odkupieńczej miłości i dostąpił ofiary nieba dla siebie samego, ma powód aby być Bogu wdzięcznym.

6) Módl się cierpliwie (Ew. Łukasza 18.1; 1 Tesaloniczan 5.17). Powinniśmy trwać w modlitwie, a nie być „przybitym” ponieważ nie otrzymaliśmy natychmiastowej odpowiedzi. Częścią modlitwy zgodnej z Bożą wolą jest zawierzenie, że bez względu na to czy jego odpowiedź brzmi „tak”, „nie” czy „czekaj”, potrafimy zaakceptować jego decyzję, podporządkować się jego woli i dalej trwać w modlitwie.

7) Polegaj w modlitwie na Duchu Pańskim. To niesamowita prawda: „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rzymian 8.26-27). Otrzymujemy pomoc Ducha, gdy się modlimy. A w chwilach głębokiego smutku i depresji, w chwilach gdy po prostu „nie potrafimy się modlić”, mamy pocieszenie że Duch Święty w rzeczywistości modli się za nas! Jaki nasz Bóg jest niesamowity!

Jakie zabezpieczenia mamy, gdy pragniemy chodzić w Duchu a nie żyć cieleśnie? Mamy wówczas pewność, że Duch Święty wykona swoją pracę poprzez wsparcie nas w modlitwie do Ojca, zgodnej z jego wolą i czasem w którym ją zrealizuje, wiedząc że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu (Rzymian 8.28).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę być pewna/ pewien, że modlę się zgodnie z wolą Bożą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries