Czy modlitwa „po cichu” jest biblijna?


Pytanie: Czy modlitwa „po cichu” jest biblijna?

Odpowiedź:
Biblia nie musi dokładnie wspominać o modlitwie „po cichu”, ale nie oznacza to że jest mniej skuteczna aniżeli modlitwa na głos. Bóg bez trudu słyszy nasze myśli, tak jak i słowa które wypowiadamy (Psalm 139.23; Księga Jeremiasza 12.3). Jezus znał złe myśli Faryzeuszy (Ew. Mateusza 12.24-26; Ew. Łukasza 11.7). Żadna z rzeczy, którą robimy, mówimy czy myślimy nie jest przez Bogiem ukryta, gdyż On nie potrzebuje słyszeć naszych słów by znać nasze myśli. Ma On dostęp do wszystkich modlitw, które do niego kierujemy, bez względu na to czy je wypowiadamy czy nie.

Biblia wspomina o modlitwie na osobności (Ew. mateusza 6.6). Jaka byłaby różnica między modlitwą na głos czy po cichu, skoro jesteś sam? Są czasem okoliczności, w których jedynie cicha modlitwa wydaje się odpowiednia, na przykład: gdy modlisz się o coś, co dotyczy tylko Ciebie i Boga, o kogoś kto jest obecny itp. Nie ma nic złego w cichej modlitwie, pod warunkiem że nie czynimy tego, gdyż wstydzimy się że inni zobaczą że się modlimy.

Prawdopodobnie wersetem, który najlepiej opisuje wartość cichej modlitwy jest 1 Tesaloniczan 5.17: „Módl się bezustannie.” Aby móc trwać w bezustannej modlitwie to oczywiste jest, że nie możemy modlić na głos cały czas. Powinniśmy raczej trwać w ciągłej świadomości Boga, powierzając każdą myśl jemu (2 Koryntian 10.5), przynosząc każdą sytuację, plan, obawę czy wątpliwość przed jego tron. Częścią bezustannych modlitw będą nasze modlitwy wypowiedziane, nasze szepty, krzyki, śpiewy i ciche modlitwy gdy skierujemy nasze myśli uwielbienia, prośby i dziękczynienia Bogu.

English
Powrót na polską stronę główną
Czy modlitwa „po cichu” jest biblijna?