settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest modlitwa grzesznika?

Odpowiedź


Modlitwa grzesznika to modlitwa, którą dana osoba modli się do Boga, kiedy uzmysłowi sobie swój grzech i potrzebę Zbawiciela. Wypowiedzenie słów tej modlitwy samo w sobie do niczego nie prowadzi. Ta modlitwa przyniesie efekt tylko wtedy, gdy odzwierciedla to, co dana osoba rozumie, w co wierzy, i co wie na temat swojej grzeszności i potrzeby zbawienia.

Pierwsza część modlitwy grzesznika powinna odzwierciedlać świadomość, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. W swoim Liście do Rzymian 3:10 apostoł Paweł przyznaje: „jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego”. Biblia bardzo jasno mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Bożej łaski i przebaczenia (List św. Pawła do Tytusa 3:5-7). Ze względu na nasz grzech zasługujemy na wieczne potępienie (Ewangelia wg św. Mateusza 25:46). Modlitwa grzesznika jest błaganiem o łaskę zamiast sądu. Jest prośbą o litość w chwili, gdy zasłużyliśmy na gniew.

Druga część modlitwy grzesznika to wyznanie, że zrozumiałeś, co Bóg zrobił, by uratować nas od konsekwencji naszej grzesznej i zagubionej natury. Bóg stał się ciałem i przyjął postać człowieka w osobie Jezusa Chrystusa (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14). Jezus nauczał nas prawdy o Bogu, przeżył nienaganne, bezgrzeszne życie (Ewangelia wg św. Jana 8:46; 2 List św. Pawła do Koryntian 5:21). Potem Jezus umarł na krzyżu za nas, przejął karę, na którą my zasługiwaliśmy (List św. Pawła do Rzymian 5:8). Jezus zmartwychwstał i udowodnił, że zwyciężył nad grzechem, śmiercią i piekłem (List św. Pawła do Kolosan 2:15; 1 List św. Pawła do Koryntian, rozdział 15). Ze względu na to wszystko możemy dostąpić przebaczenia grzechów i dostaliśmy obietnicę życia wiecznego w niebie – jeśli tylko uwierzymy w Jezusa Chrystusa. To, co musimy zrobić, to uwierzyć, że On umarł za nas i zmartwychwstał (List św. Pawła do Rzymian 10:9-10). Jedynie przez łaskę możemy zostać zbawieni. Możemy dostąpić zbawienia jedynie przez wiarę, jedynie przez Jezusa Chystusa. W Liście św. Pawła do Efezjan 2:8 możemy przeczytać: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.”

Pomodlenie się modlitwą grzesznika to po prostu wypowiedzenie Bogu, że uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela. Nie ma żadnych magicznych zaklęć, których wynikiem byłoby zbawienie. Jedynie wiara w śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie może nas zbawić. Jeśli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia przez Jezusa Chrystusa, oto przykładowa modlitwa grzesznika, którą możesz się pomodlić do Boga: „ Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wiem, że zasługuję na karę za grzech. Jednak ufam, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Wierzę Jezusowi. Wierzę też w to, że tylko On jest moim osobistym Panem i Zbawicielem. Dzięki Ci, Panie, za moje zbawienie i przebaczenie! Amen!”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest modlitwa grzesznika?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries