settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest modlitwa błagalna?

Odpowiedź


Przychodzimy do Boga z wielu powodów- aby go uwielbić, wyznać nasze grzechy, prosić o przebaczenie, podziękować za jego błogosławieństwa, poprosić o różne rzeczy oraz/lub modlić się o potrzeby innych. Hebrajskie i greckie słowa, które najczęściej tłumaczone są w Biblii jako „błaganie” dosłownie oznaczają „prośbę lub petycję”, zatem modlitwa błagalna jest proszeniem Boga o coś. Czym innym jest modlitwa wstawiennicza, gdy modlimy się za innych; modlitwa błagalna jest ogólną prośbą osoby modlącej się.

Biblia zawiera wiele modlitw błagalnych. Wiele przykładów możemy odnaleźć w Psalmach. Psalmy Dawida przepełnione są błaganiem o miłosierdzie w Psalmie 4.1, o prowadzenie w Psalmie 5.8, o wybawienie w Psalmie 6.4, uwolnienie od prześladowań w Psalmie 7.1 i tak dalej. Gdy Daniel dowiedział się, że król Dariusz wydał dekret zakazujący modlitwy do innych bogów aniżeli króla, to mimo to trwał w modlitwie do Boga, dziękując mu i błagając o jego pomoc w tej dziwnej sytuacji.

W Nowym Testamencie Jezus w Ew. Mateusza 6.11 mówi nam, abyśmy prosili o codzienny chleb, co przecież jest modlitwą błagalną. Dodatkowo w Ew. Łukasza 18.1-8 Jezus naucza nas, abyśmy nie zaprzestawali modlić się o to, czego potrzebujemy. Aczkolwiek w liście Jakuba widzimy pewną równowagę: z jednej strony nie otrzymujemy, ponieważ nie prosimy (Jakuba 4.2), a z drugiej strony, prosimy ale nie otrzymujemy, ponieważ myślimy o zaspokojeniu swoich cielesnych pożądliwości (Jakuba 4.3). Prawdopodobnie najlepszym sposobem błagania jest proszenie Boga z sercem przepełnionym szczerością jak dzieci, które rozmawiają ze swoim miłującym Ojcem, kończąc swoją prośbę słowami „Niech wypełnia się Twoja wola” (Ew. Mateusza 26.39), pokładając w nim swoją ufność.

Po opisaniu potrzeby przywdziewania „pełnej zbroi chrześcijańskiej” (Efezjan 6.13-17), apostoł Paweł poucza Efezjan (i nas), abyśmy pozostali czujni i modlili się w Duchu Świętym „z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6.18). Widzimy zatem, że modlitwa błagalna jest częścią duchowej bitwy w którą zaangażowani są wszyscy chrześcijanie. Paweł poucza dalej kościół w Filippi, aby powierzyć wszystkie troski Bogu i pozostać wiernym w modlitwie, szczególnie w modlitwach dziękczynnych i błagalnych. A to- jak podkreśla- jest sposobem zapewnienia, że „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4.6-7).

Dostrzegamy tutaj kolejny, ważny aspekt modlitwy błagalnej- potrzebę zaufania Panu Jezusowi Chrystusowi. Ci, którzy należą do Chrystusa mają w sobie Ducha Świętego który wstawia się za nich u Boga. Często po prostu nie wiemy o co i jak się modlić gdy przychodzimy do Boga, dlatego Duch wstawia się za nas w modlitwie, interpretując nasze błaganie, gdy jesteśmy przygnieceni problemami i troskami życia, On udziela nam wsparcia w naszej modlitwie (Rzymian 8.26).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest modlitwa błagalna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries