settings icon
share icon
Pytanie

Jak brzmi Modlitwa Pańska i czy powinniśmy się nią modlić?

Odpowiedź


Modlitwa Pańska (znana w Polsce także jako „Ojcze Nasz” jest modlitwą, której Jezus uczył apostołów w Ewangelii wg św. Mateusza 6:9-13 i Łukasza 11:2-4. Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 brzmi: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!”. Wielu ludzi błędnie pojmuje Modlitwę Pańską jako regułkę, którą powinniśmy recytować słowo po słowie. Niektórzy ludzie traktują „Ojcze Nasz” prawie jak magiczne zaklęcie, tak jakby same słowa miały pewną moc lub wpływały na Boga.

Biblia naucza nas czego innego. Bóg jest o wiele bardziej zainteresowany postawą naszego serca, kiedy modlimy się naszymi własnymi słowami. Ewangelia wg św. Mateusza 6:6 mówi: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. W modlitwie mamy wylewać przed Bogiem nasze serce (List św. Pawła do Filipian 4:6-7), a nie recytować Mu zapamiętane słowa.

Modlitwa Pańska powinna być zatem rozumiana jako przykład, wzór tego, jak powinniśmy się modlić. „Ojcze Nasz” naucza, jak się modlić. Podaje nam części składowe, które powinny wchodzić w skład modlitwy. Oto wzór takiej modlitwy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, te słowa nauczają, do kogo kierować słowa naszej modlitwy; mamy je adresować do Ojca; „Święć się imię Twoje” mówi nam, byśmy wielbili Boga, i uwielbiali Go za to, kim jest; słowa: „przyjdź królestwo Twoje, i bądź wola Twoja za ziemi tak jak i w niebie” przypominają, że mamy modlić się o Bożą wolę w naszym życiu i na świecie, a nie o naszą własną wolę; mamy modlić się, by Boża wola się działa, a nie o to, by spełniały się nasze własne pragnienia. Bóg też zachęca nas, byśmy prosili Boga o wszystko to, czego potrzebujemy, słowami: „chleba powszedniego daj nam dzisiaj”. „Przebacz nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” przypomina nam, że mamy wyznawać nasze winy Bogu i nie wracać do naszych grzechów, oraz przebaczać innym, jak Bóg przebaczył nam. Podsumowanie modlitwy Ojcze Nasz, „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” jest błaganiem o pomoc w odniesieniu zwycięstwa nad grzechem i prośbą o ochronę przed atakami złego.

Zatem znów należy przypomnieć, że Modlitwa Pańska nie jest modlitwą, którą mamy zapamiętać i recytować Bogu co jakiś czas. Jest jedynie przykładem tego, jak powinniśmy się modlić. Czy zrobimy coś źle, jeśli nauczymy się modlitwy Pańskiej na pamięć? Oczywiście, że nie! Czy zrobimy coś źle, jeśli będziemy modlić się modlitwą Pańską do Boga? Nie, jeśli nasze serca będą zaangażowane w naszą modlitwę, i naprawdę przeżywamy to, co mówimy. Pamiętajmy, w modlitwie Bóg jest bardziej zainteresowany tym, aby naprawdę mieć społeczność z nami, i by usłyszeć od nas słowa, które wypływają z naszego serca, niż tym, byśmy używali jakichś konkretnych słów. W swoim Liście do Efezjan 4:6-7 apostoł Paweł mówi: „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak brzmi Modlitwa Pańska i czy powinniśmy się nią modlić?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries