settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Modlitwa Pańska nie zawiera dziękczynienia? Czy nasze modlitwy nie powinny wyrażać dziękczynienia?

Odpowiedź


Wydaje się dziwne, że mimo zachęcania Pawła z 1 Tesaloniczan 5.17-18, aby modlić się bez ustanku i dziękować za wszystko, w Modlitwie Pańskiej nie pojawia się zalecenie do dziękczynienia. A szczególnie jeśli przypomnimy sobie, że Jezus wskazuje na dziękczynienie w modlitwie w innych miejscach w ewangeliach.

Jezus dziękuje Bogu Ojcu za posiłek, który zapewnił, włączając w to cud rozmnożenia jedzenia i nakarmienie 5000 (Ew. Mateusza 14.16-21) i 4000 ludzi (Ew. Mateusza 15.35-38). Składa podziękowanie za kielich i chleb podczas Ostatniej Wieczerzy (Dzieje Apostolskie 27.35). Dziękuje Bogu Ojcu że słucha jego prośby by wzbudził z martwych Łazarza (Ew. Jana11.41). On nawet dziękuje Bogu Ojcu za zakrycie tajemnicy o królestwie przed mądrymi i objawienie jej prostym ludziom (Ew. Mateusza 11.25). A mimo to, pomija dziękczynienie w Modlitwie Pańskiej.

Gdy badamy fragment zawierający Modlitwę Pańską (Ew. Mateusza 6.9-13), to od razu dostrzegamy powód dla którego Jezus nauczał swoich uczniów modlitwy w konkretny sposób. Jezus krytykował sposób modlitwy faryzeuszy. Oni modlili się na widoku wszystkich ludzi, aby każdy mógł ich widzieć i słyszeć. To był ich sposób na pokazanie jacy są święci i pobożni. Jezus potępia taki sposób modlitwy: „Otrzymali zapłatę swoją”, a tą zapłatą było pokazanie się ludziom. Znajdujemy również krytykę Jezusa odnośnie sposobu modlitwy pogan, którzy wciąż powtarzali te same słowa, tak jakby chcieli mieć pewność, że ich bóg ich wysłucha, tak jak kapłanów Baala na Górze Karmel w 1 Ks. Królewskiej w rozdziale 18.

Napominanie Jezusa odnośnie modlitwy miało na celu pokazanie uczniom właściwego sposobu modlitwy. Teraz nie modlimy się słowami Modlitwy Pańskiej cytując jej wersety, jak jest to praktykowane w Kościele Rzymskokatolickim. Nie oznacza to jednak, że wspólne odmawianie Modlitwy Pańskiej (całego kościoła) jest czymś niewłaściwym. Jezus odnosi się w tym miejscu do modlitwy indywidualnej, a nie grupowej.

Najlepiej jest postrzegać Modlitwę Pańską jako pewną wskazówkę odnośnie modlitwy- sposób w jaki kształtować nasze życie modlitewne. Modlitwa zawiera sześć próśb. Pierwsze trzy odnoszą się do Boga, a trzy pozostałe odnoszą się do nas. Po skierowaniu do Boga słów „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, modlimy się aby jego imię było wywyższone i uwielbione. Następnie, modlimy się, aby jego królestwo przyszło na ziemię. Po trzecie, modlimy się o jego wolę, aby była obecna tak jak w niebie, poczynając od nas. Po tych trzech prośbach, które odnoszą się do Bożej chwały i majestatu, wyznajemy prośby dotyczące nas- naszego codziennego zaopatrzenia, przebaczenia grzechów i uwolnienia od mocy złego.

Na pytanie: dlaczego w Modlitwie Pańskiej nie znajdujemy dziękczynienia, najlepszą odpowiedzią jest to, że dziękczynienie jest naszą postawą z którą przychodzimy do Boga, by się modlić (rozmawiać z nim). Ci, którzy są dziećmi Bożymi, pragnienie wyrażania dziękczynienia wypływa z naszych serc i naszych ust, ponieważ wiemy, poza wieloma innymi rzeczami, że nasze grzechy zostały przebaczone i w Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne. Im więcej rozważamy to, co Bóg uczynił dla nas, tym bardziej będziemy wdzięczni. Dziękczynienie staje się nieodzowną częścią naszej relacji z Bogiem, bez względu na wszelkie warunki i okoliczności. Paweł napisał w 1 Tesaloniczan 5.18, „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Modlitwa Pańska nie zawiera dziękczynienia? Czy nasze modlitwy nie powinny wyrażać dziękczynienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries