settings icon
share icon
Pytanie

Jak chrześcijanie powinni postrzegać Księgę Mormona?

Odpowiedź


Kiedy mormońscy misjonarze [właściwie nazywani Świętymi w Dniach Ostatnich; w krajach anglojęzycznych przyjął się skrót "LDS" od ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints- wyjaśnienie od tłum.] przychodzą do Twoich drzwi, często oferują darmowy egzemplarz Księgi Mormona i opowiadają o jej autorze, Józefie Smithie. Smith, jak powiedzą, przetłumaczył Księgę Mormona ze złotych płyt, które wykopał na wzgórzu w Nowym Jorku, w USA, na początku XIX wieku. Ma to potwierdzać jego powołanie od Boga jako nowego proroka na ziemi w tych ostatnich dniach. Ponadto powiedzą ci, że Duch Święty potwierdzi prawdziwość Księgi Mormona, wzbudzając w tobie dobre odczucia. Następnie zachęcą cię do "czytania Księgi Mormona, modlenia się i proszenia Boga, aby pokazał ci, że jest ona prawdziwa". Oczywiście musisz to robić ze szczerością, inaczej to nie zadziała.

Zanim padniesz na kolana, musisz wiedzieć o kilku rzeczach, których ci nie powiedzą (i nie zrobią tego, dopóki nie zapytasz). Pierwsza dotyczy wielu wierzeń mormonów, które oddzielają ich od historycznego, ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Nie można ich znaleźć w Księdze Mormona. W rzeczywistości w tej księdze jest bardzo mało treści, z którymi ortodoksyjni chrześcijanie mogą się zgodzić. Prawdziwe źródło wierzeń mormonów znajduje się w ich innych pismach świętych: Naukach i Przymierzach oraz Perle Wielkiej Wartości. Tych ksiąg jednak mormoni nie rozdają przy drzwiach - i nie bez powodu. Gdyby ludzie wiedzieli z góry, w co naprawdę będą musieli wierzyć (w takie rzeczy jak Bóg będący kiedyś człowiekiem, zaprzeczenie Trójcy Świętej, szatan będący bratem Jezusa, preegzystencja dusz itp. mogą nie być tak chętni do odłożenia na bok swojego sceptycyzmu.

Drugą rzeczą, którą należy sobie uświadomić, jest to, że akceptując Księgę Mormona, w rzeczywistości akceptujemy Józefa Smitha jako proroka. Zatem jak wygląda sprawa z testem proroka? Czy nie jest uzasadnione "oddanie tego pytania Bogu"? Nie, nie jest. Wynika to z faktu, że Bóg już ujawnił swój test dla niedoszłych proroków i nie ma on nic wspólnego z modlitwą czy uczuciami, a Bóg nie ma obowiązku odpowiadać na modlitwy, na które już odpowiedział! Nie musimy pytać Boga, czy powinniśmy obrabować bank lub zamordować kogoś, czy też nie. Jakub 1.5 mówi raczej: "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana". Mądrość to stosowana wiedza, a nie jej brak.

Bóg nigdy nie mówi nam, żebyśmy modlili się o to, co jest prawdą. Kiedy chcemy wiedzieć, jak wysoki jest mur, nie modlimy się o to; bierzemy coś, co wiemy, że jest prawdziwe (miarkę) i zestawiamy ją z murem. Biblia, Słowo Boże, jest prawdą. To jest nasz miernik prawdy. Zobacz na przykład Dz. Apostolskie 17.11, które opisują grupę ludzi, którzy byli uważani za szlachetnych, ponieważ kiedy Paweł przyszedł do nich z chrześcijańskim przesłaniem, "przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają."

Uczucia są niewiarygodne, ponieważ są subiektywne, łatwe do wywołania i nie są przeznaczone do odkrywania faktów, ale do mówienia nam, jak czujemy się odnośnie faktów. Psychologiczne techniki perswazji, intencje, kontakt wzrokowy lub zwykłe pragnienie mogą spowodować powstanie uczuć, które uważamy za prawdziwe, ponieważ są one prawdziwe! Ale prawdziwe uczucia są nadal tylko informacją o tym, jak reagujemy na coś, a nie mówią o prawdziwości danej rzeczy. Podręcznik misjonarza mormońskiego szczegółowo opisuje te techniki, a misjonarze przechodzą szkolenie, jak przekonywać ludzi, zanim jeszcze opuszczą dom.

Jakie są biblijne testy na proroka? Znajdują się one w Słowie Bożym: 5 Ks. Mojżeszowa 18.21-22 mówi: "A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go" (tłum. Biblia Warszawska). Czy Józef Smith kiedykolwiek twierdził że coś się stanie "w imieniu PANA", a tak się nie stało? Tak - i to wielokrotnie.

Józef Smith przepowiedział, że Nowy Jork zostanie zniszczony, jeśli odrzuci ewangelię [mormońską] (Nauki i Przymierza 84.114-115). Przepowiedział również, że bunt Karoliny Południowej i Wojna Między Stanami spowodują rozpętanie wojny na wszystkie narody; niewolnicy się zbuntują; mieszkańcy ziemi będą się smucić; nastąpi głód, plagi, trzęsienie ziemi, grzmoty, błyskawice i całkowity koniec wszystkich narodów (Nauki i Przymierza 87). Co dziwne, ta przepowiednia jest najczęściej cytowana przez mormonów na dowód proroczej mocy Józefa Smitha!

Ponadto w 5 Ks. Mojżeszowej 13.2-4 czytamy, że "Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej" (tłum. Biblia Warszawska). Czy Józef Smith prowadził swoich wyznawców do innych bogów? Tak.

Józef Smith był politeistą. Historia Kościoła 6.474 podaje, że Smith powiedział: "Pragnę oświadczyć, że zawsze i we wszystkich zgromadzeniach, kiedy głosiłem na temat Bóstwa, mówiłem o mnogości Bogów". Józef Smith oświadczył, że "sam Bóg był kiedyś taki, jak my teraz, i jest wywyższonym człowiekiem, i siedzi na tronie w cudownych niebiosach!" (Nauki proroka Josepha Smitha, 345). To oczywiście nie jest biblijny Bóg.

Galacjan 1.6-7 mówi, że ludzie mogą starać się ich "odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową" (tłum. Biblia Warszawska). Paweł ogłasza nad nimi klątwę za takie postępowanie. W Rzymian 1.16 Paweł mówi nam, że ewangelia jest "mocą Bożą ku zbawieniu" - to bardzo ważne. Czy Józef Smith nauczał "innej ewangelii"? Tak.

Mormoni wierzą, że Księga Mormona zawiera "pełnię ewangelii". Księga Mormona sama mówi o tym we wstępie (zob. też Nauki i Przymierza 20.9; 27.5; 42.12; i 135.3). Czym więc jest ewangelia według Mormonów? To trudne pytanie dla wielu wyznawców religii mormonów. Według mormońskiego apostoła Bruce'a McConkie, autora książki "Doktryny mormonów", ewangelia to "plan zbawienia, który obejmuje wszystkie prawa, zasady, doktryny, rytuały, obrzędy, czyny, moce, władze i klucze niezbędne do zbawienia i wywyższenia ludzi". Innymi słowy, cała teologia mormonów. W mormońskiej ewangelii znajdujemy wiarę + pokutę + chrzest + nałożenie rąk + pracę w świątyni + pracę na misjach + służbę w kościele + dziesięcinę + powstrzymanie się od grzechu + powstrzymanie się od używania środków odurzających, mocnych napojów, tytoniu i kofeiny + przyznawanie się do Józefa Smitha jako Proroka + ślub w świątyni + chrzest za zmarłych + badanie genealogii ... lista mogłaby się ciągnąć dalej i dalej. Tylko po spełnieniu tych wszystkich rzeczy mormoni mogą osiągnąć trzeci, najwyższy poziom nieba, a tym samym ostateczny cel mormońskiej ewangelii - boskość (zob. McConkie, Nauki mormońskie 116-117; Księga Mormona [3 Nefi 27.13-21]; Nauki o zbawieniu 1.268; 18.213; Czwarty Artykuł Wiary; Smith, Doktryna ewangelii str. 107; Brigham Young, Journal of Discourses 3.93; 3.247; 9.312; Zasady ewangelii 290; Doktryny i Przymierza 39.5-6; 132.19-20). W gruncie rzeczy śmierć Chrystusa nie znaczy dla mormona nic więcej niż uzyskanie możliwości zmartwychwstania, aby jego uczynki mogły zostać osądzone.

Chociaż nie możemy osądzać motywów innej osoby, możemy i musimy osądzać to, co dana osoba robi lub mówi. Józef Smith, a tym samym Księga Mormona, nie przeszedł podwójnego testu z 5 Ks. Mojżeszowej 13 i 18. Bóg bardzo poważnie traktuje fałszywych proroków. 5 Ks. Mojżeszowa 13.6 mówi: "A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, …, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie". 5 Ks. Mojżeszowa 18.19-21 mówi: "Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć..." A Galacjan 1.8-9 mówi: "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!"

Ewangelia jest mocą Boga, aby doprowadzić nas do Niego. On nie będzie tolerował tych, którzy ją wypaczają. Dał nam zdolność i odpowiedzialność do rozeznania, czy ewangelia jest fałszowana, czy nie. Musimy dokładnie zbadać twierdzenia Kościoła mormonów, jeśli chcemy postępować zgodnie z tym, co Bóg nam nakazał. W rzeczywistości mormoni zapraszają nie-mormonów do zbadania ich twierdzeń: "Przekonajcie nas o naszych błędach w doktrynie, jeśli je mamy" (Apostoł LDS Orson Pratt, The Seer, s.15).

(Uwaga redakcyjna: wiele odniesień w naszych artykułach na temat mormonizmu pochodzi z publikacji mormońskich, takich jak Doktryna Mormona, Artykuły Wiary, Nauki o Zbawieniu, Historia Kościoła, Nauki i Przymierza itd. Inne pochodzą z samej Księgi Mormona, np. z takich ksiąg jak 1 Nefi, 2 Nefi i Alma).EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak chrześcijanie powinni postrzegać Księgę Mormona?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries