settings icon
share icon
Pytanie

Kim był Kain w Biblii?

Odpowiedź


Kain był jednym z synów Adama i Ewy. Jego narodziny są pierwszymi zapisanymi w Piśmie Świętym, co pozwala nam wierzyć, że Kain był pierworodnym Adama i Ewy: "Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana" (1 Ks. Mojżeszowa 4.1; tłum. Biblia Warszawska). Imię Kain wywodzi się od hebrajskiego słowa qanah, które oznacza "posiadanie". Kain był buntownikiem, który odrzucił Boży plan, zignorował Boże ostrzeżenia i doświadczył Bożego sądu.

Kain jest najbardziej znany jako pierwszy morderca na świecie. Kiedy jego ofiara została odrzucona przez Boga, podczas gdy ofiara jego brata Abla została przyjęta, Kain wpadł w gniew (1 Ks. Mojżeszowa 4.4-5). Bóg ostrzegł Kaina przed dalszym grzechem, ale Kain odrzucił Boże ostrzeżenie i zabił swojego brata Abla na polu (wersety 6-8). Bóg ukarał Kaina, potęgując jego trudności i wypędzając go ze społeczeństwa (wersety 10-12). Ale Bóg również naznaczył Kaina w pewien sposób, aby chronić go przed zabiciem przez żądnych zemsty (werset 15). Kain osiedlił się w krainie Nod, na wschód od Edenu, poślubił siostrę (kuzynkę lub siostrzenicę) i miał potomków, którzy są wymienieni w Biblii do szóstego pokolenia. Kain zbudował miasto (werset 17), a jego potomkowie byli wędrownymi pasterzami, muzykami i kowalami (wersety 20-22).

Potomkowie Kaina, z których niektórzy są wymienieni w 1 Ks. Mojżeszowej, stawali się coraz bardziej niegodziwi. Lamech, piąty od Kaina, był poligamistą i mordercą, który chełpił się swoim grzechem (1 Ks. Mojżeszowa 5.23). Wszyscy potomkowie Kaina prawdopodobnie zginęli w potopie. 1 Ks. Mojżeszowa rozdz. 5 przedstawia bardziej bogobojną linię Seta, jednego z młodszych braci Kaina. Do potomków Seta należeli Enoch, Matuzalem oraz Noe.

Tragiczna historia Kaina ilustruje szkodliwe skutki gniewu i zazdrości. Samowola i nieposłuszeństwo Kaina są wspomniane w Piśmie Świętym jako przestroga dla innych, którzy mogliby pójść w jego ślady. 1 Jana 3.12 ostrzega nas przed brakiem braterskiej miłości: "Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe" (tłum. Biblia Warszawska). Ci, którzy przyjmują zło do swoich serc, mają naturalną nienawiść do tych, którzy są sprawiedliwi.

Hebrajczyków 11.4 daje nam wskazówkę, dlaczego ofiara Kaina została odrzucona: "Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain". Abel miał wiarę, a Kain jej nie miał. Kain nie otrzymał Bożej aprobaty, ponieważ jego serce nie było w zgodzie z Bogiem. "Bez wiary nie można podobać się Bogu" (werset 6).

Wreszcie, Juda wypowiada się przeciwko bezbożnym ludziom, "łaskę Boga naszego obracają w rozpustę" (Judy 1.4). Tych hipokrytów w kościele czeka pewny sąd: "Biada im! Obrali drogę Kaina" (werset 11). Podobnie jak Kain, odrzucili Bożą wolę; podobnie jak Kain, z dumą nadal ignorują Boże ostrzeżenia; i podobnie jak Kain, w końcu zostaną osądzeni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był Kain w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries