settings icon
share icon
Pytanie

Jakie było nauczanie Jezusa na temat piekła?

Odpowiedź


Jeśli chodzi o piekło, C. S. Lewis napisał kiedyś: "Nie ma doktryny, którą chętniej usunąłbym z chrześcijaństwa niż tę, gdyby leżało to w mojej mocy. Ma ona jednak pełne poparcie Pisma Świętego, a zwłaszcza słów naszego Pana; zawsze była wyznawana przez chrześcijaństwo; i ma poparcie rozumu. Jeśli gra się w grę, musi być możliwe jej przegranie" (The Problem of Pain, HarperCollins, 1940, s. 119-120). Jezus często nauczał o piekle - w rzeczywistości dowiadujemy się znacznie więcej o piekle ze słów Jezusa niż z jakiejkolwiek innej części Pisma Świętego.

Jezus użył doliny Hinnom w pobliżu Jerozolimy jako ilustracji piekła (Mk 9:47-48). Dolina ta, zwana również Gehenną, była wykorzystywana jako publiczne wysypisko śmieci, martwych zwierząt, zwłok przestępców i wszelkiego rodzaju nieczystości. Jezus mówił o piekle jako o "ciemnościach zewnętrznych" (Mt 8:12). Wspomniał o ogniu w odniesieniu do piekła co najmniej dwadzieścia razy (np. Mateusza 5:22; 18:9).

Jezus konsekwentnie przeciwstawiał piekło królestwu Bożemu. Piekło jest jedyną alternatywą dla wieczności spędzonej w królestwie Bożym. Jest przeciwieństwem doskonałej społeczności z Bogiem na zawsze. Podsumujemy nauczanie Jezusa związane z piekłem pięcioma słowami: rzeczywistość, bunt, żal, bezlitosność i pojednane.

- Rzeczywistość: Jezus nauczał, że piekło jest prawdziwym miejscem, w którym niektóre istoty spędzą wieczność (Mt 23:33, 25:41; Mk 9:43). W nauczaniu Jezusa piekło nie jest przenośnią ani symbolem; jest to prawdziwa rzeczywistość, w której mają miejsce prawdziwe doświadczenia. Jezus przedstawił piekło za pomocą żywych obrazów, takich jak ogień i ciemność (Mt 5:22; 8:8-12).

- Bunt: Według Jezusa piekło jest miejscem dla tych, którzy odrzucają Boga, buntując się przeciwko Jego królewskiej władzy i odrzucając Jego łaskę. Przypowieści Jezusa konsekwentnie przedstawiają ludzi odrzucających Boże zaproszenie do społeczności, a jedyną alternatywą dla społeczności z Bogiem jest wieczność w piekle (Mt 22:1-14; Łk 14:15-24). Grzech jest formą buntu przeciwko Bogu, a piekło jest sprawiedliwą karą za grzech (Mt 5:22). Diabeł i jego sługusy są pierwotnymi buntownikami przeciwko Bogu i będą wiecznie cierpieć w piekle, które zostało dla nich przygotowane (Mt 25:41).

- Żal: Jezus nie przedstawia piekła jako przyjemnego miejsca czy nawet neutralnego stanu. Wręcz przeciwnie, jest to miejsce udręki (Mk 9:48). Jako ciemne miejsce poza Bożym królestwem światła, piekło jest pełne bólu i żalu. "Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 13:42; zob. także Mt 22:13; 24:51; Łk 13:28).

- Bezlitosność: Opierając się na nauczaniu Jezusa, piekło nie jest tymczasowe, ale wieczne. Ci, którzy cierpią w piekle, będą cierpieć wiecznie. "Ogień nigdy nie gaśnie", powiedział Jezus (Mk 9:48; por. Mt 25:46). Z piekła nie ma wyjścia, nie ma w nim wytchnienia ani pocieszenia (zob. Łk 16:19-31).

- Pojednanie: Na szczęście istnieje jeden sposób, aby uciec z piekła przed wejściem do niego. Bóg oferuje nam pojednanie z Nim, abyśmy nigdy nie musieli doświadczyć piekła. Pojednanie to stało się możliwe dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus, Ten, który tak często ostrzegał nas przed piekłem, jest Tym, który ratuje nas przed piekłem. Przez wiarę w Chrystusa każdy może pojednać się z Bogiem, niezależnie od osobistych zasług czy cnót. Jezus daje obietnicę: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia" (J 5:24).

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." (J 3:16-18).

Jeśli jeszcze Mu nie zaufałeś, nie zwlekaj dłużej. Zwróć się do Niego już dziś, bo pewnego dnia będzie za późno.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie było nauczanie Jezusa na temat piekła?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries