settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus jest jedyną drogą do nieba?

Odpowiedź


„Ogólnie jestem dobrym człowiekiem, więc po śmierci pójdę do nieba”. „W porządku, robię kilka złych rzeczy, ale częściej jestem dobry, więc pójdę do nieba”. „Bóg nie pośle mnie do piekła tylko dlatego, że nie żyję zgodnie z tym, co mówi Biblia. Czasy się zmieniły!”. :Jedynie naprawdę źli ludzie, jak pedofile czy mordercy, idą do piekła.”

Oto często używane argumenty większości. Prawda jest jednak taka, że argumenty te są kłamliwe. Szatan, władca tego świata, wkłada te myśli do naszego serca. On, podobnie jak każdy, kto idzie swoimi własnymi ścieżkami, jest wrogiem Boga (1 List św. Piotra 5:8). Szatan zawsze podaje się za dobrego (2 List św. Pawła do Koryntian 11:14). Tak naprawdę ma władzę nad wszystkimi umysłami, które nie należą do Boga, umysłami „Niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 List św. Pawła do Koryntian 4:4).

Wiara w to, że Boga nie obchodzą małe grzechy, jest zakłamaniem, podobnie jak myśl, że piekło zarezerwowane jest dla „złych ludzi”. Wszelki grzech oddziela nas od Boga, nawet „drobne niewinne kłamstewko”. Wszyscy zgrzeszyli i nikt nie jest wystarczająco dobry, by dostać się do nieba dzięki własnym staraniom (List św. Pawła do Rzymian 3:23). To, czy ktoś trafi do nieba, nie jest uzależnione od przewagi dobrych uczynków nad złymi; gdyby od tego zależał nasz los po śmierci, wszyscy bylibyśmy na z góry przegranej pozycji. „Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską” (List św. Pawła do Rzymian 11:6). Nic nie możemy zrobić, by zasłużyć na wejście do nieba (List św. Pawła do Tytusa 3:5).

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Ewangelia wg św. Mateusza 7:13). Nawet gdyby wszyscy żyli w grzechu, a wiara w Boga nie byłaby niczym popularnym, Bóg nie wybaczy nam popłynięcia z prądem. „Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu” (List św. Pawła do Efezjan 2:2).

Kiedy Bóg stwarzał świat, był on doskonały. Wszystko było dobre. Wtedy stworzył Adama i Ewę, i dał im wolną wolę, tak, by sami wybrali, czy będą pełnić wolę Boga, czy będą nieposłuszni. Ale Adam i Ewa, pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, byli kuszeni przez szatana, by zbudntować się przeciwko Bogu. I zgrzeszyli. Ich grzech oddzielił ich (i wszystkich, którzy są ich potomkami) od zdolności przebywania w Bożej obecności. Bóg jest doskonały, i nie może przebywać w miejscu grzechu. Jako grzesznicy nie moglibyśmy dostać się do nieba o własnych siłach. Więc Bóg stworzył drogę, byśmy mogli dostąpić jedności z Nim w niebie. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg św. Jana 3:16). „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Jezus urodził się po to, by móc nas nauczać o drodze do Boga, i umrzeć za nasze grzechy, byśmy my nie musieli umierać. Trzy dni po śmierci, On zmartwychwstał (List św. Pawła do Rzymian 4:25), udowadniając, że zwyciężył nad grzechem. Stał się pomostem między Bogiem a człowiekiem, byśmy mogli mieć osobistą relację z Bogiem, jeśli tylko w Niego uwierzymy.

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Ewangelia wg św. Jana 17:3). Większość ludzi wierzy w Boga. Nawet szatan w Niego wierzy. Ale żeby otrzymać zbawienie, musimy zwrócić się do Boga, stworzyć osobistą z nim relację, odwrócić się od naszych grzechów i pójść za Bogiem. Musimy zaufać, że Jezus zatroszczy się o wszystko, co będziemy robić i co będziemy mieć. Jeśli wierzymy to, że Jezus zmarł za nasze grzechy, w Bożych oczach jesteśmy usprawiedliwieni. I każdy z nas może zostać zbawiony w taki sposób, bez względu na to, co robimy, czy też kim jesteśmy” (List św. Pawła do Rzymian 3:22). Biblia naucza, że nie ma innej drogi do zbawienia, tylko Jezus. W Ewangelii wg św. Jana 14:6 Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, ponieważ On zapłacił za nasze grzechy (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Żadna inna religia nie naucza o tym, jak poważne konsekwencje może mieć grzech. Żadna inna religia nie zapewnia tak doskonałej ofiary za grzech, jaką zapewnił Jezus Chrystus. Żaden inny „reformator religijny” nie był Bogiem, który stał się człowiekiem (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14) – w ten sposób nieskończony dług człowieka został spłacony. Jezus musiał być Bogiem, by spłacić nasz dług. Jezus musiał być człowiekiem, by umrzeć. Zbawienie jest możliwe jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa! „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus jest jedyną drogą do nieba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries