settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus przyszedł tylko dla Żydów, a nie dla pogan?

Odpowiedź


Jezus jest Mesjaszem, którego Żydzi oczekiwali od wieków (zob. Łk 2:25; 3:15). W związku z tym urodził się w żydowskiej rodzinie i był wychowywany zgodnie z żydowskim prawem w żydowskim mieście (zob. Łk 2:27; Ga 4:4). Jezus wybrał żydowskich uczniów, przemawiał w żydowskich synagogach i żydowskiej świątyni oraz podróżował głównie po żydowskich obszarach. Jego misja, będąca wypełnieniem misji żydowskich proroków, była skierowana do narodu żydowskiego. Nie oznacza to jednak, że służba Jezusa ograniczała się wyłącznie do Żydów.

W Ewangelii Mateusza 15 znajduje się incydent, który początkowo wydaje się potwierdzać ideę, że Jezus przyszedł tylko dla Żydów. Jezus podróżował przez Tyr i Sydon, region pogański, i "oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. " (Mateusza 15:22). Ta pogańska kobieta uznała Jezusa za Mesjasza ("Syna Dawida"), ale "Jezus nie odpowiedział ani słowa" (werset 23). Gdy kobieta kontynuowała swoje apele, Jezus w końcu odpowiedział, ale Jego słowa wydawały się nie dawać nadziei: "Zostałem posłany tylko do zagubionych owiec Izraela" (werset 24). Jednak kobieta nie poddała się, a Jezus w końcu spełnił jej prośbę, opierając się na jej "wielkiej wierze" (werset 28).

Fakt, że Jezus pomógł kobiecie kananejskiej, mimo że Jego misja była skierowana do Żydów, jest znaczącym szczegółem w narracji Ewangelii. Podczas swojej ziemskiej służby Jezus dawał inne dowody na to, że Jego moc i współczucie docierały do wszystkich ludzi. Uzdrowił sługę rzymskiego setnika (Łk 7:1-10). Podróżował przez pogański region Gerazeńczyków (Mk 5:1). Służył w samarytańskim mieście (Ew. Jana 4).

Jezus zapłacił cenę za wszelki grzech, czyniąc zbawienie dostępnym dla całego świata (1 Jana 2:2). Jezus Chrystus jest samym Bogiem (J 1:1). Jezus umarł na krzyżu jako zapłata za wszystkie nasze grzechy i zmartwychwstał (1 Koryntian 15:3-4). Jezus powiedział, że jest Dobrym Pasterzem i przepowiedział, że Jego stado znacznie się powiększy: "Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz." (Jana 10:16).

Minęło trochę czasu, zanim wczesny kościół uznał, że zbawienie jest dostępne dla pogan. Żydowscy chrześcijanie, którzy uciekli przed prześladowaniami w Jerozolimie, udali się do pogańskich regionów Fenicji, Cypru i Antiochii, ale "głosili słowo tylko wśród Żydów" (Dz 11:19). Piotr wahał się, czy zanieść ewangelię do pogańskiego domu, ale Bóg wyraźnie pokazał, że Korneliusz również był jednym z wybranych (Dz 10).

"Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czyż nie jest Bogiem także pogan? Tak, także pogan" (Rzymian 3:29). Jezus był żydowskim Mesjaszem, ale przyszedł, aby zaoferować zbawienie wszystkim. Mesjasz miał być "światłością dla pogan" (Izajasza 42:6). Wzywaj więc Jezusa, ponieważ "każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Dz 2:21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus przyszedł tylko dla Żydów, a nie dla pogan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries