settings icon
share icon
Pytanie

Czego powinniśmy się nauczyć z życia Izajasza?

Odpowiedź


Izajasz, którego imię oznacza "Jahwe jest zbawieniem", jest najbardziej znany jako autor księgi, która nosi jego imię w Starym Testamencie. Jego piśmiennictwo ma szczególne znaczenie ze względu na proroctwa jakie spisał odnośnie przyjścia Mesjasza, setki lat przed narodzinami Jezusa (Ks. Izajasza 7.14; 9.1-7, 11.2-4; 53.4-7, 9, 12). Mateusz cytuje Izajasza, gdy opisuje służbę Jana Chrzciciela (Ew. Mateusza 3.3; Ks. Izajasza 40.3), a gdy Jezus przeniósł się do Galilei, aby rozpocząć swoją służbę, spełniło się proroctwo Izajasza (Ew. Mateusza 4.13-16; Ks. Izajasza 9.1-2). Jezus cytuje proroctwa Izajasza, gdy przemawia stosując przypowieści (Ks. Izajasza 6.9; Ew. Mateusza 13.14-15), a apostoł Paweł również odnosi się do tego samego proroctwa, gdy jest w Rzymie (Dz. Apostolskie 28.26-27). Gdy Jezus czyta z Ks. Izajasza (Ks. Izajasza 61.1-2) w synagodze w Nazarecie, zadziwia wielu Żydów, twierdząc, że proroctwo to właśnie się w nim wypełnia (Ew. Łukasza 4.16-21). Warto również zauważyć, że ewangelie cytują więcej z pism Izajasza aniżeli jakichkolwiek innych proroków Starego Testamentu.

Mało jest napisane o Izajaszu jako człowieku. Wiemy, że był synem Amosa i że był żonaty i miał synów (Ks. Izajasza 1.1; 7.3; 8.3). Chociaż uznanie Izajasza za wielkiego proroka jest wskazane w księgach Królów i Kronik, jest również prawdopodobne, że był kapłanem, ponieważ jego powołanie od Boga miało miejsce w świątyni (Izajasz 6:4), obszarze zarezerwowanym tylko dla kapłanów. Namaszczenie jakie otrzymał podczas swojego powołania było podobne do tego jakie otrzymał prorok Jeremiasz (Ks. Jeremiasza 1.9; Ks. Izajasza 6.7).

Tak jak współcześnie jemu żyjący, prorok Micheasz, Izajasz służył południowemu królestwu Judy pod rządami czterech króli. W czasie służby Izajasza, Juda była grzesznym i niesprawiedliwym narodem. Niemniej jednak Izajasz wierzył, że Juda jest wybranym narodem Bożym i że zostaną usprawiedliwieni przez Boga. Z pomocą Micheasza i bogobojnego króla Hiskiasza, ich wrogowie zostali powstrzymani, a przebudzenie przeszło przez naród Judy (2 Ks. Kronik 19.32- 36; 2 Ks. Kronik 32.20-23). Wielu komentatorów biblijnych opisuje Izajasza jako ewangelistę Judy, ze względu na to, że niestrudzenie pracował, aby nawrócić lud z powrotem do Boga.

Było wiele wzlotów i upadków w życiu Izajasza. Jego wierność Bogu została nagrodzona kilkoma niesamowitymi cudami. W odpowiedzi na modlitwę Izajasza, Bóg przesunął słońce o dziesięć kroków jako znak dla króla Hiskiasza, by zwrócić uwagę, że Bóg przedłuży życie Hiskiasza o kolejne 15 lat (2 Ks. Królewska 20.8-11; 2 Ks. Kronik 32. 24). A mimo to, Izajasz spędził trzy lata nagi i bosy w posłuszeństwie Bogu, jako "znak i przepowiednia" przeciwko Egipcjanom (Ks. Izajasza 20.20-4). Współcześnie jemu żyjący Micheasz podobnie uczynił (Ks. Micheasza 1.8), chociaż nie mamy powiedziane na jak długo.

To poprzez badanie ludzkiego serca możemy się dowiedzieć jakim jest człowiek, a Jezus powiedział, że to z obfitości serca mówią usta (Ew. Mateusza 12.34). To z pism Izajasza dowiadujemy się o jego niezachwianej wierności i całkowitym uniżeniu wobec Boga. On również był bardzo szanowany przez dwór króla Hiskiasza i jego rówieśników, co było doskonale widoczne w czasach kryzysu. Niektóre z najwspanialszych dzieł sztuki, muzyki i poezji na świecie pochodzą od ludzi, którzy byli blisko Boga, a wśród nich możemy zaliczyć Izajasza. Jego znajomość języka hebrajskiego została porównana do angielskiego używanego przez Szekspira, gdy czytamy w Ks. Izajasza jedne z najpiękniejszych tekstów w Biblii. Chociaż Ks. Izajasza została napisana ponad 2500 lat temu, warto jest czytać całą księgę, ponieważ w niej całej widać wiele mądrości i nadal ma zastosowanie do naszego współczesnego życia chrześcijańskiego.

Wygląda na to, że Izajasz był bardzo skrytą osobą. Gdy dzisiaj spotykamy się twarzą w twarz z niektórymi znanymi mówcami, możemy być rozczarowani tym, że wydają się trzymać na uboczu. Jednak, jak w przypadku Izajasza, możemy uświadomić sobie, że służba dotyczy przede wszystkim tego, aby wskazywać na Boga, a nie na siebie samych. I pomimo jego powściągliwości, znaczenie służby Izajasza jest widoczne w tym jak wpłynęła ona na lud Boży. W tych ostatnich dniach musimy sprawić, by każde słowo jakie wypowiadamy liczyło się dla królestwa. A z życia Izajasza uczymy się tego, że gdy Bóg wykonuje część swojego planu poprzez nas, musimy się upewnić, że cała chwała zostanie przypisana Jemu.

Dodatkowo, wydaje się że służba Izajasza charakteryzowała się bliskimi relacjami z innymi bogobojnymi ludźmi, takimi jak Micheasz i król Hiskiasz. Podążanie w samotności często pozostawia nas bezbronnymi, ale gdy jesteśmy złączeni Bożym Duchem Świętym z innymi członkami ciała Chrystusa poprzez społeczność i modlitwę, nasza służba jest bardziej efektywna dzięki ochronie zapewnianej przez innych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego powinniśmy się nauczyć z życia Izajasza?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries