settings icon
share icon
Pytanie

Czym były inkwizycje?

Odpowiedź


Inkwizycje były instytucjami sądowymi lub trybunałami, które zostały ustanowione przez Kościół rzymskokatolicki w celu poszukiwania, sądzenia i skazywania ludzi, których Kościół rzymskokatolicki uważał za winnych herezji. Celem inkwizycji było zapewnienie i utrzymanie religijnej i doktrynalnej jedności w Kościele rzymskokatolickim i w całym Świętym Cesarstwie Rzymskim, poprzez nawracanie lub prześladowanie domniemanych heretyków. Historycy ogólnie wyróżniają inkwizycje w oparciu o cztery różne ramy czasowe i obszary, w których miały miejsce. Są to: Inkwizycja średniowieczna lub episkopalna, Inkwizycja hiszpańska, Inkwizycja portugalska i Inkwizycja rzymska.

Przed powstaniem Kościoła rzymskokatolickiego i ustanowieniem jego wersji chrześcijaństwa oficjalną religią państwową Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku, karą za herezję wśród chrześcijan była zazwyczaj ekskomunika z kościoła. Jednak wraz z połączeniem kościoła i państwa, który nastąpił w IV wieku, ludzie, których Kościół rzymskokatolicki uważał za heretyków, również zaczęto uważać za wrogów państwa i podlegali wielu formom skrajnych kar, w tym śmierci. Oficjalne inkwizycje zostały zorganizowane i usankcjonowane przez Kościół rzymskokatolicki dopiero w XII wieku, aby oficjalnie zająć się tym, co postrzegano jako wzrost zorganizowanych grup heretyckich w Świętym Cesarstwie Rzymskim.

Pierwsza inkwizycja znana jest jako Inkwizycja średniowieczna lub episkopalna i odnosi się do różnych trybunałów, które rozpoczęły się około 1184 r. Obejmuje ona Inkwizycję episkopalną (1184- 1230 r.) i Inkwizycję papieską (1230 r.), które powstały w odpowiedzi na duże ruchy ludowe w Europie, które zostały uznane za heretyckie przez Kościół rzymskokatolicki. To właśnie w tym czasie (1231 r.) papież Grzegorz IX odsunął władzę karania heretyków od lokalnych biskupów i poddał inkwizytorów specjalnej jurysdykcji i władzy papiestwa. Ustanowił on również surowe kary dla osób uznanych za winnych popełnienia herezji, a jego dekret wyznaczył nowe wytyczne dotyczące badania i karania herezji w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy inkwizycja była tworzona w celu zbadania herezji na danym obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Papież mianował dwóch inkwizytorów, z których każdy miał równe uprawnienia w inkwizycji lub trybunale. Ponieważ inkwizytorzy mieli prawo do prowadzenia dochodzeń i ekskomunikowania nawet książąt, mieli ogromną władzę i wpływy w Świętym Cesarstwie Rzymskim.

Podczas gdy niektórzy inkwizytorzy cieszyli się reputacją ludzi sprawiedliwych i miłosiernych, inni byli znani z poddawania ludzi okrutnym i niezwykłym karom, w tym wielu różnym rodzajom tortur, z których to właśnie Inkwizycja jest powszechnie pamiętana. Ponieważ mogli uwięzić podejrzanych, którzy ich zdaniem kłamali, niektórzy inkwizytorzy stosowali tortury, próbując skłonić ich do przyznania się do tego, co inkwizytor chciał usłyszeć. W 1252 r. Papież Innocenty IV oficjalnie usankcjonował tortury jako sposób wydobywania "prawdy" od podejrzanych. Przedtem ten rodzaj ekstremalnej kary był obcy tradycji i praktyce kościelnej. Podczas samej hiszpańskiej inkwizycji aż 2000 osób zostało spalonych na stosie w ciągu jednej dekady od jej rozpoczęcia.

Kolejny wielki okres Inkwizycji znany jest jako Inkwizycja hiszpańska. Została ona powołana przez króla Hiszpanii Ferdynanda i królową Izabelę w 1478 r. za zgodą papieża Sykstusa IV. W przeciwieństwie do poprzedniej inkwizycji, podlegała ona całkowicie władzy królewskiej i była obsadzona przez świeckich kleryków. Skupiała się głównie na Żydach, którzy wyznawali konwersję na katolicyzm rzymski, ale byli podejrzani o kontynuowanie praktyk judaistycznych. Później, wraz z rozprzestrzenianiem się protestantyzmu w Hiszpanii, Inkwizycja zaczęła również prześladować protestantów, którzy oderwali się od Kościoła rzymskokatolickiego. Jednak po spadku liczby sporów religijnych w XVII wieku, hiszpańska inkwizycja stała się w zasadzie bardziej podobna do tajnej policji, która prowadziła dochodzenia i podejmowała działania odwetowe przeciwko wewnętrznym zagrożeniom dla władz hiszpańskich. Inkwizycja hiszpańska jest prawdopodobnie najbardziej osławiona z powodu tortur i liczby osób straconych w ich następstwie. W ciągu swojej historii Inkwizycja hiszpańska osądziła ponad 341 000 osób, z których około 32 000 zostało straconych.

Kolejny ważny okres znany jest jako Inkwizycja portugalska i został ustanowiony w Portugalii w 1536 r. przez króla Portugalii, João III, i działał podobnie jak bardziej znana Inkwizycja hiszpańska. Później, w 1560 r., w Indiach i innych częściach Imperium portugalskiego w Azji, w indyjskim mieście Goa powstała Inkwizycja Goa, której zadaniem było zajmowanie się konwertytami z hinduizmu, którzy byli podejrzani o kontynuowanie praktyk lub trzymanie się niektórych hinduistycznych wierzeń.

Ostatni okres znany jest jako Inkwizycja rzymska i powstał w 1542 r., kiedy to papież Paweł III ustanowił Święte Oficjum jako sąd najwyższy we wszystkich procesach o herezję. Grupa ta składała się z kardynałów i innych urzędników, których zadaniem było utrzymanie i obrona doktryn Kościoła rzymskokatolickiego. Grupa ta odegrała ważną rolę w kontrreformacji, a także to właśnie ten organ potępił Galileusza za "poważne podejrzenie o herezję" i zakazał publikacji wszystkich jego dzieł w 1633 r. za nauczanie, że Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. W 1965 r. papież Paweł VI zreorganizował Święte Oficjum i przemianował je na Kongregację Nauki Wiary, która obowiązuje do dziś.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym były inkwizycje?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries