settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Hagada / Aggada?

Odpowiedź


Hagada to księga zawierająca liturgię, którą Żydzi czytają podczas sederu w pierwszą noc Paschy. Słowo Hagada oznacza "opowiadanie" i pochodzi od biblijnego polecenia: "W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu." (Wj 13:8).

Święto Paschy, znane również jako Pesach, rozpoczyna się o zachodzie słońca 14 Nisan (zwykle w marcu lub kwietniu) i oznacza początek siedmiodniowych obchodów, które obejmują Święto Przaśników. Hagada to wydrukowany porządek nabożeństwa, czytania i pieśni używane przez uczestników sederu. Istnieją niewielkie różnice w Hagadzie, gdy seder paschalny jest obchodzony przez Żydów sefardyjskich (hiszpańsko-portugalskich), aszkenazyjskich (wschodnioeuropejskich) i Misrahi (północnoafrykańskich / bliskowschodnich).

Hagada jest czasami mylona z Aggadą, która jest nazwą zbioru tekstów z Talmudu lub innej literatury rabinicznej. Teksty Aggady obejmują folklor, przypowieści, anegdoty historyczne, napomnienia moralne i praktyczne porady, które ilustrują znaczenie lub cel praw, zwyczajów lub fragmentów biblijnych. Niektórzy używają terminów Hagada i Aggada zamiennie.

W przeciwieństwie do większości chrześcijańskich świąt, które obchodzone są w kościołach, Pascha, od czasu zniszczenia świątyni, obchodzona jest w indywidualnych domach z rodziną i przyjaciółmi. Zwyczajem jest zapraszanie gości, zwłaszcza nowo przybyłych do społeczności, na wspólny posiłek sederowy. W większości żydowskich domów posiłek sederowy jest wyszukaną ucztą, z zabawami dla dzieci i mnóstwem czasu na opowiedzenie historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. Posiłek sederowy może trwać od trzech do czterech godzin.

Porządek sederu, przedstawiony w Hagadzie, rozpoczyna się od Kiddush (lub Kadesz lub Kadeish), błogosławieństwa, które ogłasza świętość święta. Odbywa się to nad kielichem wina, pierwszym z czterech kielichów wypijanych podczas leżenia przy stole sederowym. Podczas picia czterech kielichów i jedzenia macy ("przaśnego chleba") Żydzi leżą przy stole, aby podkreślić fakt, że są wolnymi ludźmi. W starożytności tylko wolni ludzie mieli luksus leżenia podczas jedzenia. Kiddush jest tradycyjnie prowadzony przez ojca domu, ale wszyscy uczestnicy sederu biorą w nim udział, recytując Kiddush i pijąc większość z kielicha wina.

Po błogosławieństwie następuje Ur'chatz, obmycie rąk symbolizujące oczyszczenie. Prowadzący seder woła "Ur'chatz" i każdy pokazuje swoje ręce do rytualnego oczyszczenia. Ręce są myte w zwykły, rytualny sposób przed każdym posiłkiem, ale bez zwyczajowego błogosławieństwa.

Po Hagadzie następnym krokiem w sederze jest zanurzenie karpas, przystawki. Mały kawałek cebuli lub gotowanego ziemniaka jest zanurzany w słonej wodzie i spożywany po tym, jak prowadzący recytuje błogosławieństwo nad warzywami. Mówi się, że słona woda symbolizuje łzy Żydów w niewoli egipskiej.

Po Karpas następuje łamanie Yachatz. Trzy mace są układane na stole sederowym, a środkowa z nich jest łamana na pół. Większy kawałek jest chowany, aby użyć go później jako afikoman, "deser" po posiłku. Mniejszy kawałek wraca na swoje miejsce pomiędzy dwiema pozostałymi macami. Ta złamana środkowa maca symbolizuje pokorę i będzie spożywana później jako "chleb ubóstwa".

Teraz, zgodnie z Hagadą, jest czas dla Magida. Zaczyna się od Ha Lachma Anya, zaproszenia biednych do przyłączenia się do sederu. Następnie opowiadana jest historia Paschy i wyzwolenia z niewoli do wolności. Maca jest odkrywana i nazywana "chlebem utrapienia". W tym momencie zadawane są cztery pytania (Mah Nishtanah). Zwyczajem jest, że najmłodsze obecne dziecko recytuje te cztery pytania: Dlaczego jemy tylko macę? Dlaczego jemy tylko gorzkie zioła? Dlaczego zanurzamy zioła dwa razy? Dlaczego odpoczywamy i opieramy się na poduszkach, jakbyśmy byli królami? Odpowiedzi obejmują krótki przegląd historii, opis cierpienia nałożonego na Izraelitów, listę plag zesłanych na Egipcjan oraz wyliczenie cudów dokonanych przez Wszechmogącego w celu odkupienia Jego ludu.

W tej części sederu Hagada stwierdza, że należy śpiewać pieśni pochwalne, w tym pieśń "Dayenu", która głosi, że gdyby Bóg dokonał tylko jednego ze swoich licznych czynów na rzecz swojego ludu, wystarczyłoby to, aby zobowiązać nas do dziękczynienia. Recytowane jest długie błogosławieństwo, po którym następuje wypicie drugiego kielicha wina.

Następnym etapem jest Rohtzah. Ręce są ponownie myte, tym razem ze zwyczajowymi błogosławieństwami, jak to zwykle robi się przed jedzeniem chleba. Po tym następuje Motzi Matzah ("błogosławieństwa nad macą"). Recytowane są dwa błogosławieństwa: standardowe błogosławieństwo przed jedzeniem chleba, które zawiera słowa, który rodzi (motzi w języku hebrajskim), a następnie błogosławieństwo dotyczące przykazania jedzenia macy.

Po Motzi Matzah spożywa się Maror (gorzkie zioła). Recytowane jest błogosławieństwo za zjedzenie Maror, a następnie jest on zanurzany w charoset i spożywany. Charoset to pasta z jabłek, orzechów i wina. W tym momencie, zgodnie z Hagadą, przygotowuje się kanapkę (Koreich) z dwóch kawałków dolnej macy i gorzkich ziół zanurzonych w charoset, i kanapka jest spożywana. Po tym następuje Szulchan Orech, pełny posiłek sederowy. Tradycyjnie posiłek rozpoczyna się od zwęglonego jajka zanurzonego w słonej wodzie.

Po posiłku następuje Tzafun. Afikoman, który został ukryty wcześniej w Sederze, zostaje wyjęty i zjedzony. Symbolizuje on baranka paschalnego, który w starożytności był spożywany pod koniec posiłku. Po spożyciu afikoman, Hagada zabrania spożywania jakichkolwiek innych pokarmów przez resztę nocy - i żadnych innych odurzających napojów, z wyjątkiem pozostałych dwóch kielichów wina.

Następny w kolejności Hagady jest Bareich, błogosławieństwa po posiłku. Obejmują one Kos Shlishi ("trzeci kielich wina") i Kos shel Eliyahu ha-Navi ("kielich proroka Eliasza"). W wielu tradycjach w tym momencie otwierane są drzwi wejściowe do domu, jest to zaproszenie dla proroka Eliasza, zwiastuna nadejścia Moshiacha, sprawiedliwego Mesjasza. W tym momencie recytuje się Hallel ("pieśni pochwalne"), uznając Wszechmogącego i Jego wyjątkowe przewodnictwo nad narodem żydowskim. Po recytacji Hallel recytowane jest błogosławieństwo nad winem i wypijany jest czwarty kielich.

Hagada nakazuje zakończenie sederu modlitwą (Nirtzah). Modlitwa ta wyraża pragnienie, aby służba została przyjęta przez Boga i nadzieję na przyjście Mesjasza: "L'shanah haba'ah b'Yerushalayim!" ("w przyszłym roku w Jerozolimie!"). Żydzi w Izraelu, a zwłaszcza ci w Jerozolimie, nieznacznie zmieniają to sformułowanie: "L'shanah haba'ah b'Yerushalayim hab'nuyah!" ("w przyszłym roku w odbudowanej Jerozolimie!").

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Hagada / Aggada?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries