settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg może przerwać cykl grzechu pokoleniowego?

Odpowiedź


Pan stworzył rodziny jako piękne przedłużenie Jego obrazu. Niestety, w naszym upadłym świecie rodzimy się z grzeszną naturą i możemy być jedynie odkupieni przez naszego Stwórcę. Nasz naturalny stan jest co najwyżej egoistyczny a w najgorszym wypadku patologiczny. Dysfunkcja w sposób naturalny do nas przychodzi. Z tego powodu zbawienie poprzez Jezusa jest kluczem w przerwaniu grzechu pokoleniowego. Jezus oferuje nam przebaczenie, oczyszczenie z grzechu i rzeczywistą, bezwarunkową miłość (1 Jana 1.9). Jezus daje swoim naśladowcom moc do kochania tak jak On kocha, do miłości, która napełniona jest łaską i współczuciem. On jest naszym przykładem tego jak kochać raczej niż kochać siebie samego lub przyjemności (Ew. Jana 13.34).

Ks. Jeremiasza 32.18 mówi, że konsekwencje grzechu z jednego pokolenia dotykają następne pokolenia. Niszczycielskie skutki grzechu ranią osobę popełniającą grzech jak również tych, którzy są wokół niego. Każde pokolenie ma wybór by pozwolić, aby jego naturalne skłonności powtarzały się w cyklu lub znalazły lepszą drogę. Ludzie często chcą przerwać negatywne cykle, ale nie wiedzą jak, ponieważ sposoby myślenia w jakich byli wychowywani, dezorientował ich. Ponadto, zerwanie cyklu może podzielić rodzinę, gdy osoba zdecyduje się podążać za Jezusem zamiast za rodzinną tradycją (zobacz Ew. Łukasza 12.51-53). Niektórzy członkowie rodziny wybiorą Chrystusa i zostaną odrzuceni przez swoich krewnych za coś takiego.

Nawet bez przeciwności ze strony członków rodziny rozpoznanie i przełamanie grzesznych wzorców w rodzinach może być bardzo trudne. Prawda jest taka, że bez Jezusa nikt nie może zerwać zniewolenia grzechu. W rzeczywistości, ludzie bez Jezusa nie widzą i nie są w stanie pojąć głębi ludzkiego zepsucia. Zatem, zbawienie jest pierwszym krokiem zerwania cyklu grzechu pokoleniowego. Później gdy nowe pokolenie zakłada rodzinę musi zabiegać o podążanie za biblijnym wzorem małżeństwa, rodzicielstwa i życia, aby zastąpić stare, destrukcyjne sposoby. Efezjan 5.21 podsumowuje Boże wskazówki odnośnie tego jak członkowie rodziny powinni się wzajemnie traktować: "ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej." Bóg instruuje członków rodziny, aby się wzajemnie szanowali i kochali, dbając o wzajemne potrzeby tak jak dbają o siebie. Gdy członkowie rodziny poddają się Bożym nakazom, konsekwencjami jest pokój i spełnienie dzięki miłującym relacjom jakie Bóg zamierzył.

Bóg stworzył doskonały system rodzinny, ale grzech go zniszczył. Naszym jedynym sposobem, aby mieć rodzinę, która wydaje dobry owoc jest podążanie za Chrystusem. Zamiast cyklu bólu, pokolenie, które wybiera podążanie za Jezusem sieje błogosławieństwo dla pokoleń, które przyjdą. Właściwie rozpoczynają cykl błogosławieństwa aniżeli dysfunkcji. Boża zasada jest taka, że zbieramy to co zasialiśmy (Galacjan 6.7-9). Rodzice, którzy inwestują swoje życie w kochanie i szkolenie swoich dzieci zobaczą dorosłe dzieci, które dobrze się rozwijają i chodzą z Chrystusem (Ks. Przyp. Salomona 22.6). Dzieci, które są kochane i dowartościowane będą szanowały swoich rodziców. Ale zasiewanie nasion natychmiastowej gratyfikacji i nieodpowiedzialności zbierze żniwo bólu serca.

Rany z przeszłości mogą być trudne do przezwyciężenia. Niektórzy wierzący zmagają się z grzechem pokoleniowym, szczególnie jeśli są pierwszym pokoleniem podążającym za Chrystusem. Trudne jest szanowanie, tych którzy nas zranili i poświęcanie naszych pragnień dla dobra naszych dzieci. Często, stare wzorce myślenia i przekonania przysłaniają osąd. Bronią wobec bycia oszukanym przez naszą naturalną pychę i egoistyczny punkt widzenia jest Biblia. Biblia przemienia nasze myślenie. Znajomość faktów z Biblii nie jest tym samym co poddawanie się prawdom Biblii. Zwycięstwo przychodzi poprzez zabieganie o relację z Jezusem i badanie siebie samego, aby wyznawać obszary, które potrzebują odkupienia.

Jezus mówi swoim naśladowcom, aby zapierali się siebie i żyli dla Niego (Ew. Mateusza 16.24-25). To oznacza, że nie żyjemy już tym, co nam się podoba, ale tym co podoba się Jezusowi. Jezus obdarza mądrością tych, którzy podążają za nim, aby oni mogli dokonywać wyborów bycia posłusznym we wszystkim (Ew. Łukasza 1.17; Jakuba 1.5; 3.17). Gdy podążamy za Chrystusem, wszystko ostatecznie będzie działało dla naszego dobra (Rzymian 8.28). W efekcie naszej relacji z Chrystusem, możemy teraz działać jako synowie i córki Boże (Rzymian 12.2; 2 Koryntian 6.17- 18). Naszą prawdziwą rodziną jest ciało Chrystusa i Bóg jest Ojcem Niebiańskim dla swoich dzieci. Nasz wybór podążania za Chrystusem jest największym darem jaki możemy dać następnym pokoleniom.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg może przerwać cykl grzechu pokoleniowego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries