settings icon
share icon
Pytanie

Czy istnieje grzech pierworodny?

Odpowiedź


Termin „grzech pierworodny” odnosi się do grzechu nieposłuszeństwa Adama, gdy zjadł owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła, przez co cały rodzaj ludzki został skażony. Grzech pierworodny może być określony jako „grzech i wina, którą jesteśmy wszyscy obarczeni w oczach Boga, jako bezpośredni efekt grzechu Adama w Ogrodzie Eden.” Doktryna grzechu pierworodnego skupia się przede wszystkim na efektach jakie za sobą przyniósł odnośnie naszej natury i pozycji względem Boga, zanim jeszcze zdążymy popełnić świadomie grzech. Istnieją trzy główne poglądy w związku z tym.

Pelagianizm: Pogląd ten zakłada, że grzech Adama nie ma żadnego wpływu na stan duchowy jego następców, chyba że człowiek naśladuje jego postępowanie i także grzeszy. Zgodnie z tym poglądem, człowiek ma zdolność przestać grzeszyć, jeśli tylko tak postanowi. Nauczanie to jest sprzeczne z wieloma fragmentami, które wskazują na zniewolenie człowieka grzechem (tylko Bóg może zmienić tą sytuację) i to, że dobre uczynki są „martwe” i bezużyteczne w osiągnięciu Bożej przychylności (Efezjan 2.1-2; Ew. Mateusza 15.18-19; Rzymian 7.23; Hebrajczyków 6.1; 9.14).

Arminianizm: Arminianizm wierzy, że grzech Adama wpływa na cały rodzaj ludzki przez co dziedziczy skłonność do grzechu, co często określa się terminem „grzesznej natury.” Grzeszna natura sprawia że grzeszymy, i jest to tak samo naturalne jak polowanie na myszy u kota. Zgodnie z tym poglądem, człowiek nie jest w stanie sam przestać popełniać grzech; z tego powodu Bóg ofiaruje nam swoją doskonałą łaskę dla wszystkich, która uzdalnia nas do odwrócenia się od grzechu. W Arminianizmie, owa łaska nazwana jest „łaską zapobiegawczą.” Pogląd ten wskazuje, że nie ponosimy winy za grzech Adama, lecz za swój własny. Nauczanie to jest jednak sprzeczne z faktem, że ponosimy karę za grzech, chociaż nie wszyscy mogą zgrzeszyć w podobny sposób jak Adam (1 Koryntian 15.22; Rzymian 5.12-18). Poza tym nauczanie o zapobiegawczej łasce nie wynika jasno z Pisma Świętego.

Kalwinizm: Doktryna kalwinistyczna stwierdza, że grzech Adama wpływa nie tylko na posiadanie przez nas grzesznej natury, ale także na tym, że w oczach Boga jesteśmy winni i zasługujemy na karę. Jesteśmy poczęci w grzechu pierworodnym (Psalm 51.5) przez co stajemy się skażeni grzeszną naturą tak bardzo, że Jeremiasz w 17.9 opisuje iż serce człowieka jest „podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute.” Nie tylko Adam uznany został za winnego popełnionego grzechu, lecz jego wina i kara (śmierć) jest także naszym udziałem (Rzymian 5.12, 19). Istnieją dwa poglądy w których wina Adama w oczach Boga spoczywa także na nas. Pierwszy pogląd stwierdza, że rodzaj ludzki miał początek w Adamie; dlatego gdy Adam zgrzeszył, my również zgrzeszyliśmy. Jest to nauczanie biblijne podobne do nauczania o Lewitach (potomkach Abrahama), którzy zapłacili dział Melchisedekowi w Abramie (1 Księga Mojżeszowa 14.20; Hebrajczyków 7.4-9), mimo iż Lewici urodzili się setki lat później. Inny pogląd wskazuje, że Adam był przedstawicielem całego rodzaju ludzkiego, a skoro on zgrzeszył my również ponosimy winę.

Pogląd kalwinistyczny wskazuje, że człowiek może przezwyciężyć grzech jedynie poprzez moc Ducha Świętego, sile którą otrzymujemy gdy zwracamy się do Chrystusa i jego zastępczej ofiary na krzyżu za nasze grzechy. Pogląd kalwinistyczny jest najbardziej spójny z nauczaniem biblijnym. Jednakże, w jaki sposób Bóg uznaje naszą odpowiedzialność za grzech, którego osobiście nie popełniliśmy? Istnieje prawdopodobne wytłumaczenie, że stajemy się odpowiedzialni za grzech pierworodny gdy postanawiamy i działamy zgodnie z naszą grzeszną naturą. Przychodzi jednak moment w naszym życiu w którym uświadamiamy sobie własną grzeszność. W tym momencie powinniśmy odwrócić się od grzesznej natury i wyznać własne grzechy. Zamiast tego, wszyscy „poddajemy” się grzesznej naturze, przez co w rzeczywistości mówimy, że jest czymś dobrym. Postępując zgodnie z naszą grzeszną naturą, zgadzamy się z postępowaniem Adama i Ewy w Ogrodzie Eden, przez co stajemy się winni popełnionego grzechu, chociaż osobiście go nie popełniliśmy.Powrót na polską stronę główną

Czy istnieje grzech pierworodny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries