settings icon
share icon
Pytanie

Kim był Filip w Biblii?

Odpowiedź


Istnieje czterech różnych mężczyzn o imieniu Filip wspomnianych w Biblii. Filip to imię dwóch synów króla Heroda Wielkiego, z dwóch różnych żon (Ew. Łukasza 3.1 oraz Ew. Mateusza 14.3). Dwoma innymi Filipami w Biblii są słudzy Chrystusa i narzędzia we wczesnym kościele: Filip uczeń i apostoł Chrystusa oraz Filip ewangelista.

Uczeń nazwany Filipem był, wraz z Piotrem i Andrzejem, z Betsaidy w Galilei (Ew. Jana 1.44; 12.21). Jezus powołał Filipa, który był uczniem Jana Chrzciciela (Ew. Jana 1.43), później Filip poszedł i znalazł Natanaela i powiedział mu o Jezusie. Natanael również stał się uczniem Jezusa. Biblia nie podaje wielu szczegółów biograficznych na temat Filipa czy innych uczniów, ale Jan relacjonuje kilka razy to, gdy Filip przemawiał do Jezusa.

Pierwszym opisanym działaniem Filipa jako ucznia Jezusa było pójście i powiedzenie swojemu przyjacielowi Natanaelowi o Jezusie. Później zwrócili się do Filipa niektórzy poganie, a dokładniej Grecy z Betsaidy, którzy poprosili Filipa, aby przedstawił ich Jezusowi (Ew. Jana 12.20-22). Filip był uczniem, który oszacował ilość pieniędzy potrzebną do wykarmienia 5000 ludzi (Ew. Jana 6.7). Po Ostatniej Wieczerzy, Filip poprosił, aby Jezus pokazał im Ojca, co doprowadziło Jezusa do stwierdzenia, "Kto mnie widział, widział Ojca..." (Ew. Jana 14.8-9). Ostatni raz, gdy Biblia wspomina o uczniu Filipie jest wtedy, gdy był jednym z ludzi, zgromadzonych w Jerozolimie na modlitwie po wniebowstąpieniu Pana (Dz. Apostolskie 1.13). Tradycja mówi, że Filip udał się do Frygii (współczesnej Turcji) jako misjonarz i umarł śmiercią męczeńską w Hierapolis.

Drugi Filip jest zazwyczaj odróżniany od ucznia o tym samym imieniu, poprzez nazywanie go "Filipem ewangelistą" czy "Filipem diakonem." Często zakłada się, że ten Filip był jednym z siedemdziesięciu dwóch mężczyzn, których Jezus wysłał w Ew. Łukasza 10.1, chociaż Biblia nie czyni takiego powiązania. Wiemy z pewnością, że Filip był jednym z siedmiu diakonów wybranych, aby służyć w kościele w Jerozolimie (Dz. Apostolskie 6.5). Filip miał serce dla ewangelii i gdy powstało "wielkie prześladowanie" opisane w Dz. Apostolskich 8.1, Filip opuścił Jerozolimę, aby stać się ewangelistą w Samarii (Dz. Apostolskie 8.5-12). Gdy kościół w Samarii został założony, Filip został użyty przez Ducha Świętego, aby zanieść ewangelię eunuchowi etiopskiemu, dostojnikowi królowej etiopskiej Kandaki. Filip odnalazł eunucha siedzącego w swoim powozie i czytającego Ks. Izajasza, próbując zrozumieć sens słów proroka. Filip zaoferował, że wyjaśni mu znaczenie słów i eunuch zaprosił go, aby przy nim usiadł. Na końcu, eunuch został zbawiony i ochrzczony (Dz. Apostolskie 8.26-39). Od razu po chrzcie, Duch Pana zabrał Filipa do Azotu, gdzie dalej głosił ewangelię w miastach aż do Cezarei (Dz. Apostolskie 8.40)

Dwadzieścia lat później, Filip jest wspomniany ponownie, nadal w Cezarei (Dz. Apostolskie 21.8-9). Paweł i Łukasz oraz inni podróżowali do Jerozolimy, i zatrzymali się w domu Filipa w Cezarei. Zostali w Filipem przez kilka dni. Filip miał wówczas cztery niezamężne (jeszcze) córki w tym czasie, wszystkie z darem prorokowania. To jest ostatni raz, gdy Biblia wspomina o Filipie ewangeliście.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był Filip w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries