settings icon
share icon
Pytanie

Czego możemy się nauczyć z życia Ezechiela?

Odpowiedź


Ezechiel, którego imię oznacza "wzmocniony przez Boga", wzrastał w Jerozolimie, służył jako kapłan w świątyni i był wśród drugiej grupy jeńców wywiezionych do Babilonu wraz z królem Jehojakimem. Będąc w Babilonie stał się prorokiem Boga; on jest autorem księgi Starego Testamentu, która nosi jego imię. Służba Ezechiela rozpoczęła się podczas potępienia i sądu nad Judą. Po zniszczeniu Jerozolimy, proroctwa Ezechiela mówią o nadziei na przyszłość. Ezechiel chciał pomóc ludziom wyciągnąć wnioski ze swoich klęsk. Zapowiedział zbliżający się sąd nad narodami otaczającymi Judę i przywrócił nadzieję na odrodzenie Izraela. Jego wizja doliny pełnej suchych kości (Ks. Ezechiela 37) obrazuje nowe życie tchnięte w naród, które nastąpi w Tysiącletnim Panowaniu Chrystusa na ziemi.

Pierwsza wizja Ezechiela dotyczyła tronu Bożego i obejmowała cztery żywe stworzenia oraz wirujące koła. Ezechiel miał też szczegółowe wizje nowej świątyni (Ks. Ezechiela 40-43), odnowionej Jerozolimy (Ks. Ezechiela 48.30-35), millennium (rozdział 44) oraz ziemi w której Boży lud będzie mieszkał (Ks. Ezechiela 47.13-23). Izrael i Juda zostaną ponownie odnowione i połączone z końców ziemi jako że Boża chwała również powróci i Bóg zamieszka pośród swojego ludu. Te piękne wizje Ezechiela dotyczą zarówno natychmiastowych jak i długoterminowych planów Boga. Ezechiel przekazał Boże przesłania prostym językiem, który wszyscy mogli zrozumieć (Ks. Ezechiela 2.7). Sam Ezechiel otrzymał ostrzeżenie od Boga, że jeśli wiernie nie ostrzeże przed karą za nie podążanie za Bogiem, stanie się odpowiedzialny za krew tych, którzy umrą w swoich grzechach (Ks. Ezechiela 33.8-9). On nie wahał się w swojej misji i wytrwale podążał za Bożymi wskazówkami. Ezechiel przedstawił wyraźne, mocne przesłanie dotyczące sądu ale też nadziei, odzwierciedlając smutek Boga z powodu grzechów ludu.

Prorok doświadczył w swoim życiu znacznego sprzeciwu, jednak uparcie wyrażał Boże pragnienie, by niegodziwi nie zginęli, ale odwrócili się od swoich niegodziwych dróg i żyli. Jego okresowe braki mowy we wczesnych latach życia zostały przerwane, gdy Bóg dał mu moc do mówienia, a jego język został rozwiązany, by wypowiedzieć najdłuższy fragment trwałej nadziei w Biblii. Palenie, cięcie i rozdzielanie jego włosów reprezentowały upadek Jerozolimy oraz przywrócenie Bożej resztki (rozdział 5). Pełne nadziei słowa kończą się obietnicą wiecznego posiadania ziemi, wiecznego księcia Dawida, wiecznego przymierza i wiecznej świątyni w Izraelu (Ks. Ezechiel 11.16-21). Przeskakuje do czasu, gdy Izrael doświadczy tajemniczej inwazji z północy, która zostanie sprowadzona przez Jahwe na Izrael, a potem zostanie ona całkowicie pokonana. To pokazuje, że żaden wrogi naród nigdy nie zdobędzie ponownie Świętej Ziemi, a chwała Boga Izraela powróci, wchodząc przez wschodnią bramę świątyni zgodnie z wizją Ezechiela.

Ezechiel pokazał wszystkim chrześcijanom, że mamy być posłuszni Bożemu powołaniu w naszym życiu. Bóg powiedział Ezechielowi, aby przemawiał ze złamanym sercem i gorzkim żalem z powodu nadchodzącego sądu, a poprzez swoją dramatyczną księgę Ezechiel mówi nam dokładnie to samo. Ten sąd nadchodzi! Z pewnością przyjdzie, deklaruje Suwerenny Pan! My także możemy ostrzec innych i dzielić się z innymi dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego możemy się nauczyć z życia Ezechiela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries