settings icon
share icon
Pytanie

Kim był etiopski eunuch?

Odpowiedź


Etiopski eunuch wspomniany w Biblii był wysokim urzędnikiem dworu Kandaki, królowej Etiopii. Przebywał w Izraelu, aby oddać cześć Panu w świątyni, co oznacza, że prawdopodobnie był żydowskim prozelitą. Podczas podróży powrotnej do Etiopii spotkał ewangelistę Filipa, który odmienił jego życie (Dz. Apostolskie 8.26-40).

Eunuch to mężczyzna, który został wykastrowany w celu pełnienia zaufanej służby w królewskim domu (zob. Ks. Estery 1.10; 4.4 i Ks. Daniela 1.9). Król często kastrował swoje sługi, aby upewnić się, że nie będą kuszeni do angażowania się w aktywność seksualną z innymi osobami w pałacu (a konkretnie w królewskim haremie) lub aby zapobiec ich spiskowi obalenia (eunuchowie nie byli w stanie założyć własnej dynastii). Eunuchów zatrudniano w wielu cywilizacjach, w tym w starożytnym Bliskim Wschodzie, starożytnej Grecji i Rzymie, Chinach, Korei i Tajlandii. Jezus wspomina o nich w Ew. Mateusza 19.12.

Historia etiopskiego eunucha z Dz. Apostolskich rozdz. 8 jest wspaniałym obrazem Bożej roli w ewangelizacji. Historia zaczyna się od Filipa, jednego z siedmiu pierwotnych diakonów, który właśnie głosił ewangelię w Samarii (Dz. Apostolskie 8.4-8). Do Filipa przemówił anioł, który polecił mu udać się na południe, na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy, na pustyni (Dz. Apostolskie 8.26). Filip nie pytał, dlaczego został wysłany na pustkowie; po prostu poszedł (werset 27). Na drodze, w powozie, znajdował się etiopski eunuch, który właśnie wracał z Jerozolimy. Eunuch siedział w swoim powozie i czytał Ks. Izajasza. Duch Pański powiedział Filipowi, aby podszedł i dołączył do niego, a kiedy Filip zbliżył się, usłyszał, jak eunuch czyta na głos Ks. Izajasza. Filip zapytał Etiopczyka, czy rozumie, co czyta. Eunuch odpowiedział: "Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył?". Następnie zaprosił Filipa, aby usiadł z nim w powozie (werset 31). Fragment, który czytał etiopski eunuch brzmiał następująco: "Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje" (Dz. Apostolskie 8.32-33; por. Ks. Izajasza 53.7-8; tłum. Biblia Warszawska). Eunuch zastanawiał się, o kim mówił prorok: "o sobie czy o kimś innym?" (Dz. Apostolskie 8.34). Filip skorzystał z tej okazji, aby wyjaśnić ten fragment: było to proroctwo o Jezusie Chrystusie, który pokornie oddał swoje życie, aby zbawić świat. Gdy Filip wyjaśnił ewangelię, etiopski eunuch uwierzył. Kiedy dotarli do wody na poboczu drogi, eunuch poprosił o chrzest (Dz. Apostolskie 8.36).

Filip zgodził się go ochrzcić, a etiopski eunuch "kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go" (Dz. Apostolskie 8.38). Gdy tylko etiopski eunuch wyszedł z wody, "Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą" (werset 39). Tradycja mówi, że eunuch zaniósł ewangelię z powrotem do domu, do Etiopii i założył tam kościół. Filip znalazł się w Azocie i kontynuował głoszenie ewangelii w drodze do Cezarei (Dz. Apostolskie 8.40).

W historii etiopskiego eunucha jest wiele elementów Bożej opatrzności i interwencji. Relacja ta ukazuje znaczenie tych trzech rzeczy: Słowa Bożego, prowadzenia Ducha Świętego i ewangelisty. Aby człowiek mógł przyjąć prawdę, musi najpierw usłyszeć głoszoną prawdę (Rzymian 10.14). Bożym pragnieniem jest, aby prawda była głoszona wszędzie (Dz. Apostolskie 1.8). Duch Pański przygotowywał serce eunucha na przyjęcie ewangelii. Gdy eunuch czytał Ks. Izajasza, zaczął zadawać pytania i w odpowiednim momencie Pan przyprowadził Filipa na jego drogę. Pole było "dojrzałe do żniwa" (Ew. Jana 4.35), a Filip był Bożym robotnikiem na tym polu. To nie był przypadek. To był Boży plan od samego początku, a Filip był posłuszny temu planowi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był etiopski eunuch?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries