settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Dzień Sądu?

Odpowiedź


Dzień Sądu jest dniem Bożego, końcowego, ostatecznego sądu wobec grzesznej ludzkości. W Piśmie Świętym jest wiele fragmentów, które odnoszą się do sądu ostatecznego po śmierci na końcu czasów, kiedy każdy stanie przed Bogiem, a On dokona ostatecznego sądu nad ich życiem.

Biblia ostrzega nas przed Dniem Sądu. Prorok Malachiasz napisał, "Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki" (Ks. Malachiasza 3.19). Jan Chrzciciel mówił o potrzebie "uciekania przed przyszłym gniewem" (Ew. Łukasza 3.7). Paweł napisał do nieskruszonych: "Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego" (Rzymian 2.5-6; por. Psalm 62.12). Dzień Sądu jest pewną rzeczą.

Pismo Święte opisuje kilkakrotnie wydarzenia, gdy Bóg zsyła sąd na poszczególne osoby i całe narody. Na przykład, Ks. Izajasza 17-23 jest serią sądów wypowiedzianych wobec Damaszku, Egiptu, Ziemi Kusz, Babilonu, Arabii, Jerozolimy i Tyru. Te zlokalizowane sądy służą zapowiedzi przyszłego sądu (Ks. Izajasza 24 opisuje sąd Boży nad całym światem). Często istnieje tymczasowy sąd nad grzechem, który pojawia się w tym życiu, ale ostateczny sąd nastąpi na końcu wieku. Ks. Objawienia 19.17- 21 opisuje relacje wielkiej bitwy w której wrogowie Boży są poniewierani (i to może być wyobrażenie jakie przychodzi ludziom na myśl, gdy myślą o Dniu Sądu). Jednak to jest tylko tymczasowy sąd na ludziach żyjących w czasie wielkiej bitwy. Ostateczny sąd obejmie każdego, kto kiedykolwiek żył i skieruje ludzi do ich ostatecznego przeznaczenia.

Ks. Objawienia 20.11-15 zawiera jeden z najbardziej żywych opisów Dnia Sądu: "I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."

W tym fragmencie widzimy, że Bóg jest ostatecznym sędzią. Według Jezusa to Syn jest tym, który uwalnia od sądu ostatecznego, dlatego to On będzie siedział na tronie (Ew. Jana 5.16-30; por. Ks. Objawienia 7.17).

Widzimy również, że ten sąd obejmie wszystkich. To dotyczy wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli, małych i dużych (nieznaczących jak i znaczących). Nikt nie uniknie Dnia Sądu.

Sąd w Dniu Sądu odbywa się według tego, co ludzie czynili w swoim życiu – są oni sądzeni według swoich uczynków. Osoba nie będzie osądzona według tego co inni zrobili czy według tego, czego nie zrobili; pozostaje sama, odpowiedzialna za swoje postępowanie.

I chociaż sąd oparty jest na czynach, to nie polega on na ważeniu dobrych uczynków i złych. Ostatecznie, nasze wejście do nieba czy piekła opiera się na tym czy nasze imiona są czy nie są zapisane w księdze życia. Ci, którzy nie są zapisani w księdze życia zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Ks. Objawienia 21.27 powtarza, że tylko ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka, wejdą do nowego nieba i nowej ziemi.

Biorąc pod uwagę wysoką stawkę (wieczne przeznaczenie), należałoby upewnić się, że jest się przygotowanym na ostateczny Dzień Sądu z wyprzedzeniem. W jaki sposób winny grzesznik (a wszyscy jesteśmy winni) może mieć swoje imię zapisane w Księdze Życia Baranka, a zatem stanąć przed Nim podczas sądu ostatecznego i zostać uznanym za „niewinnego”? Jak grzesznik może być usprawiedliwiony przed świętym i sprawiedliwym Bogiem i uniknąć Jego gniewu? Biblia udziela nam wyraźnej odpowiedzi.

"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (Rzymian 5.1). Osoba, która zawierzyła Chrystusowi już została uwolniona od sądu. Ta osoba została usprawiedliwiona- to znaczy- uznana za sprawiedliwą- przez Boga na podstawie doskonałego dzieła Chrystusa w jej imieniu. To tak, jakby ostateczny wyrok, który miał miejsce w Dniu Sądu, został wydany z wyprzedzeniem. Wszyscy ci, którzy pokładają wiarę w Chrystusa są uznani sprawiedliwymi i ich imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka. Nie mają sie czego bać w Dniu Sądu, ponieważ ich sąd jest już zniesiony przez Chrystusa na krzyżu (Rzymian 8.1). Dla tych, którzy pokładają wiarę w Chrystusa, Dzień Sądu będzie dniem ostatecznego zbawienia, gdy zostaną uwolnieni od wszystkich tragicznych skutków grzechu (Ks. Malachiasza 4.2-3).

"A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują" (Hebrajczyków 9.27-28).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Dzień Sądu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries