settings icon
share icon
Pytanie

Jako mogę stać się dzieckiem Bożym?

Odpowiedź


“Wszystkim tym jednak, którzy Je[Słowo Boże] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego[Jezusa]” (J 1,12).

“Musicie się na nowo narodzić”
Kiedy Jezus odwiedził przywódcę religijnego Nikodema, nie od razu zapewnił go o niebie. W zamian za to Chrystus rzekł: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”(J 3,3).

Gdy człowiek się rodzi, odziedzicza grzeszną naturą, która ma swój początek w nieposłuszeństwie Adama w ogrodzie edeńskim. Nikt nie musi nawet uczyć dziecka jak się grzeszy. To naturalne, że podąża za swoimi złym pragnieniami prowadzącymi do kłamstw, kradzieży czy nienawiści. Zamiast być dzieckiem Boga jest raczej dzieckiem nieposłuszeństwa i gniewu.

“I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak wszyscy inni.” (Ef 2,1-3).

Jako dzieci gniewu, zasługujemy na to aby być odseparowani od Boga w piekle. Na szczęście, fragment Pisma niesie odpowiedź, „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni”. (Ef 2,4-5).

Jak jesteśmy ożywieni w Chrystusie/ na nowo narodzeni/ stworzeni dziećmi Bożymi?

Przyjmij Jezusa
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12).

Ten fragment dokładnie wyjaśnia jak stać się dzieckiem Bożym. Musimy przyjąć Jezusa poprzez wiarę w Niego. W co dokładniej musimy uwierzyć?

Po pierwsze, musimy rozpoznać w Jezusie wiecznego Syna Boga, który stał się człowiekiem. Narodzony dzięki mocy Ducha Świętego i przez dziewiczą Marię, Jezus nie odziedziczył grzesznej natury Adama. Dlatego też nazwany jest drugim Adamem (1 Kor 15,22). Podczas gdy jedno nieposłuszeństwo sprowadziło na świat klątwę grzechu, doskonałe życie Chrystusa może pokryć nasze grzeszne. W odpowiedzi musimy żałować za nasze grzechy (odwrócić się od nich), ufając Jego doskonałemu życiu, iż przyniesie nam oczyszczenie.

Po drugie, musimy złożyć nadzieję w Jezusie jako Zbawcy. Bożym planem było poświęcenie Swego doskonałego Syna na krzyżu aby zapłacić karę na jaką zasługujemy za nasze grzechy: śmierć. Śmierć jezusowa wyswabadza tych, którzy przyjęli Go ponad karą i mocą grzechu.

I na koniec, musimy zwyczajnie podążać za Jezusem jako Panem. Po Zmartwychwstaniu Chrystus jako Zwycięzca nad grzechem i śmiercią, otrzymał od Boga pełne panowanie.(Ef 1,20-23). Jezus prowadzi wszystkich tych, którzy Go przyjmują; a osądzi wszystkich tych, którzy Go odrzucają (Dz 10,42).

Poprzez Bożą łaską dającą nam żal za grzechy i wiarę w Pana i Zbawiciela, jesteśmy odrodzeni do nowego życia jako Boże dziecko. Tylko ci, którzy przyjmują Jezusa – nie ci ledwie wiedzący o Nim ale polegający na Nim dla zbawienia, odnoszący się do Niego jak do Pana i kochający Go jak cenny skarb – stają się dzieckiem Boga.

Stać się dzieckiem Boga
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”(J 1,12-13).

Jako że nie mieliśmy udziału w naszym naturalnym przyjściu na świat, nie możemy także samodzielnie narodzić się w Bożej rodzinie poprzez dobre uczynki lub wyczarowywanie własnej wiary. Tak jak powyższy wers ukazuje, Bóg jest Tym który „daje prawo” zgodnie z Jego wolą pełną łaski. “Popatrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). Stąd, Boże dziecko nie ma nic z czego mogłoby być dumne jak tylko chwali się w Panu.(Ef 2,8-9).

Dziecko dorasta aby wyglądać tak jak jego rodzice. Podobnie i Bóg chce aby Jego dzieci stawały się coraz bardziej takie jak Jezus Chrystus. Chociaż tylko w niebie będziemy doskonali, dziecko Boże nie będzie nieustannie grzeszyć z przyzwyczajenia. “Dzieci nie dajcie się zwodzić nikomu; ten kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten kto nie miłuje swego brata.” (1 J 3,7-10).

Nie popełnij błędu, Bóg nie wyrzeknie się swego dziecka za grzeszenie. Ale ktoś kto „praktykuje” grzech (konsekwentnie cieszy się grzechem nie bacząc na podążanie za Jezusem i Jego Słowem) ukazuje, że nigdy nie narodził się na nowo. Jezus powiedział takim ludziom, “Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” (J 8,44). Boże dzieci, z drugiej strony, już nigdy więcej nie będą pragnąć zadośćuczynienia za grzech lecz poznać, kochać, i chwalić swego Ojca.

Wynagrodzenie za bycie dzieckiem Boga jest niezmierzone. Jako Boże dziecko, jesteśmy częścią Jego rodziny (kościołem), mamy obiecane mieszkanie w niebie i obdarowani prawem aby zwracać się do Boga w modlitwie jako do Ojca (Ef 2,19; 1 P 1,3-6; Rz 8,15).

Odpowiedz na Boże wezwanie aby żałować za grzech i uwierzyć w Chrystusa. Stań się dzieckiem Bożym już od dziś!

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jako mogę stać się dzieckiem Bożym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries