settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest kolejność narodzin trzynaściorga dzieci Jakuba?

Odpowiedź


Jakub miał trzynaścioro dzieci, dwunastu synów i jedną córkę, z czterema różnymi kobietami. Dzieci te są ważne w historii biblijnej, ponieważ dwunastu synów Jakuba stało się głowami dwunastu plemion. Opis narodzin dzieci Jakuba znajduje się w 1 Ks. Mojżeszowej 29-30, 35.

1) Ruben był pierworodnym Jakuba. Był synem Lei, pierwszej żony Jakuba.

2) Symeon był następny i również był synem Lei.

3) Lewi był trzecim z dzieci Jakuba i Lei.

4) Juda był następny. Po urodzeniu Judy Lea na pewien czas przestała rodzić dzieci.

5) Dan został urodzony Jakubowi przez Bilhę, niewolnicę jego żony Racheli. W tamtych czasach powszechną praktyką było to, że bezpłodna żona oddawała swoją służącą mężowi, aby urodziła dzieci w jej imieniu.

6) Następnym dzieckiem był Neftali, również zrodzony przez Bilhę.

7) Gad był siódmy. Był dzieckiem Jakuba i Zilpy, niewolnicy Lei.

8) Następny był Aszer. Był drugim synem Zilpy.

9) Issachar był kolejnym synem Lei.

10) Zebulun był kolejnym, szóstym dzieckiem Lei.

11) Dinach była jedyną córką Jakuba, a jej matką była Lea.

12) Józef był dwunastym dzieckiem Jakuba i pierwszym Racheli, ponieważ Bóg otworzył jej łono i umożliwił poczęcie.

13) Beniamin był ostatnim dzieckiem Jakuba. Jego matka, Rachela, która zmarła podczas porodu, nazwała go Ben-Oni, co oznacza "syn mojego utrapienia", ale Jakub zmienił jego imię na Benjamin, co oznacza "syn mojej prawej ręki".

Tak więc pierwsze czworo dzieci Jakuba należało do Lei, która później urodziła mu jeszcze dwóch synów i córkę - w sumie siedmioro dzieci. Dwoje ostatnich dzieci Jakuba należało do Racheli. Pomiędzy nimi było dwóch synów Bilhy (służącej Racheli) i dwóch synów Zilpy (służącej Lei).

Boży plan dla tej rodziny obejmował wielkość, choć wiązała się ona z wielkimi trudnościami. Dzieci Jakuba zostały pobłogosławione zgodnie z przymierzem, które Bóg zawarł z Abrahamem. "Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen" (Rzymian 9.4-5; tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest kolejność narodzin trzynaściorga dzieci Jakuba?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries