settings icon
share icon
Pytanie

Czym są duchowe dary słowa mądrości i słowa poznania?

Odpowiedź


Istnieją trzy listy darów duchowych zapisanych w Piśmie Świętym (Rzymian 12:6–8; 1 Koryntian 12:4–11; oraz 1 Koryntian 12:28), ale tylko jedna z nich wspomina dary odnoszące się do słowa mądrości i słowa poznania (1 Koryntian 12:8). Jest wielkie zamieszanie w kwestii czym właściwie są te dwa dary. Być może najlepszym sposobem opisania tych darów będzie wskazanie czym te dary nie są.

Niektórzy charyzmatycy/ zielonoświątkowcy postrzegają dary duchowe dotyczące słowa mądrości czy słowa poznania jako przemawianie Ducha Świętego przez jakiegoś wierzącego do innego, udzielając objawienia bez względu na decyzję czy sytuację. Ci, którzy wykorzystują te dary w ten sposób mogą powiedzieć, że np. "Mam słowo Pana dla Ciebie." Mówiąc tak, twierdzą, że mówią w imieniu Boga i to, że ich słowa powinny być dokładnie przestrzegane.

To zrozumienie darów słowa mądrości i słowa poznania zbliżają się niebezpiecznie blisko do zaprzeczenia doktryny o wystarczalności (zakończonym objawieniu) Pisma Świętego. Jeśli Bóg nadal by objawiał swoją wolę i mądrość poprzez specjalne objawienie udzielane poszczególnym ludziom, to czy jego Słowo byłoby prawdziwie wystarczające do tego "aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" (2 Tymoteusza 3.17)? Czy Bóg rzeczywiście obdarzył nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i świętości (2 Piotra 1.3), jeśli potrzebujemy innych ludzi do tego, by przekazywali nam szczególne objawienie od Boga? Nie chodzi o to, by powiedzieć, że Bóg nie wykorzystuje innej osoby, by do nas przemówić, lecz jeśli potrzebujemy bezpośredniego objawienia od Boga poprzez innych ludzi, aby wiedzieć jak żyć, to czy Słowo Boże jest prawdziwie wystarczające, jak samo twierdzi o sobie?

Zatem, jeśli słowo mądrości i słowo poznania nie są proroczymi/ darami objawienia, to czym właściwie są? Wiemy z pewnością jedną rzecz: dary te udzielane są przez Ducha Świętego, aby budować, wzmacniać ciało Chrystusa "ku wspólnemu pożytkowi" (1 Koryntian 12:7). Spustoszenie, jakie często wynika z praktykowania słowa mądrości czy słowa wiedzy rozumianych jako darów dodatkowego objawienia widać dokładnie, bo nie służą dobru ogółu. Mylące, niejasne, a czasem sprzeczne "słowa od Pana" nie pochodzą od Boga, bo nie jest On Bogiem nieporządku, ale pokoju (1 Koryntian 14.33). Ani też nie mają na celu łączenia chrześcijan ku ich wspólnemu zbudowaniu; wręcz przeciwnie, mają tendencję do wprowadzania podziałów i walki w ciele Chrystusa. Często słowo mądrości i/lub słowo poznania używane są po to, aby zdobyć moc i wpływy nad innymi ludźmi, uzależniając ich od osób, które twierdzą że posiadają te dary. To niewłaściwe użycie tych dwóch darów jasno wskazuje, że nie pochodzą one od Boga.

Mając to na uwadze, proponujemy następujące definicje słowa wiedzy i słowa mądrości w odniesieniu do darów duchowych:

Słowo mądrości- fakt, że ten dar opisany jest jako "słowo" mądrości wskazuje, że jest jednym z darów mówionych. Dar ten opisuje kogoś, kto potrafi zrozumieć i wypowiadać prawdę biblijną w taki sposób, że potrafi je umiejętnie zastosować w różnych kontekstach sytuacji życiowych.

Słowo poznania- jak również dar mówienia, który związany jest ze zrozumieniem prawd w ich głębszym sensie, pochodzi z objawienia Bożego. Ci, którzy posiadają dar poznania rozumieją głębię spraw Bożych i tajemnice Jego Słowa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są duchowe dary słowa mądrości i słowa poznania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries