settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest dar duchowy związany z rozróżnianiem duchów?

Odpowiedź


Dar związany z rozróżnianiem duchów czy "rozpoznawaniem" duchów jest jednym z darów Ducha Świętego jaki został opisany w 1 Koryntian 12.4-11. Podobnie jak w przypadku innych darów, również i ten dar pochodzi od Ducha Świętego, który obdarza nim wierzących, aby służyli sobie wzajemnie w ciele Chrystusa. Każdy wierzący ma duchową zdolność do określonej służby, natomiast nie ma tu miejsca na indywidualny wybór danego daru. Duch udziela duchowych darów zgodnie z Bożą suwerennością i w zgodzie z Bożym planem, aby budować ciało Chrystusa. On obdarza darami "...udzielając każdemu tak, jak chce" (1 Koryntian 12.11).

Jeśli mówimy o darze rozróżniania duchów, to każdy nowonarodzony wierzący ma określone poznanie/ zrozumienie, które rośnie w miarę gdy staje się dojrzalszym duchowo człowiekiem. W Hebrajczyków 5.13-14 czytamy, że wierzący który dojrzał do tego, aby karmić się nie tylko mlekiem Słowa Bożego jest dostatecznie wyszkolony i potrafi odróżnić dobro od zła. Dojrzalszy wierzący uzdolniany jest przez Ducha Bożego poprzez Pismo Święte do tego, aby wskazać różnicę pomiędzy dobrem i złem, a ponadto potrafi również odróżnić to, co dobre od tego co lepsze. Innymi słowy, każdy nowonarodzony wierzący, który świadomie wybiera skupienie się na Słowie Bożym, dokonuje duchowego rozpoznania.

Są jednak wierzący, którzy mają duchowy dar rozróżniania duchów- co znaczy, że Bóg obdarzył ich zdolnością rozróżnienia prawdy Słowa Bożego od zwodniczych doktryn wpajanych przez demony. Wszyscy jesteśmy napominani, aby badać duchowe rzeczy (Dzieje Apostolskie 17.11; 1 Jana 4.1), lecz niektórzy w ciele Chrystusa zostali obdarowani wyjątkową zdolnością wyszukania doktrynalnych "fałszerstw", które nękały kościół od pierwszego wieku. To rozróżnienie nie jest związane z mistycznym, poza biblijnym objawieniem czy słyszeniem głosu Boga. A raczej, ludzie z darem duchowego rozpoznania tak dobrze znają Słowo Boże, że od razu potrafią rozpoznać to, co jest z nim sprzeczne. Nie otrzymują oni szczególnego przesłania od Boga; używają Słowa Bożego, aby "badać duchy", aby sprawdzić czy jest to zgodne z bożym przesłaniem czy raczej przeciwne jego nauczaniu. Ludzie z darem rozpoznania rzeczy duchowych są pilni w "głoszeniu jak należy" (2 Tymoteusza 2.15) Słowa Bożego.

Istnieje różnorodność darów w wyposażeniu ciała Chrystusa, ale różnorodność ta ma służyć do wzmocnienia i budowania ciała jako jednego organizmu (Efezjan 4.12). I sukces funkcjonowania ciała uzależnione jest od wiernego wypełniania własnych zadań poszczególnych części tego ciała, tak jak Bóg nas do tego uzdolnił. Żaden z duchowych darów nie powinien dominować nad innymi lub wskazywać na swoje obdarowanie jako szczególne namaszczenie od Boga. Raczej, miłość Boga powinna kierować naszym sposobem zarządzania darami duchowymi, aby w ten sposób wzmacniać siebie wzajemnie w Panu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest dar duchowy związany z rozróżnianiem duchów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries