settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest dar nauczania?

Odpowiedź


Duchowy dar nauczania jest jednym z darów Ducha Świętego (Rzymian 12.6-8, 1 Koryntian 12:28; Efezjan 4:1–12). To jest dar pochodzący od Ducha Świętego, uzdalniający kogoś do efektywnego przekazywania innym prawd Bożych. Najczęściej, choć nie zawsze, używany jest w odniesieniu do kościoła lokalnego. Dar nauczania związany jest z analizą i ogłaszaniem Słowa Bożego, wyjaśnianiem jego znaczenia, kontekstu i zastosowania w codziennym życiu słuchacza. Obdarowany nauczyciel jest kimś, kto posiada wyjątkową zdolność do zrozumiałego wyjaśniania wiedzy i instruowania, szczególnie kwestii doktrynalnych dotyczącychy wiary i prawd Bożych.

Bóg udzielił duchowych darów, aby budować swój kościół. Paweł instruuje kościół w Koryncie, aby zabiegał o to, co buduje i wspiera ciało Chrystusa, mówiąc im, że skoro "usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru" (1 Koryntian 14.12). Duchowy dar (po grecku charismata) jest ponadnaturalną zdolnością otrzymaną od Boga, aby działać w służbie budowania kościoła Chrystusa. Jest obdarowaniem łaski udzielonym przez Boga i nie może być czymś na co mogę sobie zasłużyć. Dar duchowy może być rozwijany i potrzebuje ponadnaturalnej zdolności do jego wyćwiczenia. Jednym z takich darów jest dar nauczania.

Greckie słowo "nauczać" to didaskalos, które oznacza "instruować." Widzimy przykłady tego daru w całej Biblii. Sam Jezus był Cudownym Nauczycielem i Jezus nakazał swoim uczniom "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28:19–20). Jezus nakazał swoim uczniom nauczać nowych uczniów wszystkiego tego, co nakazał, instruował zarówno poprzez doktrynę jak i żyjąc świętym życiem. Sługi Chrystusa nie mają nauczać przykazań ludzkich czy czegokolwiek co pochodzi od nich samych lub z innych ludzkich dzieł, a jedynie tego, co zostało nakazane przez Chrystusa.

Istnieje kilka odniesień w których dar nauczania może być stosowany: zajęcia szkółki niedzielnej, szkółka biblijna, uczelnia, seminaria czy domowe studium biblijne. Ktoś z darem duchowym nauczania może nauczać indywidualnie albo całe grupy ludzi. Osoba z naturalnym talentem nauczania może uczyć praktycznie czegokolwiek, ale osoba z duchowym darem nauczania uczy treści Biblii. Może nauczać przesłania księgi jako całości lub podzielić to na poszczególne paragrafy czy wersety. Żaden nowy materiał nie pochodzi od osoby z darem nauczania. Nauczyciel po prostu tłumaczy czy wyjaśnia znaczenie tekstu biblijnego.

Nauczanie jest ponadnaturalnym darem Ducha Świętego. Ktoś bez tego daru może rozumieć Biblię, gdy ją słyszy lub czyta, lecz nie potrafi jej wytłumaczyć w taki sposób jak ktoś kto posiada taki dar. Mimo, iż można tą zdolność rozwijać, to jednak duchowy dar nauczania nie jest tym samym co wyuczona czy nabyta umiejętność, jak w przypadku stopni naukowych na uczelni. Osoba z doktoratem, lecz bez daru nauczania nie będzie w stanie wyłożyć Biblii tak jak ktoś bez stopnia naukowego, lecz posiadająca dar nauczania.

W Efezjan 4.11-12 Paweł podaje fundamentalną listę darów z których zbudowany jest kościół lokalny. Dary służą do budowania ciała Chrystusa. W wersecie 11 nauczyciele połączeni są z pastorami. To niekoniecznie sugeruje posiadanie tego konkretnego daru, ale wydaje się że wskazuje że pastor jest także nauczycielem. Greckie słowo na określenie pastora to poiemen, które oznacza "pasterza". Pastor jest kimś, kto troszczy się o swoich ludzi w sposób przypominający opiekę pasterza na własną trzodą. Podobnie jak pasterz karmi swoje owce, tak pastor ma również odpowiedzialność aby nauczać pokarmem duchowym, czyli Słowem Bożym swoich ludzi.

Kościół jest budowany poprzez wykorzystywany dar nauczania gdy ludzie słuchają Słowa Bożego i słyszą co ono oznacza i jak je zastosować we własnym życiu. Bóg powołał wielu z darem nauczania i budowania ludzi w ich wierze, uzdalniając ich do wzrostu we wszelkiej mądrości i poznaniu (2 Piotra 3.18).

Skąd chrześcijanie wiedzą, że mają dar nauczania? Powinni zacząć od tego by prosić Boga, aby obdarzał ich sposobnościami do nauczania w szkółce niedzielnej lub podczas studium biblijnego, pod skrzydłami autorytetu i prowadzenia obdarowanego w tym zakresie nauczyciela. Jeśli dostrzegają to, że potrafią wyjaśnić znaczenie Biblii i innych zagadnień w sposób właściwy, to prawdopodobnie mają dar i powinni prosić Boga o dalsze możliwości by się rozwijać w tym obdarowaniu.

English



Powrót na polską stronę główną

Czym jest dar nauczania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries