settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest Duch Prawdy w Ewangelii Jana 14:17?

Odpowiedź


W Ewangelii Jana 14:17 Jezus mówi: " Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie". Ponieważ w BIblii Warszawskiej (i innych) Duch jest pisany wielką literą, współcześni czytelnicy mogą łatwo wywnioskować, że duch, o którym mowa, to Duch Święty. Aby zrozumieć, dlaczego Jezus odnosi się do Ducha Świętego jako "Ducha Prawdy", przyjrzyjmy się kontekstowi Jana 14.

Ewangelia Jana 14 jest częścią Rozmowy w Wieczerniku (Jana 13-17), zbioru nauk wygłoszonych przez Jezusa do uczniów w noc poprzedzającą Jego ukrzyżowanie. W tych ostatnich chwilach uczniowie byli bardzo zmartwieni zbliżającym się odejściem ich ukochanego przyjaciela, Jezusa (Jana 14:1). Z tego powodu Jezus poświęcił dłuższą chwilę, aby uspokoić ich strapione serca i zapewnić ich, że "inny Pocieszyciel" jest w drodze (Jana 14:16).

Grecki termin przetłumaczony jako "Pocieszyciel" (Jana 14:16, 26; 15:26; 16:7) to paráklētos. Forma tego słowa jest bierna i oznacza "tego, który jest powołany obok". Na prośbę Syna Ojciec pośle innego Pomocnika, aby zachęcał i napominał uczniów.

Użycie przez Jana terminu inny sugeruje, że uczniowie mieli już pomocnika - tego, który wkrótce odejdzie z ziemi. Chociaż autorzy Ewangelii nigdy wyraźnie nie odnoszą się do Jezusa jako paráklētos, termin ten jest stosowany do Niego w 1 Jana 2: 1. Tak więc w kontekście Jana 14:16 Jezus obiecuje posłać swoim uczniom pocieszyciela tego samego rodzaju, który będzie kontynuował posługę rozpoczętą przez Jezusa.

W Ewangelii Jana 14:17 ujawniona została tożsamość pocieszyciela: Jest On Duchem Prawdy (por. J 15:26; 16:13). Duchem Prawdy jest Bóg, Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej. Ojciec pośle Ducha, aby towarzyszył uczniom. Jest On nazywany Duchem Prawdy, ponieważ daje świadectwo prawdzie o Jezusie Chrystusie (zob. J 14:6).

Przeciwieństwem dzieła Ducha Świętego jest dzieło diabła, istoty, która nie trzyma się prawdy "Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. " (Jana 8:44). Ponieważ niewierzący świat pozostaje w niewoli szatańskiego fałszu, nie może otrzymać Ducha Prawdy (por. 1 Koryntian 2:14). Tragiczne jest to, że niewierzący wolą kierować się wzrokiem, a nie wiarą, nie rozumiejąc, że wzrok niczego nie gwarantuje.

W momencie chrztu Jezus otrzymał Ducha Świętego: Jan dał świadectwo: "Widziałem Ducha zstępującego z nieba jak gołębica i pozostał na Nim" (Jana 1:32). Tak więc, w pewnym sensie, Duch Prawdy był już z uczniami. Jednak po odejściu Jezusa uczniowie poznają Ducha bardziej szczegółowo, ponieważ będzie On w nich (por. Rz 8:9-11 i Ef 1:13-14).

Zanim uczniowie rozpoczęli swoją służbę, Jezus poinstruował ich, aby pozostali w Jerozolimie w oczekiwaniu na obiecanego Ducha Świętego: " A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; (5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym." (Dzieje Apostolskie 1:4-5). Gdy Duch Święty zstąpił na nich, byli w pełni przygotowani do głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa (werset 8).

Wierzący powinni być wdzięczni, że Duch Prawdy jest z nami, w nas i nad nami. Bez Jego przewodnictwa i światła nie moglibyśmy odróżnić prawdy od błędu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest Duch Prawdy w Ewangelii Jana 14:17?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries