settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest obecność Ducha Świętego?

Odpowiedź


Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest działaniem poprzez które Bóg stale przebywa w ciele wierzącego w Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie, Duch spoczywał i odchodził od wierzących, uzdolniając ich do dokonania jakiegoś dzieła, ale niekoniecznie pozostając z nimi (zobacz Ks. Sędziów 15.14; 1 Ks. Kronik 12.18l Psalm 51.11; Ks. Ezechiela 11.5). Jezus objawił swoim uczniom nową rolę Ducha Prawdy jaką będzie pełnił w ich życiu: "...Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie." (Ew. Jana 14.17). Apostoł Paweł napisał: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" (1 Koryntian 6.19-20).

Wersety te mówią nam, że wierzący w Jezusa Chrystusa mają trzecią osobę Trójcy, Ducha Świętego, żyjącego w nich. Gdy człowiek zawierza siebie Chrystusowi jako swojemu osobistemu Zbawcy, Duch Święty obdarza wierzącego życiem samego Boga, życiem wiecznym, co jest naprawdę obdarowaniem człowieka jego naturą (Tytusa 3.5; 2 Piotra 1.4) i Duch Święty spoczywa na nim, aby duchowo w nim mieszkać. Fakt, że ciało wierzącego związane jest ze świątynią gdzie przebywa Duch Święty pomaga nam zrozumieć, czym tak naprawdę jest przebywanie Ducha Świętego w nas. Słowo świątynia użyte do opisu Świętego nad Świętymi, miejsca najświętszego w świątyni z czasów Starego Testamentu. Tam, obecność Boża mogła być widoczna pod postacią obłoku by spotkać arcykapłana, który wchodził raz do roku do Miejsca Najświętszego. W Dniu Pojednania, arcykapłan przynosił krew niewinnego zwierzęcia i skrapiał nią Arkę Przymierza. W tym wyjątkowym dniu, Bóg udzielał przebaczenia win kapłanowi i swojemu ludowi.

Obecnie nie ma już świątyni żydowskiej w Jerozolimie, a ofiary ze zwierząt przestały być składane. Wierzący w Chrystusa stali się wewnętrzną świątynią Boga Ducha Świętego, jako że wierzący otrzymał uświęcenie i przebaczenie dzięki krwi Jezusa Chrystusa (Efezjan 1.7). Wierzący w Chrystusa stał się miejscem zamieszkania Ducha Świętego. W rzeczywistości, Pismo Święte mówi również o tym, że w życiu wierzącego, Chrystus zamieszkuje duchowo (Kolosan 1.27) i przez Boga Ojca (1 Jana 4.15)- widzimy, że zaangażowana jest cała Trójca.

W związku z obecnością Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego, widoczne są pewne efekty zmiany życia:

1) Obecność Ducha przynosi, do martwej z powodu grzechu duszy, nowe życie (Tytusa 3.5). To jest narodzenie na nowo o którym Jezus mówił w Ew. Jana 3.1-8.

2) Zamieszkanie Ducha potwierdza wierzącemu, że należy do Pana, że jest dzieckiem Bożym i należy do Chrystusa (Rzymian 8.15-17).

3) Obecność Ducha włącza nowego wierzącego jako członka uniwersalnego kościoła Chrystusa. To jest chrzest Ducha Świętego, zgodnie z 1 Koryntian 12.13.

4) Obecność Ducha obdarza nas darami duchowymi (Boże zdolności do służby), aby wierzący mógł budować kościół i służyć Panu efektywnie dla jego chwały (1 Koryntian 12.11).

5) Obecność Ducha pomaga wierzącemu zrozumieć i zastosować Pismo Święte w życiu codziennym (1 Koryntian 2.12).

6) Obecność Ducha ubogaca życie modlitewne człowieka wierzącego i wspiera go w modlitwie (Rzymian 8.26-27)

7) Obecność Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do życia z Chrystusem zgodnie z jego wolą (Galacjan 5.16). Duch Święty prowadzi wierzącego ścieżkami sprawiedliwości (Rzymian 8.14).

8) Obecność Ducha przynosi dowody nowego życia poprzez przynoszenie owocu Ducha Świętego w życiu wierzącego (Galacjan 5.22-23).

9) Duch jest zasmucony gdy wierzący grzeszy (Efezjan 4.30), i przekonuje wierzącego, aby wyznał Panu swoje grzechy, aby tym samym odbudować z nim relację (1 Jana 1.9).

10) Mieszkający w nas Duch zapieczętowuje wierzącego na dzień odkupienia, aby zapewnić przybycie wierzącego po jego śmierci do wiecznej obecności Pana (Efezjan 1.13-14).

Gdy przyjmujesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela (Rzymian 10.9-13), to Duch Święty przychodzi do twojego serca, rozpoczynając w nim całkowicie nowe życie miłości, relacji i służby dla Pana.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest obecność Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries