settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Duch Święty jest naszym Pocieszycielem / Doradcą?

Odpowiedź


Po tym jak Jezus oświadczył swoim uczniom, że wkrótce ich opuści, wypowiedział słowa zachęcenia: "Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie" (Ew. Jana 14.16-17).

Greckie słowo przetłumaczone jako "Pocieszyciel" czy "Doradca" (jakie pojawiają się we fragmentach Ew. Jana 14:16, 26; 15:26; oraz 16:7) to parakletos. Ta forma bez wątpienia jest formą pasywną i w swoim zakresie oznacza "kogoś, kto jest powołany do bycia obok innej osoby"; słowo to związane jest też z drugim pojęciem dotyczącym celu powołania bycia u czyjegoś boku; dotyczy to bycia doradcą czy wsparcie kogoś, kto tego potrzebuje. Ten Doradca czy Pocieszyciel jest Bogiem Duchem Świętym, trzecią Osobą Trójcy, który został "powołany do bycia z nami." Jest osobą i zamieszkuje w każdym wierzącym.

Podczas jego ziemskiej służby, Jezus prowadził, strzegł i nauczał swoich uczniów; ale teraz w Ew. Jana 14-16 przygotowuje się do tego, aby ich opuścić. Obiecuje, że Duch Boży przyjdzie do uczniów i zamieszka w nich, zajmując miejsce ich ziemskiego Mistrza. Jezus nazwał Ducha "innym Pocieszycielem"- innym a jednak tego samego rodzaju. Duch Boży nie jest różny od Syna Bożego w swojej istocie, ponieważ i Syn jak i Duch są Bogiem.

Za czasów Starego Testamentu Duch Boży wstępował w ludzi i opuszczał ich. Duch Boży opuścił króla Saula (1 Samuela 16.14; 18.12). Dawid, gdy wyznawał swój grzech, poprosił, aby Duch nie był mu odebrany (Psalm 51.11). Ale gdy Duch Święty spoczął na wierzących podczas Święta Pięćdziesiątnicy, to przyszedł aby pozostać z ludźmi wierzącymi już na zawsze. Możemy sprawić, że zasmucimy Ducha Świętego, mimo to jednak on nas nie opuści. Tak jak Jezus powiedział w Ew. Mateusza 28.20, "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." W jakim sensie jest On z nami, skoro jest On w niebie, siedzi po prawicy Ojca? On jest z nami poprzez swojego Ducha Świętego (Pomocnika- Parakletos).

Obecność Ducha Świętego jako naszego Pomocnika jest tożsame z zamieszkiwaniem samego Boga w życiu ludzi wierzących. Duch Święty uczy nas Słowa Bożego i wprowadza we wszelką prawdę. Przypomina nam to czego nauczał nas Jezus, abyśmy mogli polegać na jego Słowie w trudnych chwilach naszego życia. Duch Święty pracuje w nas obdarzając nas swoim pokojem (Ew. Jana 14.27), swoją miłością (w. Jana 15.9-10), swoją radością (Ew. Jana 15.11). On pociesza nasze serca i umysły w świecie pełnym trudności. Moc obecnego w nas Pomocnika daje nam zdolność do życia w Duchu Świętym, zachęcając wierzących: "Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej" (Galacjan 5.16). Duch wówczas przynosi do naszego życia swój owoc (Galacjan 5.22-23), manifestując chwałę Boga Ojca. Co za błogosławieństwo, że mamy Ducha Świętego w naszym życiu w roli Pomocnika- naszego Pocieszyciela, Orędownika i Doradcę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Duch Święty jest naszym Pocieszycielem / Doradcą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries