settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są Cztery Prawa Duchowego Życia?

Odpowiedź


Cztery Prawa Duchowego Życia to sposób dzielenia się Dobrą Nowiną o zbawieniu, które jest dla nas dostępne przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To prosty sposób zorganizowania ważnych informacji dotyczących Ewangelii w cztery punkty.

Pierwsze z Czterech Praw Duchowego Życia brzmi: „Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia.” Ewangelia wg św. Jana 3:16 mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ewangelia wg św. Jana 10:10 odpowiada na pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat: Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości". Co blokuje nas od przyjęcia Bożej miłości? Co powstrzymuje nas od prowadzenia obfitującego życia?

Drugie z Czterech Duchowych Praw to: „Ludzkość splamiona jest grzechem i w związku z tym oddzielona od Boga. Przez to nie jesteśmy w stanie poznać cudownego planu, jaki Bóg ma dla naszego życia.” List św. Pawła do Rzymian 6:23 mówi o konsekwencjach grzechu: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” Bóg stworzył nas jako istoty duchowe, umiejące przebywać w Jego obecności, szukające jej. Jednak ludzie poznali grzech. To dlatego jesteśmy odcięci od Boga. Zniszczyliśmy relację, jaką Bóg chciał mieć z nami. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Trzecie z Czterech Praw Duchowych to: „Jezus Chrystus jest jedynym Bożym sposobem, byśmy otrzymali przebaczenie, oraz by Bóg mógł być obecny w naszym życiu.” List św. Pawła do Rzymian 5:8 mówi: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4 mówi nam o tym, co musimy wiedzieć i w co powinniśmy wierzyć, aby dostąpić zbawienia: „ ...że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem...”. Sam Jezus mówi, że jest jedyną drogą do Boga. W Ewangelii wg św. Jana 14:6 przyznaje: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Jak mogę otrzymać ten wspaniały dar zbawienia?

Czwarte z Czterech Praw Duchowych to, że: „Musimy uznać Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela, aby otrzymać dar zbawienia i poznać wspaniały Boży plan dla naszego życia”. Ewangelia wg św. Jana 1:12 opisuje to w taki sposób: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. Fragment z Dziejów Apostolskich 16:31 mówi o tym jasno: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie!”. Zbawienie możemy otrzymać jedynie przez łaskę, jedynie przez wiarę, jedynie przez Jezusa Chrystusa” (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, wypowiedz do Boga następujące słowa. Ani te, ani jakiekolwiek inne słowa nie zbawią Cię, ale wiara w Chrystusa ma moc, by zbawić! Ta modlitwa stanowi po prostu sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie nam zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, tak, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Wyznaję, że Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem! Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są Cztery Prawa Duchowego Życia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries