settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że mamy czcić ojca i matkę swoją?

Odpowiedź


Czczenie ojca i matki jest okazywaniem szacunku w słowie i czynie oraz postawą poszanowania rodzicielskiej pozycji. Greckie słowo odnoszące się do czczenia oznacza „cześć, chwała i wartość.” Czczenie jest okazywaniem szacunku związanego nie tylko z wartością, ale także z tytułu zajmowanej pozycji. Na przykład, ktoś może nie zgadzać się z decyzją prezydenta, ale wciąż powinien go szanować z tytułu zajmowanej przez niego pozycji- przywódcy naszego kraju. Podobnie również dzieci w różnym wieku powinny czcić swoich rodziców, bez względu na to, czy „zasłużyli” sobie na ich szacunek.

Bóg nawołuje nas, abyśmy czcili ojca i matkę. Czczenie rodziców jest dla Boga na tyle ważne, że zawarł je w swoich Dziesięciu Przykazaniach (2 Księga Mojżeszowa 20.12), a potem ponownie w Nowym Testamencie: ”Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi” (Efezjan 6.1-3). Czczenie rodziców jest jedynym nakazem z Pisma Świętego, które obiecuje nagrodę długiego życia. Ci, którzy czczą swoich rodziców są błogosławieni (Księga Jeremiasza 35.18-19). W przeciwieństwie do tych, którzy mają „zdeprawowany umysł” i do tych, którzy okazują nieprawość w czasach ostatecznych, opisanych jako „nieposłuszni rodzicom” (Rzymian 1.30; 2 Tymoteusza 3.2).

Salomon, najmądrzejszy człowiek, namawiał dzieci aby były posłuszne swoim rodzicom (Przypowieści Salomona 1.8; 13.1; 30.17). Mimo, iż możemy wyrosnąć spod ich bezpośredniej opieki rodzicielskiej, to jednak nie możemy „wyrosnąć” z Bożego nakazu szanowania własnych rodziców. Nawet Jezus, Syn Boży, był posłuszny zarówno swoim ziemskim rodzicom (Ew. Łukasza 2.51) jak i Niebiańskiemu Ojcu (Ew. Mateusza 26.39). Naśladując przykład Chrystusa, powinniśmy traktować naszych rodziców w sposób, w jaki całym sercem pragniemy wielbić naszego Niebiańskiego Ojca (Hebrajczyków 12.9; Księga Malachiasza 1.6).

Owszem, Bóg nakazał nam abyśmy czcili naszych rodziców, ale jak to czynić? Czcić zarówno czynami jak i postawą (Ew. Marka 7.6). Szanuj ich wypowiedziane jak i niewypowiedziane życzenia. ”Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia” (Przypowieści Salomona 13.1). W Ew. Mateusza 15.3-9 Jezus przypomina faryzeuszom przykazanie Boże o czczeniu ojca i matki. Przestrzegali litery prawa (restrykcyjnie Prawa Mojżeszowego), ale dodali do niego własne tradycje, które właściwie go znosiły. Nawet wtedy, gdy szanowali rodziców słowem, to jednak czynem ukazywali prawdziwe motywy. Szanowanie jest czymś więcej aniżeli pustą deklaracją słowną. Słowo „czcić” w tym fragmencie jest czasownikiem i jako takie wymusza właściwe działanie.

Powinniśmy czcić naszych rodziców w podobny sposób w jaki usiłujemy oddawać Bogu chwałę- naszymi myślami, słowami i działaniem. Dla młodego dziecka, posłuszeństwo względem rodziców jest nierozerwalne z ich szanowaniem. Dotyczy to słuchania, zważania na to co mówią i posłuszeństwa względem ich autorytetu. Gdy dzieci stają się dojrzałe, posłuszeństwo, którego nauczyły się jako małe dzieci, posłuży im do szanowania innych autorytetów, takich jak rząd, policja czy pracodawcy.

Nawet gdy wymaga się od nas szanowania rodziców, to jednak nie dotyczy to kopiowania zachowań ludzi postępujących niezgodnie z Bożym prawem (Księga Ezechiela 20.18-19). Jeśli rodzic kiedykolwiek instruuje dziecko, aby uczyniło coś co jest oczywistym zaprzeczeniem Bożych nakazów, to dziecko to musi być posłuszne Bogu, a nie jego/jej rodzicom (Dzieje Apostolskie 5.28).

Szacunek zdobywa szacunek. Bóg nie wywyższy tych, którzy nie będą posłuszni jego nakazowi odnośnie czczenia swoich rodziców. Jeśli pragniemy Boga zadowolić i doświadczać jego błogosławieństw, to powinniśmy czcić naszych rodziców. Czczenie nie jest łatwe i nie zawsze jest przyjemne, a już z pewnością nie jest możliwe gdy próbujemy uczynić to o własnych siłach. Szanowanie rodziców jest jednak właściwą ścieżką dla naszego życia- wywyższając Boga. „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie” (Kolosan 3.20).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że mamy czcić ojca i matkę swoją?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries