settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Credo Nicejskie?

Odpowiedź


Poza Credo Apostołów, Credo Nicejskie jest prawdopodobnie najbardziej powszechnie przyjętym i uznanym wyznaniem wiary chrześcijańskiej. Credo Nicejskie zostało przyjęte na Soborze Nicejskim w 325 r. Cesarz rzymski Konstantyn zwołał Sobór Nicejski, próbując zjednoczyć kościół chrześcijański wokół jednej doktryny, zwłaszcza w kwestii Trójcy Świętej oraz bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Credo Nicejskie brzmi następująco:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Istniały pewne korekty do Credo Nicejskiego, w tym jedna z "Klauzulą Filioque". Sobór Konstantynopolitański w 381 r. rozszerzył treść wyznania wiary, aby wyjaśnić ortodoksyjną koncepcję Trójcy Świętej. To właśnie ta wersja jest dziś najczęściej określana jako Nicejskie Wyznanie Wiary.

Ogólnie rzecz biorąc, Credo Nicejskie jest dobrym podsumowaniem doktryny chrześcijańskiej. Istnieją jednak dwie wątpliwe kwestie. Pierwsza dotyczy sformułowania "powszechny i apostolski kościół" - które nie odnosi się do Kościoła rzymskokatolickiego, jaki znamy dzisiaj. Słowo "katolicki" [łac. catholicus- dopowiedzenie od tłum.] oznacza "powszechny". (Prawdziwy "katolicki" [powszechny] kościół to wszyscy ci, którzy pokładają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa w kwestii zbawienia. Proszę zobaczyć nasz artykuł "Jaka jest różnica między kościołem uniwersalnym a lokalnym?"). Również "apostolski" oznacza "zbudowany na nauce apostołów" i nie jest stwierdzeniem poparcia dla sukcesji apostolskiej. Po drugie, "chrzest na odpuszczenie grzechów" jest pojęciem bardzo źle rozumianym. Zobacz nasz artykuł "Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia?".EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Credo Nicejskie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries